Rozvod manželství – jak probíhá a co je dobré vědět?

Rozvod manželství

Jakým způsobem může být manželství v České republice rozvedeno?

Manželství může být v České republice rozvedeno pouze soudem, a to na návrh jednoho z manželů, nebo na základě společného návrhu manželů. Manželství může být navíc rozvedeno pouze v případě, že je soužití manželů trvale a nenapravitelně rozvráceno, v důsledku čehož nemůže svazek plnit funkce, pro které vznikl. Český právní řád rozlišuje dva způsoby rozvodu manželství. Sporný rozvod, při kterém soud zjišťuje příčiny rozvratu manželství. A nesporný rozvod, kdy soud příčiny rozvratu nezjišťuje.

Nesporný rozvod manželství

Za nesporný rozvod označujeme takový zánik manželství, kdy se manželé dohodli na podání návrhu na rozvod a zároveň se shodli i na dalších skutečnostech. V případě, že jsou zároveň rodiči nezletilého dítěte, musejí se domluvit na tom, komu bude dítě svěřeno do péče, na jeho výchově a na výši výživného. Tuto dohodu následně musí schválit soud. Manželé soudu doloží, že mezi nimi došlo k vzájemné dohodě o jejich majetkových poměrech, bydlení, a popřípadě o výživném, které by měl jeden z manželů hradit druhému. Je také nutné prohlášení, že manželství trvalo nejméně jeden rok a že v současnosti nevedou společnou domácnost déle než 6 měsíců. Soud v případě nesporného rozvodu manželství totiž nezjišťuje samotné příčiny rozvratu.

Praktický příklad z právní poradny:

Manželé Nováčkovi uzavřeli manželství v roce 2010. Mají spolu syna Adama (zletilého) a dceru Helenu (nezletilou). V lednu roku 2021 podali společnou žádost o rozvod, protože si manželé přestali rozumět, jak v názorech na vedení domácnosti, tak v intimním životě. Paní Nováčková se navíc již v roce 2019 odstěhovala zpět ke své matce a nesdílí tak domácnost s panem Nováčkem déle než rok. Manželé předloží soudu společný návrh s tímto odůvodněním, doloží soudem schválenou dohodu, v níž si mezi sebou upravili, jak bude probíhat výživa a výchova dcery Heleny (popř. výživné na sice zletilého Adama, který ale stále studuje a potřebuje finanční podporu obou rodičů – není zákonem vyžadováno) a také dohodu o jejich majetkových poměrech. Dohody uzavřeli manželé Nováčkovi písemně a podpisy nechali úředně ověřit. Soud jejich návrhu vyhověl a rozvedl je.

V případě, že jste se rozhodli podat žádost o rozvod, ale nejste si jisti postupem, vždy je lepší poradit se s advokátem. Vyberte si svého zkušeného advokáta na Verdikto.cz a předejděte případným komplikacím s rozvodovým řízením.

Rozvod manželství
Manželství může být v České republice rozvedeno pouze soudem. Dále poté rozlišujeme tzv. nesporný rozvod manželství a sporný rozvod manželství.

Sporný rozvod manželství

Při sporném rozvodu jeden z manželů nesouhlasí s tím, aby bylo manželství rozvedeno. Případně nesouhlasí s dílčími dokládanými skutečnostmi, například s tím, který z manželů by měl vychovávat děti, nebo jak by mělo vypadat majetkové vypořádání. V takovém případě může rozvod trvat podstatně déle, než rozvod nesporný. Soud totiž zjišťuje příčiny rozvratu manželství. Zároveň musí rozhodnout o výživě a výchově nezletilého dítěte, a to před tím, než manžele rozvede. Dohoda o majetkovém vypořádání není nutná. O vypořádání se manželé dohodnou, nebo rozhodne na návrh jednoho z manželů soud, nebo majetek propadne zákonnou fikcí po třech letech.

Jakmile jsou tyto zákonné podmínky splněny, soud začne zjišťovat příčiny rozvratu manželství. Zároveň je potřeba dokazování ze strany manželů. Sporný rozvod manželství tak obvykle trvá výrazně déle než nesporný rozvod. Nezbytné je také počítat s vyššími náklady.

Praktický příklad z právní poradny:

Manželé Kratochvílovi uzavřeli manželství rokem 2018. Nemají žádné děti. V únoru 2021 podala paní Kratochvílová návrh na rozvod manželství, protože se důvodně domnívá, že je jí manžel nevěrný. Soud tedy nařídí ústní jednání, v rámci něhož vyslechne názory obou manželů, a bude zjišťovat, proč došlo k rozvratu manželství. Shledá-li návrh důvodným, manželství rozvede. Paní Kratochvílová po rozvodu podá k soudu návrh na vypořádání společného jmění manželů, čímž je zahájeno další samostatné řízení.

Na webu Verdikto.cz naleznete také online právní poradnu. Odpověď na právní či daňový dotaz obdržíte do 24 hodin, a to pouze za částku 99 Kč.

S jakým typem dotazů jsme již pomohli tisícům klientů si můžete přečíst na našem blogu. Vedle odborných článků na nejrůznější témata na blogu naleznete také reálné situace, kterými se naši advokáti v právní poradně Verdikto zabývali.

Sledujte nás také na sociálních sítích:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *