ZaměstnáníVýpověď dohodou (vzor)

Výpověď dohodou (vzor)

Jednou z možností ukončení pracovního poměru je dohoda o rozvázání pracovního poměru mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. V praxi bývá tato možnost chybně označována jako výpověď dohodou.

Rozvázání pracovního poměru

Pracovní poměr může být dle § 48 zákoníku práce rozvázán jen:

  1. dohodou,
  2. výpovědí (ze strany zaměstnance nebo ze strany zaměstnavatele),
  3. okamžitým zrušením,
  4. zrušením ve zkušební době.

Zákoník práce následně upravuje také ukončení pracovního poměru na dobu určitou uplynutím této sjednané doby, či ukončení pracovního poměru cizinců.

Výpověď dohodou

Na úvod je třeba objasnit, že v praxi užívaný pojem výpověď dohodou není správný. Výpověď je totiž vždy jednostranným právním jednáním. Správné označení je tak dohoda o rozvázání pracovního poměru, která je dvoustranným právním úkonem. Kdo ukončení pracovního poměru iniciuje, není pro právní stránku věci podstatné. Na konci totiž vždy stojí dohoda, jakožto výsledek vzájemného konsensu obou stran pracovního poměru.

Jednou z hlavních zásad soukromého práva je právě zásada dispozitivity smluvních stran. Ta nám říká, že v rámci zákona si strany mohou ujednat, co jim vyhovuje. Jediné, co musí být dodrženo, je písemná forma této dohody, přičemž každá smluvní strana musí obdržet jedno vyhotovení. Dohoda o ukončení pracovního poměru tak musí být vždy písemná.

Nejste si jisti, zda můžete dát zaměstnanci výpověď, případně jaký výpovědní důvod využít? Poraďte se s advokátem a předejděte možné neplatnosti výpovědi.

Výpověď z pracovního poměru

Nejste si jisti, zda můžete dát výpověď z pracovního poměru, případně jaký výpovědní důvod použít? Předejděte případným komplikacím a poraďte se s advokátem.

Nezávazně poptat
Výpověď dohodou
Dohoda o rozvázání pracovního poměru musí být vždy sjednána písemně

Náležitosti dohody o ukončení pracovního poměru

Výhodou dohody o ukončení pracovního poměru je skutečnost, že veškeré náležitosti si strany ujednají. Například potřebuje-li zaměstnanec skončit pracovní poměr k jistému dni a není-li ochoten přistoupit na (minimálně) dvouměsíční výpovědní dobu v případě podání výpovědi, je ideálním řešením právě výpověď dohodou, resp. dohoda o ukončení pracovního poměru. Pracovní poměr totiž skončí ke dni, který je v dohodě stranami sjednán. Dokonce ani není třeba určit přesné datum, nýbrž ukončení pracovního poměru může být navázáno na splnění konkrétního pracovního úkolu.

Odůvodňování skončení pracovního poměru je rovněž ponecháno na uvážení stran. V případě, že si ovšem zaměstnanec přeje, aby důvody byly v dohodě uvedeny, zaměstnavatel mu musí vyhovět. Pro zaměstnance lze variantu s uvedením důvodů nanejvýš doporučit, protože pokud ke skončení pracovního poměru vedly zákonem jmenované důvody, má zaměstnanec právo na odstupné.

Praktický příklad z právní poradny:

Pan Sekera pracuje u společnosti Zelené lesy, a. s. jaké musí pracovní smlouva splnit náležitosti si přečtěte v samostatném článku). Rozhodl se však, že práce v tomto oboru pro něj nadále není lukrativní a chce skončit. Ideálně do jednoho měsíce, protože má vyhlédnutou pozici ve společnosti Dřevěný nábytek s. r. o. Výpověď ze strany zaměstnance v případě pana Sekery nepřipadá v úvahu, protože po podání výpovědi by musel na skončení pracovního poměru čekat minimálně dva měsíce (zákonem stanovená minimální délka výpovědní doby). Dohodl se tedy se stávajícím zaměstnavatelem na rozvázání pracovního poměru dohodou a stanovili si konkrétní podmínky.

Zaměstnavatel souhlasil s výpovědní dobou jednoho týdne, protože o pozici pana Sekery ve společnosti Zelené lesy je veliký zájem, a proto nebude mít zaměstnavatel problém najít si za něj náhradu.

Pan Sekera se zaměstnavatelem písemně zpracovali dohodu, každý si ponechal jedno vyhotovení a týden od podpisu dohody byl pracovní poměr řádně skončen.

Výpověď dohodou vzor 2022

V případě, že plánujete uzavřít s vaším zaměstnancem dohodu o ukončení pracovního poměru, naši advokáti pro vás připravili obecný vzor. Stažení vzoru je zcela zdarma.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články