Rodinné právoStřídavá péče - kdy k ní soud přistoupí a jak funguje?

Střídavá péče – kdy k ní soud přistoupí a jak funguje?

Péče o děti je jednou z hlavních otázek provázející rozvod manželství. Neexistuje pouze jedno ideální řešení péče o děti, vždy je třeba posuzovat každé manželství a rozvod individuálně. Nutno říci, že soud vaše manželství nerozvede do té doby, dokud nebude rozhodnuto o nezletilých dětech. Opatrovnický soud schválí dohodu uzavřenou mezi rodiči nebo rozhodne o dětech sám. V tomto článku vám blíže představíme, jak funguje jedno z možných řešení úpravy poměrů k dítěti, a to střídavá péče.

Úprava poměrů k nezletilým dětem

Dítě může být svěřeno do výlučné péče jednoho z rodičů, střídavé péče nebo péče společné. Ani střídavá péče, ani jiný model nemá automaticky přednost a není preferován. Soud vždy posuzuje konkrétní situaci a snaží se nalézt nejlepší řešení v zájmu dítěte. Nutno konstatovat, že nový občanský zákoník spolu s mezinárodními smlouvami však posunul střídavou péči na prioritní řešení, co se týká úpravy péče o děti. Ústavní soud České republiky ve svém nálezu ze dne 26. května 2014, sp. zn. I. ÚS 2482/13 uvádí následující: „Nejlepším zájmem dítěte je, aby bylo především v péči obou rodičů, a pokud jsou splněny veškeré zákonné podmínky (tj. oba rodiče jsou stejnou měrou schopni a ochotni pečovat o zdraví dětí a o jejich tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj a tyto děti mají k oběma rodičům stejně hluboký citový vztah), tak je svěření dětí do střídavé péče pravidlem, nikoliv výjimkou.“

Střídavá péče

Soudy by se při posuzování střídavé péče měly zabývat čtyřmi základními kritérii tzv. čtyřstupňový test vhodnosti, který formuloval Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. I. ÚS 1554/14 ze dne 30. prosince 2014: „Střídavá péče o dítě připadá v úvahu tehdy, pokud oba rodiče projevují o svěření dítěte do péče upřímný a skutečný zájem (subjektivní kritérium) a oba naplňují relevantní objektivní kritéria zhruba ve stejné míře. Při svěřování dětí do péče musí obecné soudy posoudit zejména následující čtyři objektivní kritéria:

  1. existence pokrevního pouta mezi dítětem a o jeho svěření do péče usilující osobou;
  2. míra zachování identity dítěte a jeho rodinných vazeb v případě jeho svěření o péče té které osoby;
  3. schopnost osoby usilující o svěření dítěte do péče zajistit jeho vývoj a fyzické, vzdělávací, emocionální, materiální a jiné potřeby;
  4. přání dítěte.“

Rozvádíte se a potřebujete pomoci s přípravou dohody o úpravě poměrů k nezletilým dětem? Vyberte si svého advokáta na Verdikto.cz, největším vyhledávači advokátů v České a Slovenské republice.

Úprava péče o dítě

Potřebujete pomoci s úpravou péče o dítě? Napište nám, rádi vám pomůžeme!

Kontaktovat
Střídavá péče

Úprava a případná změna střídavé péče

Konkrétní model péče o dítě ovšem není neměnný. Soud může rozsudek změnit na základě návrhu některého z rodičů na změnu poměrů (dítě nastupuje na základní školu, druhý stupeň základní školy nebo i například zhoršující se komunikace mezi rodiči). Při střídavé péči by mělo dítě trávit shodné množství času s oběma rodiči. Ti by se tedy měli rovnoměrně střídat v péči o něj. V praxi se jedná o střídání dětí po týdnu či 14 dnech. Většinou si rodiče stanoví i konkrétní den a hodinu, případně místo bydliště jednoho z nich, kde si budou děti předávat.

Výživné

Výživné se stanovuje oběma rodičům, přičemž bude záležet na majetkových poměrech každého z nich. V případě, že se jejich životní úroveň zásadně neliší, bude výše výživného stanovena u obou stejná. Větší výdaje a náklady jako například školné, platby za kroužky a různé dražší vybavení by se pak měli rodiče rovnoměrně podělit, avšak zásadní podmínkou pro fungování střídavé péče je bezproblémová komunikace mezi rodiči.

Na webu Verdikto.cz naleznete také online právní poradnu. Odpověď na právní či daňový dotaz obdržíte do 24 hodin, a to pouze za částku 99 Kč. S jakým typem dotazů jsme již pomohli tisícům klientů si můžete přečíst na našem blogu. Vedle odborných článků na nejrůznější témata na blogu naleznete také reálné situace, kterými se naši advokáti v právní poradně Verdikto zabývali. Jak probíhá rozvod manželství dle slovenské právní úpravy si můžete přečíst také na slovenském blogu Verdikto.sk.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články