ZaměstnáníVýpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance (vzor 2022)

Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance (vzor 2022)

Ukončení pracovního poměru může být nepříjemnou záležitostí. Připravili jsme pro vás proto shrnutí všech podstatných náležitostí, které musí být splněny, aby vše proběhlo hladce. V článku naleznete také vzor „výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance“.

Co je třeba k řádnému skončení pracovního poměru výpovědí:

  1. Výpověď musí být písemná
  2. Výpověď musí být řádně doručena zaměstnavateli
  3. Uplynutí výpovědní doby

Výpověď musí být písemná

Český právní řád leckdy apeluje nejen na obsahové náležitosti právního jednání, nýbrž i na ty formální. Je tomu tak například i v případě výpovědi z pracovního poměru, kdy zákon výslovně vyžaduje, aby výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance byla písemná. V opačném případě k ní nebude přihlédnuto, tj. bude se brát, jako by nikdy nevznikla. Obdobně je tomu také u výpovědi ze strany zaměstnavatele.

Důvod výpovědi není třeba uvádět

Zaměstnanec je v pracovním poměru chápán jako slabší smluvní strana, a (nejen) proto je mu dovoleno dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoliv důvodu, nebo i bez uvedení důvodu. Zákon zároveň nijak blíže nespecifikuje, co by měla výpověď obsahovat, nebo jak by měla být dále formálně upravena.

Důležité ale je, že výpověď je jednostranným právním jednáním, tudíž není zapotřebí souhlasu druhé strany. Je ovšem nutné výpověď zaměstnavateli řádně a prokazatelně doručit, aby se s jejím obsahem mohl seznámit dostatečně dopředu.

Kdy pracovní poměr končí?

Klíčové je také porozumění počítání času v pracovněprávních záležitostech. Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance není účinná samotným aktem doručení, nýbrž právo počítá s tzv. výpovědní dobou. Ta začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. Během této výpovědní doby dostává zaměstnanec nadále svou mzdu, popř. plat.

Výpovědní doba je ze zákona minimálně dvouměsíční, ovšem právo pracuje s principem dispozitivity smluvních stran. Pokud si tedy strany v pracovní smlouvě ujednají dobu delší, pak je takové ujednání v souladu se zákonem. V některých situacích však může zaměstnanec ukončit pracovní poměr také okamžitě. Podmínky okamžité výpovědi jsme pro vás sepsali v samostatném článku. V případě uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru, je situace také odlišná.

Praktický příklad:

Slečna Jonášová dala výpověď v práci ke dni 14. 6. 2021. Výpovědní doba se tak začne počítat až od 1. 7. 2021.

Je nutné, aby zaměstnanec řádně zvážil, zda chce pracovní poměr ukončit, neboť jakmile je výpověď doručena zaměstnavateli, lze ji vzít zpět pouze se souhlasem zaměstnavatele.

Chcete dát výpověď v práci, ale nejste si jisti, jak na to? Poraďte se s advokátem a předejděte možné neplatnosti výpovědi.

Výpověď z pracovního poměru

Nejste si jisti, zda můžete dát výpověď z pracovního poměru, případně jaký výpovědní důvod použít? Předejděte případným komplikacím a poraďte se s advokátem.

Nezávazně poptat

Výpověď ze strany zaměstnance a nárok na odstupné

Zaměstnanec, který podá výpověď dobrovolně a z vlastní vůle, nemá nárok na odstupné od zaměstnavatele. Zaměstnavatel sice může zaměstnanci odstupné vyplatit dobrovolně, nicméně nebývá to běžné. Nárok na odstupné má oproti tomu zaměstnanec, který obdržel výpověď ze strany zaměstnavatele (např. z důvodu nadbytečnosti). Jak postupovat v případě zrušení pracovního poměru ve zkušební době se dočtete v samostatném článku.

Praktický příklad z právní poradny:

Pan Kocourek se rozhodl ukončit pracovní poměr. Připravil písemnou výpověď z pracovního poměru a odnesl ji na podatelnu firmy, v níž pracoval. Tam si nechal na své vyhotovení výpovědi dát razítko o doručení, druhé vyhotovení si nechali na podatelně, rovněž s razítkem doručení, a sice ke dni 23. 1. 2021. Zaměstnavatel s výpovědí pana Kocourka nesouhlasil a naléhal na něj, aby uvedl důvod své výpovědi. Na to ale neměl právo. Pan Kocourek učinil všechny potřebné kroky. Uvést důvod výpovědi není jeho povinností, a proto 1. 2. 2021 začala běžet výpovědní doba bez ohledu na přání zaměstnavatele. Ta skončila 31. 3. 2021 a k tomuto dni také skončil pracovní poměr pana Kocourka v dané firmě.

Výpověď z pracovního poměru vzor (2022)

V případě, že plánujete ve svém stávajícím zaměstnání podat výpověď, naši advokáti pro vás připravili obecný vzor výpovědi ze strany zaměstnance. Stažení vzoru je zcela zdarma.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články