PoradnaNeplatnost výpovědi - jak se můžete bránit?

Neplatnost výpovědi – jak se můžete bránit?

Výpověď z pracovního poměru může potkat každého zaměstnance. Každé ukončení pracovního poměru, ať je jakkoliv nepříjemné pro obě strany, však musí být vždy v souladu s právními předpisy. Obdrželi jste výpověď a nejste si jisti, zda byla platná? Přečtěte si, kdy nastává neplatnost výpovědi.

Kdy je výpověď neplatná?

Jestliže jako zaměstnanec obdržíte výpověď z pracovního poměru z jiného důvodu, než který je uveden v § 52 zákoníku práce, pak se jedná o neplatnou výpověď. V takovém případě je třeba zaměstnavateli oznámit, že hodláte v pracovním poměru pokračovat, protože výpověď, kterou vám předložil, je neplatná a nemůže být důvodem ukončení pracovního poměru.

Pracovní právo má jistá specifika oproti ostatním právním odvětvím. Jedním z nich je například to, že pokud zaměstnanec nezašle zaměstnavateli písemně svůj nesouhlas s výpovědí a zároveň se nebude v dané lhůtě domáhat určení neplatnosti předmětné výpovědi u soudu, budou touto nečinností ze strany zaměstnance zhojeny vady výpovědi, a bude považována za platnou. Uplyne-li výpovědní doba, která je ze zákona dvouměsíční a uplyne-li marně i lhůta (dalších) dvou měsíců k podání žaloby na určení neplatnost výpovědi, pracovní poměr tímto skutečně skončí.

Namítání neplatnosti

Dá se říci, že pokud bude zaměstnanec postupovat tak, jak při obdržení neplatné výpovědi má, tato jeho znalost zákona a jednání zhojí to, že obdržel výpověď neplatně. Zákon totiž říká, že pokud dal zaměstnavatel zaměstnanci neplatnou výpověď nebo zrušil-li s ním zaměstnavatel neplatně pracovní poměr okamžitě nebo ve zkušební době, a oznámil-li zaměstnanec zaměstnavateli bez zbytečného odkladu písemně, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, jeho pracovní poměr trvá i nadále. Na co si dát pozor u ukončení pracovního poměru dohodou, si můžete přečíst samostatný článek.

A nejen že pracovní poměr trvá i nadále, zároveň s tím má zaměstnavatel povinnost nahradit zaměstnanci mzdu nebo plat, a to ve výši průměrného výdělku ode dne, kdy zaměstnanec oznámil zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání, až do doby, kdy mu zaměstnavatel umožní pokračovat v práci nebo kdy dojde k platnému skončení pracovního poměru.

V praxi obvykle namítání neplatnosti výpovědi nevede k tomu, že by si zaměstnanec své místo na pracovišti „udržel“, je to jen nástroj, jak se domoct spravedlnosti a požadovat náhradu mzdy, která zaměstnanci po právu náleží.

Často jsme svědky situace, kdy zaměstnanec není o svých právech řádně poučen a nezná je, tudíž nenamítne neplatnost rozvázání pracovního poměru a neoznámí, že trvá na tom, aby jej zaměstnavatel dále zaměstnával. Tehdy skončí pracovní poměr:

a) byla-li dána neplatná výpověď, uplynutím výpovědní doby,

b) byl-li pracovní poměr neplatně zrušen okamžitě nebo ve zkušební době, dnem, kdy měl pracovní poměr tímto zrušením skončit; v těchto případech má zaměstnanec právo na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu výpovědní doby.

Obdobně platí tato zákonná ustanovení i o případech, kdy zaměstnanec skončí neplatně pracovní poměr vůči zaměstnavateli.

Praktický příklad, kdy nastává neplatnost výpovědi:

Společnost Korunka, jakožto zaměstnavatel, dala výpověď paní Novákové. Výpověď byla dána z důvodu dočasného zrušení společnosti. Paní Nováková obratem oznámila společnosti, že s výpovědí nesouhlasí (protože zjistila, že „dočasné zrušení“ ustanovení § 52 neuvádí) a hodlá v pracovním poměru i nadále pokračovat. V takovém případě tedy nastává neplatnost výpovědi a paní Nováková má právo nadále v pracovním poměru pokračovat.

Výpověď z pracovního poměru

Dostali jste v práci výpověď a jste přesvědčeni, že byla neoprávněná? Předejděte případným komplikacím a poraďte se s advokátem.

Nezávazně poptat

Žaloba na neplatnost výpovědi z pracovního poměru

Domnívá-li se zaměstnanec, že pracovní poměr byl rozvázán neplatně, má právo domáhat se určení neplatnosti výpovědi u soudu. Soud jeho návrh projedná a zjistí-li, že jsou dány důvody pro určení neplatnosti, určí výpověď jako neplatnou. Záleží, kdy je žaloba podána, ale má-li zaměstnanec zároveň nárok na náhradu mzdy nebo platu, může zároveň žalovat i toto plnění, jež mu mělo být poskytnuto.

Žaloba na určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru se podává jako jakákoliv jiná žaloba k okresnímu soudu, v němž má žalovaný bydliště (v případě žalované společnosti pak tam, kde má společnost sídlo).

V žalobě je potřeba uvést – kromě obecných náležitostí žaloby – také skutečnost, že zaměstnanec oznámil zaměstnavateli, že hodlá v zaměstnání pokračovat a je připraven přijímat a plnit další úkoly zadané na pracovišti. Tato oznámení ze strany zaměstnance vůči zaměstnavateli musí mít písemnou formu a je třeba jej soudu doložit jako jeden z důkazů, které mají prokázat neplatnost výpovědi, resp. byla dána neplatná výpověď a tento důkaz má prokázat, že nedošlo k žádnému zhojení vad neplatné výpovědi a že ji zaměstnanec opravdu považoval za neplatnou.

Podanou žalobou se žalobce (ať zaměstnance nebo zaměstnavatel) může domáhat také finanční náhrady, resp. jestliže měl zaměstnanec dostat mzdu nebo plat a nedostal, pak žaluje právě tuto náhradu.

Žalovat tento nárok není nutné, protože zaměstnavatel by měl, jakmile soud určí, že pracovní poměr byl rozvázán neplatně, mzdu nebo plat dodatečně nahradit. Pokud však takto neučiní, jedině soud mu může takovou povinnost uložit. Jestliže zaměstnavatel nesplní a mzdu nebo plat v určené lhůtě nenahradí, pak samozřejmě žalobce má právo žádat o výkon rozhodnutí nebo exekuci, v rámci níž bude tato náhrada vymožena.

Jaký je správný postup?

Jestliže považujete výpověď ze strany zaměstnavatele za neplatnou, nemeškejte s podáním žaloby na určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru výpovědí. Lhůta k podání žaloby je totiž prekluzivní, tj. jejím uplynutím ztratíte možnost domáhat se u soudu určení neplatnosti takové výpovědi. Žalobu je nutné podat ve lhůtě dvou měsíců od chvíle, kdy mělo dojít k rozvázání pracovního poměru (resp. kdy uplynula výpovědní doba). Soud následně na základě předložených důkazu určí, zda k ukončení pracovního poměru došlo, či nikoliv. Na základě soudního rozhodnutí bude možné domáhat se také náhrady mzdy, pokud soud rozhodl, že výpověď je neplatná, tj. pracovní poměr nikdy neskončil. Jaké jsou náležitosti pracovní smlouvy se můžete dočíst v samostatném článku Pracovní smlouva na dobu určitou.

Praktický příklad:

Společnost Korunka odmítá i nadále přidělovat práci paní Novákové, ačkoli od ní obdržela oznámení o neplatnosti výpovědi. Dokonce ji odmítá vyplácet i mzdu. Paní Nováková tedy podá žalobu k soudu. Ten určí, že výpověď je neplatná. Neplatnost výpovědi tedy opravdu nastala. Paní Nováková se pak samostatnou žalobou může na základě soudního rozhodnutí o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru výpovědí domáhat také vyplacení mzdy za sporné období.

Řešíte podobnou situaci a rádi byste se poradili s právníkem? Vyzkoušejte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do druhého dne.

Potřebujete se poradit?

Využijte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do 24 hodin.

Poradit se s právníkem

Přečtěte si i další případy, kterými se naši advokáti v právní poradně zabývali. Případy z právní poradny Verdikto.

2 KOMENTÁŘE

  1. Dobrý den.chtěl jsem se zeptat.manželka byla na nemocenské a dostala výpověď.je to možné?Děkuji za odpověď.M.Nový

    • Dobrý den, pane Nový, děkujeme za komentář. Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď i na nemocenské, ale jen z určitých důvodů (např. z důvodu, kdy zaměstnanec poruší povinnost zdržovat se v době pracovní neschopnosti v místě bydliště, apod.). Pro konkrétní posouzení je však třeba celou situaci blíže popsat a konzultovat s advokátem, který Vám pomůže s dalším postupem. Pokud budete mít zájem o bližší popsání Vaší situace a odpověď advokáta, poprosím Vás o zaslání Vašeho dotazu do právní poradny zde: https://www.verdikto.com/pravniporadna Advokát Vám následně odpoví do 24 hodin. Děkuji a přeji hezký zbytek dne. Jakub za redakci Verdikto

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články