ZaměstnáníPlat, mzda a odměna. Víte, jaký je mezi těmito pojmy rozdíl?

Plat, mzda a odměna. Víte, jaký je mezi těmito pojmy rozdíl?

Plat, mzda a odměna. Tyto pojmy se často zaměňují. Ve všech nadepsaných případech jde o odměňování za vykonanou práci, jelikož náš právní řád nepřipouští výkon práce bez úplaty. Dále pak můžeme dovodit, že veškerá plnění, která zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci a která nejsou odůvodněna výkonem práce, nepředstavují mzdu, plat ani odměnu. Může se tak například jednat o náhradu mzdy, odměnu za pracovní pohotovost a další.

Plat

V případech mzdy a platu se jedná o druhy odměňování na základě pracovní smlouvy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zákoník práce stanovuje výčet zaměstnavatelů, kteří za práci poskytují peněžité plnění v podobě platu. Jsou jimi:

  1. stát
  2. územní samosprávný celek
  3. státní fond
  4. zákonem definovaná příspěvková organizace
  5. školská právnická osoba
  6. regionální rada regionu soudržnosti

Plat je tedy poskytován zaměstnancům státu. Úplatu však za stát vyplácí vždy příslušná organizační složka, která je zároveň zaměstnavatelem zaměstnance.

Mzda

V ostatních případech, kdy je mezi oběma stranami uzavřena pracovní smlouva, je zaměstnavatelem zaměstnanci za vykonanou práci poskytována mzda. Mzdou nemusí být míněno pouze peněžité plnění, jak tomu ve valné většině případů bývá. Může se také jednat o plnění peněžité hodnoty, tedy o tzv. naturální mzdu. Naturální mzdu může však zaměstnavatel poskytovat pouze, jestliže s takovým odměňováním souhlasí zaměstnanec a to pouze v rozsahu přiměřeném jeho potřebám. Zákon totiž stanovuje, že minimální mzda musí být zaměstnanci vždy vyplacena v penězích. Rozdíl mezi minimální mzdou a částkou dohodnutou jako mzda poskytovaná za práci může být vyplacen formou naturální mzdy, tedy například služeb, výrobků, výkonů práce atd.

Mzdu dostávají za odvedenou práci v pracovním poměru zaměstnanci tzv. podnikatelských subjektů, které nejsou napojeny na příjem z žádných veřejných zdrojů, dále jsou-li zaměstnáni pod fyzickou osobou, zaměstnancům spolků, politických stran, škol a to ať už církevních či soukromých, které bývají financovány právě z veřejných zdrojů, zaměstnanci vysokých škol, soukromých zdravotnických zařízení anebo také veřejných výzkumných institucí.

Potřebujete právní radu a nevíte, na koho se obrátit? S členstvím Verdikto Premium máte svého advokáta kdykoliv po ruce. Odpověď obdržíte do 24 hodin kdykoliv a kdekoliv.

Plat, mzda a odměna
Plat, mzda, odměna. Jaký je mezi pojmy rozdíl?

Odměna

Posledním případem, který je třeba vysvětlit, je odměna. Studenti na brigádě by měli zbystřit, tato část se týká právě jich a všech, kteří vykonávají pro zaměstnavatele práci na základě dohod, tj. na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti tak, jak je specifikuje zákoník práce.

Podmínky, za nichž zaměstnanci konkrétní druh úplaty náleží, zákoník práce rovněž stanovuje. Co se týče odměny, jediným přípustným postupem sjednání odměny z dohody je smluvní princip, tj. vzájemná smlouva, dohoda obou stran. Na rozdíl od platu, kdy je zase jediný možný způsob sjednání jeho výše, prostřednictvím jednostranného určení ze strany zaměstnavatele. Výši mzdy si obě smluvní strany sjednají buď ve smlouvě, nebo ji zaměstnavatel stanoví vnitřním předpisem anebo mzdovým výměrem.

Problematickou částí úplaty v praxi bývá sjednání její výše tak, aby vyhovovala oběma smluvním stranám. Obecně platí, že za stejnou práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům zaměstnavatele stejná úplata (ať už plat, mzda či odměna). Jak si ale vysvětlit všechny ty pojmy? Stejnou prací se míní práce stejné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která je prováděna ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách při stejné nebo srovnatelné výkonnosti a výsledcích práce.

Všechny tyto veličiny je pak nutné zvážit v souvislosti se vzděláním a praktickými znalostmi a dovednostmi potřebnými pro výkon dané práce či pracovní činnosti.

Na webu Verdikto.cz naleznete také online právní poradnu. Odpověď na právní či daňový dotaz obdržíte do 24 hodin, a to pouze za částku 99 Kč. S jakým typem dotazů jsme již pomohli tisícům klientů si můžete přečíst na našem blogu. Vedle odborných článků na nejrůznější témata na blogu naleznete také reálné situace, kterými se naši advokáti v právní poradně Verdikto zabývali.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články