Rodinné právoUrčení otcovství a domněnky otcovství - jak postupovat?

Určení otcovství a domněnky otcovství – jak postupovat?

Možná už jste slyšeli onu okřídlenou větu, když se mluví o určování rodičovství: „Matka je vždycky jistá.“ Nejedná se o pravdivé tvrzení, nebo alespoň nikoliv z pohledu práva. Pravdivé by bylo říci, že matkou je žena, která dítě porodila. Leckdy bohužel dochází k situacím, kdy najdeme dítě odložené v baby boxu a pak je spíše otázkou domněnek, kdo je skutečnou biologickou matkou dítěte. A jestliže jsme došli k závěru, že ne vždy lze snadno dohledat matku, o kolik těžší to musí být v případě otce…

Určení otcovství z pohledu českého práva

Právo se nesnaží vždy za každou cenu pojmenovat biologické rodiče těmi správnými slovy. Biologický otec nemusí znamenat otce podle práva. Je tomu tak především proto, že právo dbá o sociální status dítěte, dbá o to, aby mělo dítě zázemí, ve kterém bude vyrůstat, aby mělo rodinu, která se o něj dobře postará a zajistí jej.

V současné době, kdy stojíme u rozvoje celosvětových trendů, jako je umělé oplodňování nebo surogační (=náhradní) mateřství, se ostatně není čemu divit, naopak… Můžeme se přít, zda je to správné či nikoliv, každopádně český právní řád v dané problematice není nejvyspělejším. Tak například rodiči dítěte mohou být vždy jen žena a muž, popřípadě vždy pouze jeden z nich. Na rozdíl od jiných právních řádů, kde vidíme v rodných listech jako rodiče uvedené dva muže, nebo dvě ženy.

Nejste si jisti, jak v případě určení otcovství postupovat? Případně potřebujete podat návrh na určení otcovství soudu? Poraďte se raději s advokátem a předejděte případným problémům. Advokát s vámi vše projde a poradí nejlepší možný postup. Vyberte si svého advokáta na Verdikto.cz.

Určení otcovství

Nejste si jisti, jak v případě určení otcovství postupovat? Neváhejte se na nás obrátit, rádi vám pomůžeme.

Poradit se
Určení otcovství a domněnky otcovství
Podle českého práva je otcovství určeno na základě tzv. domněnek otcovství.

Domněnky otcovství

V České republice se otcovství určuje na základě domněnek otcovství. Různé zdroje se v jejich počítání liší. Někdo uvádí, že jsou tři a jedna přídatná, někdo, že jsou čtyři, další mluví o tzv. jedenapůlté domněnce. Postup dle podmínek je postupný, to znamená, že nepostupuje-li se podle první domněnky, postupuje se podle další z nich. Pojďme si je představit:

  1. Manžel matky

Narodí-li se dítě v době od uzavření manželství do uplynutí třístého dne poté, co manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné, anebo poté, co byl manžel matky prohlášen za nezvěstného, má se za to, že otcem je manžel matky.

První domněnka nahrává výše nadepsanému, chrání sociální status dítěte. Tedy otcem dítěte je manžel matky.

  1. Umělé oplodnění

Další domněnka, které se přezdívá jedenapůltá, pamatuje na možnost umělého oplodnění. Otcem dítěte je ten, kdo dal souhlas k umělému oplodnění neprovdané matky (pokud by byla provdaná, použije se první domněnka).

  1. Souhlasné prohlášení

Otcem je muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením matky a tohoto muže. Takto lze určit otcovství i k dítěti ještě nenarozenému, je-li již počato. Toto souhlasné prohlášení se činí osobně před soudem nebo před matričním úřadem.

Rozhodnutí soudu

A konečně: nelze-li otcovství určit podle žádné z výše nadepsaných domněnek, pak může matka, dítě i muž, který tvrdí, že je otcem, navrhnout, aby otcovství určil soud. Soud obecně vzato pokračuje podle předpokladu, že otcem je muž, který s matkou dítěte souložil v době (v tzv. rozhodné době), od které neprošlo do narození dítěte méně než sto šedesát a více než tři sta dní, ledaže jeho otcovství vylučují závažné okolnosti.

U počtu dní se vedou diskuze. Dříve se mluvilo o souloži ne méně než sto osmdesáti dnech od narození dítěte, ovšem v dnešní době, kdy máme pokročilejší technologie a lékaři jsou schopni zachránit i nedonošené a výrazně nedovyvinuté děti se zvažuje již sto šedesát dnů.

Zároveň pokud svobodná žena porodí dítě, má právo neoznačit žádného otce. Proto se tedy může stát, že otec bude v rodném listě dítěte neuvedený.

Praktický příklad z právní poradny:

Alžběta je neprovdaná zletilá slečna a je matkou malého Andreje. Slečna Alžběta si není jistá, kdo je otcem jejího dítěte, protože v rozhodné době se rozešla se svým dlouholetým přítelem a o pár týdnů později si našla nového partnera. Obrátila se tedy na soud se svým návrhem o určení otcovství. Soud může rozhodnout o návrhu i bez genetických testů, pokud má nevyvratitelné důkazy. V tomto případě však došlo k určení otcovství na základě znaleckého posudku, tedy testu DNA. Ten určil, že otcem dítěte je současný partner paní Alžběty. Partner s určením soudu souhlasil a je tedy nyní uveden jako otec malého Andreje.

Potřebujete se poradit?

Využijte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do 24 hodin.

Poradit se s právníkem

Na webu Verdikto.cz naleznete také online právní poradnu. Odpověď na právní či daňový dotaz obdržíte do 24 hodin, a to pouze za částku 99 Kč. S jakým typem dotazů jsme již pomohli tisícům klientů si můžete přečíst na našem blogu. Vedle odborných článků na nejrůznější témata na blogu naleznete také reálné situace, kterými se naši advokáti v právní poradně Verdikto zabývali.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články