OstatníNáhrada škody za zpožděný let či poškození zavazadla

Náhrada škody za zpožděný let či poškození zavazadla

Náhrada škody za zpožděný let – na co máte nárok?

Smlouvou o přepravě osoby se dopravce zavazuje přepravit cestujícího na předem smluvenou destinaci. Cestující se zavazuje zaplatit za tuto službu smluvený finanční obnos. Zákon dále upravuje jak přepravu osob, tak i přepravu věcí a ač jistým způsobem specifikuje jednotlivé případy dopravy, konkrétní přepravní podmínky jsou vždy upraveny příslušnými přepravními řády. Zároveň platí, že přepravní řád nesmí nijak krátit povinnost dopravce k náhradě újmy na zdraví.

Povinnost dopravců, kteří provozují veřejnou přepravu, nahradit škodu nebo jinou újmu může být přepravními řády omezena jen ve zvlášť odůvodněných případech, kdy potřeba takového omezení pro vnitrostátní přepravu nezbytně vyplývá ze zásad platných pro mezinárodní přepravu. Mezinárodní pravidla jsou pak nezbytná v regulaci například letových podmínek pro cestující.

Nárok na náhradu škody za zrušení i zpoždění (náhrada škody za zpožděný let) má každý cestující, jehož let byl opožděn o více než tři hodiny za předpokladu, že důvodem zpoždění letu je okolnost, za níž nese odpovědnost dopravce. Nebude se tedy například jednat o nepřízeň počasí. Ta je mimořádnou okolností a dopravce počasí nijak neovlivní. Přepravce je dále povinen poskytnou cestujícím zdarma různé formy pomoci, jako např. poskytnutí občerstvení nebo ubytování na hotelu.

Byl vám zpožděn let či poškozeno zavazadlo, a nejste si jisti, zda máte nárok na náhradu škody? Poraďte se s advokátem a předejděte tak případným problémům.

Náhrada škody za poškození zavazadla

Náhrada škody za poškození zavazadla je v daném případě nesporná, jelikož přepravce odpovídá za převoz zavazadla. Dopravce provede přepravu do místa určení s odbornou péčí a v ujednané době, tj. co nejdříve a nejpozději ve stejnou dobu, kdy dorazí i cestující.

V případě, že je vaše zavazadlo prokazatelně poškozeno, je třeba takovou skutečnost nahlásit ihned na letišti a požadovat reklamaci. Pokud se neozvete, předpokládá se, že jste se službami spokojení. Jednotlivé částky za náhradu poškození zavazadla se odvíjí od jeho váhy a obdobných parametrů.

Praktický příklad:

Pan Poláček měl letět z Prahy do Varšavy. Měl koupenou letenku a byl připraven odletět v pondělí v 15 hodin z pražského letiště. Ve Varšavě se ale strhly velké politické nepokoje, a proto byl let asi o dvě hodiny zpožděn. S ohledem na skutečnost, že nastala takováto mimořádná okolnost v cílové destinaci, letecká společnost není povinna panu Poláčkovi vracet peníze, protože za daných okolností nemůže za situaci odpovídat. Pan Poláček tedy nedostane svůj finanční obnos zpět a náhrada škody za zpožděný let se v tomto případě neuplatní.

S jakým typem dotazů jsme již pomohli tisícům klientů si můžete přečíst na našem blogu. Vedle odborných článků na nejrůznější témata na blogu naleznete také reálné situace, kterými se naši advokáti v právní poradně Verdikto zabývali.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články