PoradnaMístní příslušnost - ke kterému soudu podat žalobu?

Místní příslušnost – ke kterému soudu podat žalobu?

V případě, že navrhovatel nevyužije možnosti zvolit si advokáta a nechat se tak v řízení před soudem zastoupit, je třeba rozumět základním principům a především pravidlům, podle nichž justice v naší zemi funguje. Jedním z nich je tzv. místní příslušnost soudu.

Jednou z prvních otázek, které musejí nutně vyvstat, uvažujeme-li o podání návrhu na zahájení řízení, je otázka, kterému soudu budeme tento návrh předkládat. Je to soud, do jehož obvodu spadá naše trvalé bydliště? Okresní nebo krajský?

Soustava soudů

V České republice rozeznáváme několik druhů soudů. Obecné soudy mají čtyři organizační články, a sice: okresní, krajské, vrchní soudy a nejvyšší soud a nejvyšší správní soud. Vždy každý další slouží tomu předchozímu jako odvolací instance.

Mimo tuto soustavu stojí ještě Ústavní soud, který na rozdíl od předchozích instancí netvoří další odvolací instanci, nýbrž přezkoumává, jestli působení obecných soudů probíhá v souladu s ústavním pořádkem České republiky.

První instancí, u níž se začíná spor řešit a ke kterému se návrh na zahájení řízení (žaloba) podává, je okresní soud. V konkrétních případech, které zákon přímo jmenuje, může být v první instanci příslušný krajský soud.

Krajské soudy rozhodují jako soudy prvního stupně například ve sporech vyplývajících z práva duševního vlastnictví, ve sporech z přeměn právnických osob nebo ve sporech ze smluv na stavební práce, které jsou nadlimitními veřejnými zakázkami.

Místní příslušnost

K řízení je příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (žalovaného), nestanoví-li zákon jinak.

Z této základní zákonné poučky se tedy dozvídáme, že ve valné většině případů je návrh na zahájení řízení předkládán k soudu, v jehož obvodu má žalovaný bydliště nebo pak případně, soud, v jehož obvodu se žalovaný zdržuje (a nemá zde bydliště).

Potřebujete se poradit?

Využijte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do 24 hodin.

Poradit se s právníkem

V případě, že bydliště osoby nelze zjistit, nebo to lze zjistit jen s velkými obtížemi, bude návrh podán k soudu, v jehož obvodu má žalovaný evidován trvalý pobyt.

Existují také výjimky, podle nichž je možné postupovat. Například, došlo-li by k nějaké škodě, jejíž náhrada je žalována, v Plzni, všichni svědci události i žalobce by byli z Plzně a jediný žalovaný by byl z Olomouce, může být věc z důvodu hospodárnosti řízení předána příslušnému okresnímu soudu v Plzni, ač by podle základní poučky nadepsané výše mělo být řízení vedeno v Olomouci.

Obdobně je postupováno, jedná-li se o návrh na zahájení řízení proti právnické osobě. Příslušným obecným soudem je v takovém případě ten soud, v jehož obvodu má právnická osoba sídlo.

Změna místní příslušnosti

Může se stát, že místní příslušnost bude soud zkoumat i během zahájeného řízení. Navrhovatel může podat žalobu i k místně nepříslušnému soudu, ovšem soud se místní příslušností musí zabývat sám a zkoumat ji. Může pak dojít k závěru, že není místně příslušný, o čemž vydá rozhodnutí, a věc postoupí místně příslušnému soudu.

I v průběhu řízení lze místní příslušnost zkoumat a případně ji během řízení změnit.

Na webu Verdikto.cz naleznete také online právní poradnu. Odpověď na právní či daňový dotaz obdržíte do 24 hodin, a to pouze za částku 99 Kč. S jakým typem dotazů jsme již pomohli tisícům klientů si můžete přečíst na našem blogu. Vedle odborných článků na nejrůznější témata na blogu naleznete také reálné situace, kterými se advokáti v právní poradně Verdikto zabývali.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články