ZaměstnáníVýpověď a nárok na odstupné (2022) - posouzení zdarma

Výpověď a nárok na odstupné (2022) – posouzení zdarma

Dostali jste výpověď a nejste si jisti, zda máte nárok na odstupné? Zákoník práce v určitých případech přiznává zaměstnanci právo na odstupné při ukončení pracovního poměru. Kdy máte právo na odstupné a jak probíhá výpočet odstupného v roce 2022, se dozvíte v dnešním článku.

Nárok na odstupné (2022) – posouzení zdarma

Dostali jste v práci výpověď a zaměstnavatel vám nechce vyplatit odstupné? Nejste si jisti, zda máte na odstupné právo? Napište nám na info@verdikto.cz! Naši právníci vaši situaci zdarma posoudí a zašlou vám možnosti dalšího postupu.

Pro posouzení nároku na odstupné prosím klikněte na tlačítko “Zdarma posoudit nárok” a popište nám vaši situaci (ideálně nám také zašlete sken / fotku výpovědi, abychom mohli situaci co nejpřesněji posoudit).

Zaměstnavatel nechce vyplatit odstupné

Zdarma pro vás posoudíme, zda máte nárok na odstupné. Popište nám vaši situaci a my se vám ozveme.

Zdarma posoudit nárok

Kdy máte právo na odstupné?

„Dostal jsem výpověď, kdy mám nárok na odstupné?“. S podobnou otázkou se naši právníci v právní poradně setkávají často. Právo na odstupné má za splnění konkrétních podmínek každý zaměstnanec, který dostal výpověď z tzv. organizačních důvodů. Jedná se o situace, kdy jako zaměstnanec dostanete výpověď z důvodu:

  • ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
  • přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
  • stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách.

Nárok na odstupné má zaměstnanec také v případě, že s ním byl ukončen pracovní poměr z důvodu pracovního úrazu, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí. Onemocnění či pracovní úraz musí být podložen lékařským posudkem vydaným poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutím příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává.

Výše odstupného v práci (2022) se poté odvíjí od počtu odpracovných let v daném zaměstnání.

Výpočet odstupného (2022)

Výše odstupného se vypočítává dle počtu odpracovaných let u zaměstnavatele. V případě výpovědi ze strany zaměstnavatele z tzv. organizačních důvodů (viz výše), náleží zaměstnanci odstupné ve výši nejméně:

  • jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok,
  • dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky,
  • trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky.

Za dobu trvání pracovního poměru se považuje i doba trvání předchozího pracovního poměru u téhož zaměstnavatele, pokud doba od jeho skončení do vzniku následujícího pracovního poměru nepřesáhla dobu 6 měsíců.

Výpověď dohodou a odstupné – na co si dát pozor?

Právo na odstupné máte i v případě ukončení pracovního poměru dohodou (nesprávně označované jako “výpověď dohodou”). V případě dohody o rozvázání pracovního poměru si však musíte dát velký pozor, aby byl nárok na odstupné v dohodě obsažen. V praxi se totiž bohužel často stává, že zaměstnavatelé nechají zaměstnance podepsat dohodu o rozvázání pracovního poměru, do které nárok na odstupné nezahrnou. V takovém případě pak totiž zaměstnanec právo na odstupné nemá.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články