Rodinné právoVypořádání SJM - jak vypořádání probíhá a na co se připravit

Vypořádání SJM – jak vypořádání probíhá a na co se připravit

Společné jmění manželů vzniká na základě zákona uzavřením manželství. Není tedy překvapující, že k jeho nejčastějšímu zániku dochází při rozvodu manželství či ve chvíli, kdy jeden z manželů zemře. V takové situaci poté přichází na řadu vypořádání SJM, tedy majetkové vyrovnání společného jmění manželů.

Dohoda o vypořádání SJM

Vypořádání společného jmění může proběhnout hned několika způsoby. Hlavním a přednostním způsobem vypořádání je dohoda uzavřená před rozvodem manželství nebo dohoda uzavřená po rozvodu manželství. Výše zmiňovanou dohodu je ovšem nutné uzavřít do 3 let od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství.

Dohoda o vypořádání SJM musí být vyhotovena písemně a musí obsahovat následující údaje:

  • Identifikační údaje obou stran (jméno a příjmení, RČ, adresa)
  • Soupis majetku a rozdělení, co připadne do vlastnictví manžela a manželky
  • Rozdělení dluhů a vypořádání finančních závazků (bankovní účty každého z manželů, hypotéka…)
  • Bytová situace – na jaké adrese bude každý z manželů bydlet, tedy zda budou žít odděleně nebo společně
  • Úředně ověřené podpisy obou stran
  • Stanovení vyživovací povinnosti manželů (pokud se na ní manželé domluví)

Sepsaná dohoda o vypořádání SJM se společně s návrhem na rozvod podává k okresnímu soudu v posledním společném bydlišti manželů. Přesto že si můžete veškerou dokumentaci vyhotovit sami, vždy je lepší, pokud se alespoň poradíte s advokátem.

Pozor! Vždy platí, že dohodou nesmí být ohrožena práva třetích osob. K této situaci může dojít tehdy, kdy si jeden z manželů převezme dluhy, zároveň však nebude disponovat žádným dalším majetkem ze SJM – v takovém případě lze předpokládat, že dluhy nebude mít z čeho splácet.  

Chystáte se podat návrh na rozvod, ale nejste si jisti, jak přesně postupovat a co můžete od rozvodového řízení čekat? Poraďte se s advokátem a předejděte tak případným komplikacím. Vyberte si svého advokáta na webu Verdikto.cz, největším vyhledávači advokátů v České republice.

Vypořádání SJM

Potřebujete s vypořádáním společného jmění manželů pomoci? Neváhejte se na nás obrátit, jsme tu pro vás.

Nezávazně poptat
Vypořádání SJM
Společné jmění manželů je možné vypořádat více způsoby. Jaké to jsou si přečtěte v následujícím článku.

Vypořádání společného jmění manželů rozhodnutím soudu

V případě, že se přes bouři emocí nedokážete dohodnout na vypořádání SJM, je každý z bývalých manželů oprávněn podat do 3 let po rozvodu návrh na vypořádání SJM rozhodnutím soudu. Při podání návrhu je nutné počítat s poplatky, jejichž výše se odvíjí od počtu nemovitostí či podniků, jež jsou předmětem řízení. Ten z manželů, který návrh podává, by měl blíže specifikovat nejen společný majetek a závazky, ale také návrh rozhodnutí – tedy co by komu mělo připadnout. Soud vychází z předpokladu, že podíly manželů na vypořádávaném jmění jsou stejné, avšak v praxi se podíly manželů většinou nerozdělí stejně.

Důležité je mít na paměti, že každý z manželů musí nahradit to, co ze společného jmění bylo vynaloženo na jeho výhradní majetek. Ze společného jmění se manželům nahradí to, co ze svého výhradního majetku vynaložili na společný majetek. Dále se přihlédne k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu a jak se zasloužil o nabytí a udržení majetkových hodnot náležejících do společného jmění či zda některý z manželů měl za trvání manželství více dluhů než druhý manžel. Na základě těchto a dalších okolností soud SJM manželů vypořádá.

Zákonná domněnka

Pokud návrh ani jedna ze stran do 3 let nepodá, nastává tzv. nevyvratitelná domněnka vypořádání. Ten movitý majetek, který jeden z bývalých manželů užívá výlučně jako vlastník pro potřebu svou, své rodiny nebo rodinné domácnosti, zůstane jemu. Ostatní společný majetek s dluhy zůstává v podílovém vlastnictví obou manželů.

Praktický příklad:

Pan a paní Švestková se po 10 letech manželství rozhodli, že ukončí společné soužití. Za dobu trvání manželství si koupili dům, na který si vzali hypotéku, byt, který společně pronajímali, auto, se kterým jezdil pan Švestka každý den do práce, a zrekonstruovali chalupu, jež paní Švestková nabyla před uzavřením manželství darem. Společně si nechali sepsat dohodu o vypořádání SJM advokátem. Dle dohody měl dům připadnout do výlučného vlastnictví paní Švestkové i s hypotékou. Pan Švestka měl získat auto a pronajímaný byt.

V dohodě nebylo specifikováno, jakou konkrétní částkou má paní Švestková vyplatit pana Švestku (rekonstrukce chalupy, jež se nachází v jejím výlučném vlastnictví a vyplacení podílu na domě). Strany nebyly schopné se na této částce dohodnout a tak dohoda podepsána nebyla. Napjatá atmosféra by se mezi nimi dala krájet. Uplynul rok od rozvodu manželství a paní Švestková se rozhodla podat návrh na vypořádání SJM rozhodnutím soudu. Soud přihlédl k nepodepsané dohodě a podle ní majetek manželů rozdělil a zároveň stanovil přesnou částku, kterou má paní Švestková pana Švestku vyplatit.

Potřebujete se poradit?

Využijte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do 24 hodin.

Poradit se s právníkem

Na webu Verdikto.cz naleznete také online právní poradnu. Odpověď na právní či daňový dotaz obdržíte do 24 hodin, a to pouze za částku 99 Kč. S jakým typem dotazů jsme již pomohli tisícům klientů si můžete přečíst na našem blogu. Vedle odborných článků na nejrůznější témata na blogu naleznete také reálné situace, kterými se naši advokáti v právní poradně Verdikto zabývali.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články