Rodinné právoRozvod manželství s dětmi. Může se manžel po rozvodu libovolně odstěhovat s...

Rozvod manželství s dětmi. Může se manžel po rozvodu libovolně odstěhovat s dětmi?

Nejprve je třeba správně vyhodnotit situaci a rozlišovat pojmy rozvod a rozchod. V případě rozvodu právní úprava mnohem více dbá na úpravu poměrů, jak mezi manželi, tak i mezi rodiči a dětmi. Je tak třeba nejprve rozlišit rozvod manželství s dětmi a rozchod partnerů s dětmi.

Rozvod manželství s dětmi

Rodiče mají k dětem stejná práva a povinnosti. Jedním z těchto práv je také právo určit dětem bydliště. Pokud se manželé dohodnout, je to vždy příjemnější pro všechny strany. Ovšem v případě, že dohody není možné dosáhnout, je třeba upravit poměry mezi rodiči a dětmi rozhodnutím soudu, a to ještě před tím, než dojde k samotnému rozvodu. Soud v takovém případě rozhoduje o svěření nezletilého dítěte do péče, přičemž je pohlíženo především na to, co je v nejlepším zájmu dítěte, o výši výživného a dalších skutečnostech.

Je-li dítě svěřeno do péče jen jednoho z rodičů, druhý rodič má stále právo stýkat se s dítětem a to v rozsahu, který je v zájmu dítěte. Právo stýkat se osobně s dítětem může být rodiči omezeno pouze soudní cestou. Je také nutné doplnit, že nejenže musí jeden z rodičů umožnit druhému, aby se s dítětem osobně stýkal, ale také je povinen dítě na styk s druhým rodičem řádně připravit, styk dítěte s druhým rodičem řádně umožnit a při výkonu tohoto práva spolupracovat. Zákon stanoví i další předpisy, které je nutné dodržet. To, jak je péče o nezletilé děti nastavena, záleží vždy na konkrétní dohodě mezi rodiči, nebo rozhodnutí soudu.

Jak samotný rozvod manželství probíhá jsme pro vás přehledně sepsali v samostatném článku. V případě, že jste se rozhodli podat žádost o rozvod, ale nejste si jisti postupem, vždy je lepší poradit se s advokátem. Vyberte si svého rozvodového právníka na Verdikto.cz a předejděte případným komplikacím s rozvodovým řízením.

Rozvod manželství

Chystáte se podat návrh an rozvod manželství a raději byste se poradili s advokátem? Neváhejte se na nás obrátit, rádi vám pomůžeme.

Nezávazně poptat
Rozvod manželství s dětmi
Rodiče mají k dětem stejná práva a povinnosti. Jedním z těchto práv je také právo určit dětem bydliště.

Praktický příklad:

Pan Šimon se rozvedl s paní Klárou. Mají spolu dvě nezletilé děti, dceru Petru a syna Ferdinanda. Vzhledem k tomu, že se rodiče neshodli na úpravě poměrů k dětem, rozhodoval v této věci soud. Obě děti byly soudem svěřeny do péče matky s tím, že soud stanovil, jak často a kde bude probíhat styk otce s dětmi.

Pan Šimon se s dětmi odstěhoval a odmítl děti předat matce, jak bylo soudem rozhodnuto. Ač je paní Klára ve velikém emočním vypětí, zachová si chladnou hlavu, písemně bývalého manžela upomíná. Nereaguje, a tak podá na soud návrh na výkon rozhodnutí o úpravě styku s nezletilými dětmi, kdy soud danou situaci zhodnotí, zjistí, že pan Šimon porušuje pravidla stanovená soudem a uloží mu sankce. Nejprve sankce v podobě výzev k plnění nebo sankce peněžité. Krajní možností je pak nařízení výkonu rozhodnutí odnětím dětí a stanovením mnohem striktnějších podmínek pro osobní styk s dětmi, případný úplný zákaz styku s dětmi.

Na webu Verdikto.cz naleznete také online právní poradnu. Odpověď na právní či daňový dotaz obdržíte do 24 hodin, a to pouze za částku 99 Kč. S jakým typem dotazů jsme již pomohli tisícům klientů si můžete přečíst na našem blogu. Vedle odborných článků na nejrůznější témata na blogu naleznete také reálné situace, kterými se naši advokáti v právní poradně Verdikto zabývali.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články