Trestní právoVýmaz z rejstříku trestů - jak podat žádost o výmaz záznamu?

Výmaz z rejstříku trestů – jak podat žádost o výmaz záznamu?

Záznam v rejstříku trestů může způsobit nemalé komplikace, zejm. pokud si hledáte nové zaměstnání nebo pokud chcete začít podnikat. Pokud vás zajímá, jak podat žádost o výmaz z rejstříku trestů, jaké podmínky musí být splněny nebo jak zahlazení odsouzení funguje, přečtěte si tento článek.

Záznam v rejstříku trestů

Záznam v rejstříku trestů komplikuje lidem život zejména v situacích, kdy hledají novou práci nebo chtějí začít podnikat. Většina zaměstnavatelů totiž vyžaduje před nástupem do zaměstnání výpis z rejstříku trestů. Velké procento zaměstnavatelů poté bohužel lidi se záznamem v rejstříku trestů odmítá. Naštěstí existuje možnost, jak záznam z rejstříku trestů vymazat.

V rámci rejstříku trestů je vedena evidence osob, které byly pravomocně odsouzeny v trestním řízení. Záznam je v rejstříku trestů veden po zákonem stanovenou dobu. Při splnění konkrétních podmínek tedy zákon umožňuje výmaz tohoto záznamu z rejstříku trestů (tzv. zahlazení odsouzení). 

Jak získat výpis z rejstříku trestů?

Než se dostaneme k samotným možnostem zahlazení odsouzení, přiblížíme vám možnosti, jak nejprve získat výpis z rejstříku trestů. Výpis z rejstříku trestů je možné nejjednodušeji získat:

  • na pracovištích Czech Point v rámci České pošty
  • u notáře
  • online prostřednictvím Portálu občana

Na pracovištích Czech Point v rámci České pošty (pobočky naleznete zde) je získání výpisu z rejstříku trestů zpoplatněno částkou 100 Kč. Aby vám pracovníci Czech Pointu výpis vydali, budete se zároveň muset prokázat platným průkazem totožnosti (občanský průkaz / cestovní pas). Konkrétní postup naleznete na stránkách Czech Pointu.

Nejjednodušší variantou, jak výpis z rejstříku trestů získat je pak jednoznačně online prostřednictvím Portálu občana. Do portálu se můžete přihlásit prostřednictvím tzv. Identity občana. Ta umožňuje několik variant přihlášení, např. prostřednictvím bankovní identity (účtu u většiny českých bank), eObčanky nebo mobilní aplikace. Bližší informace k přihlášení naleznete na oficiálních stránkách Ministerstva vnitra České republiky.

Získání výpisu z rejstříku trestů online je zcela zdarma a bez čekání.

Prihlaseni Identita obcana - Verdikto
Do Identity občana se můžete přihlásit prostřednictvím několika možností. Po přihlášení je získání výpisu z rejstříku trestů již otázka několika kliknutí.

Návod, jak postupovat po přihlášení do Portálu občana naleznete ve videu níže.

Portal obcana - Verdikto
Po přihlášení do Portálu občana stačí kliknout na záložku „Podání“ a poté na „Výpis z rejstříku trestů online službou“. Výpis si následně stáhnete ve formátu .pdf a můžete využít stejně jako výpis získaný osobně na Czech Pointu.

Kdy se smaže záznam z rejstříku trestů?

Doba, kdy se vám vymaže záznam z rejstříku trestů se liší zejména podle toho, o jaký trest se jednalo. K zahlazení odsouzení (tedy výmazu z rejstříku trestů) může dojít buďto automaticky nebo pouze po podání žádosti o výmaz z rejstříku trestů. Kdy se záznam z rejstříku trestů smaže a jak žádost o výmaz podat, popisujeme u jednotlivých druhů trestů níže.

Zahlazení nepodmíněného trestu odnětí svobody – jaké jsou podmínky?

Odsouzení k nepodmíněnému trestu odnětí svobody lze zahladit v případě, že jako odsouzený vedete po výkonu trestu nepřetržitě řádný život, a to po dobu:

  1. patnácti let, jde-li o odsouzení k výjimečnému trestu,
  2. deseti let, jde-li o odsouzení k trestu odnětí svobody převyšujícímu pět let,
  3. pěti let, jde-li o odsouzení k trestu odnětí svobody převyšujícímu jeden rok,
  4. tří let, jde-li o odsouzení k trestu odnětí svobody nepřevyšujícímu jeden rok nebo k trestu vyhoštění.

Doba pro zahlazení odsouzení běží od chvíle propuštění z výkonu trestu odnětí svobody (z věznice) a do trestu se počítá délka skutečně vykonaného trestu.

A co si představit pod pojmem “řádný život”?

Pojem není přímo definován, nicméně se jedná o takový způsob života, kdy není porušován zákon ani základní morální pravidla. Odsouzený, který chce své odsouzení zahladit a vymazat záznam z rejstříku trestů tak nesmí páchat trestnou činnost, musí dle svých možností plnit své závazky (splácet dluhy apod.) nebo např. plnit své rodičovské povinnosti (starat se o výchovu dětí, řádně platit výživné apod.).

Jak podat žádost o zahlazení odsouzení?

Odsouzení k nepodmíněnému trestu odnětí svobody lze zahladit pouze na žádost odsouzeného. Žádost o zahlazení odsouzení a tedy výmaz z rejstříku trestů se podává k soudu dle trvalého bydliště odsouzeného. Žádost o výmaz z rejstříku trestů je bez poplatku. Soud následně žádost o výmaz prozkoumá a v případě splnění podmínek rozhodne o zahlazení odsouzení.

Zahlazení podmíněného trestu odnětí svobody – jaké jsou podmínky?

V případě, že jste byli odsouzeni k podmíněnému trestu odnětí svobody, hledí se na vás, jako byste nebyli odsouzeni, jakmile uplyne zkušební doba. Samozřejmě za předpokladu, že váš podmíněný trest odnětí svobody nebyl pro porušení “podmínky” přeměněn v trest nepodmíněný. Výmaz z rejstříku trestů je tak proveden automaticky po uplynutí jednoho roku od konce podmíněného trestu. Žádost o výmaz z rejstříku trestů tak není třeba podávat. 

Přesto, že by měl být záznam z rejstříku trestů vymazán automaticky, někdy se tak bohužel neděje a doporučujeme vám tak podat vždy žádost i v případě ukončení podmíněného trestu.

Záznam z rejstříku trestů si však můžete nechat vymazat i dříve. Po uplynutí podmíněného trestu můžete podat soudu tzv. žádost o osvědčení. Soud může na základě žádosti rozhodnout o tom, že jste se jakožto odsouzený k podmíněnému trestu osvědčil a k zahlazení odsouzení tak může dojít i dříve než uplynutím jednoho roku od konce podmíněného trestu.

Zahlazení trestu obecně prospěšných prací – jaké jsou podmínky?

V případě, že jste byli odsouzeni k trestu obecně prospěšných prací, hledí se na vás, jako byste nebyli odsouzeni již po vykonání daného trestu. Soud by tak v případě trestu obecně prospěšných prací měl po jejich vykonání zaslat podnět k výmazu záznamu z rejstříku trestů.

Zahlazení trestu zákazu činnosti – jaké jsou podmínky?

V případě zákazu činnosti platí stejné podmínky jako u trestu obecně prospěšných prací popsaných výše.

Zahlazení trestu domácího vězení, propadnutí majetku a dalších trestů

V případě trestu domácího vězení, zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, propadnutí majetku, věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo např. zákazu pobytu, platí, že odsouzený musí vést řádný život po dobu nejméně jednoho roku od vykonání trestu.

Žádost o výmaz z rejstříku trestů vzor 2023 zdarma

Připravili jsme pro vás žádost o výmaz z rejstříku trestů (vzor 2023) zdarma ke stažení. V případě, že si nejste jisti, jak vzor žádosti o výmaz vyplnit, neváhejte nás kontaktovat, rádi vám pomůžeme.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články