NemovitostiDarování nemovitosti mezi manželi - darovací smlouva 2022

Darování nemovitosti mezi manželi – darovací smlouva 2022

Jaké jsou podmínky darování v případě trvání manželství a zároveň existence společného jmění manželů? Jaké daňové povinnosti jsou s procesem darování nemovitosti mezi manželi spojeny? Nutno hned úvodem konstatovat, že situace darování je řešitelná buďto převodem vlastnického práva za pomoci darovací smlouvy či notářským zápisem.

Společné jmění manželů

Společné jmění manželů vzniká na základě zákona automaticky uzavřením sňatku (pokud není upraveno jinak). To znamená, že většina majetku, který po svatbě získá jeden z manželů, náleží i druhému, jako by byl získán do podílového vlastnictví. Oba mají stejný podíl a tedy i stejný nárok. Do SJM patří například osobní automobil, který si manželka zakoupila po svatbě, ale i mzda manžela.

Důležitými ukazateli určení způsobu, jak darovat nemovitost z jednoho manžela na druhého, je jednak okolnost, kdy byla nemovitost nabyta (před uzavřením manželství nebo až po něm), tak i majetkové uspořádání. Tedy pokud byla v souvislosti s uzavřením manželství uzavřena zároveň i tzv. „předmanželská smlouva“ či nikoli.


Nemovitost nacházející se mimo společné jmění

Jestliže se nemovitost nachází mimo společné jmění manželů, je darování bez problémů možné. Jedná se o nemovitost, kterou jeden z manželů nabyl/vlastnil již před uzavřením manželství a proto také do společného jmění nespadá. Stejný závěr platí i o kterékoliv nemovitosti, kterou některý z manželů pořídil z prostředků, které pocházejí z jeho zdrojů mimo společné jmění manželů, nebo která se k jedinému z manželů dostala jako dar nebo dědictví a to i za trvání manželství. V tomto případě je možné do výlučného jmění druhého z manželů převést nemovitost prostou darovací smlouvou, na které budou ověřené podpisy obou manželů. Jak postupovat při darování nemovitosti/náležitosti darovací smlouvy se dočtete zde.

Protože jde o darování nemovitosti mezi manželi, je zákonem (podobně jako u některých dalších blízkých příbuzných) osvobozeno od daně z příjmů. „Darovací daň“ se již v českém právním řádu nevyskytuje. Je však nutné podat přiznání k dani z nemovitých věcí podle § 13a zákona o dani z nemovitých věcí. A to nejpozději do 31.1. následujícího kalendářního roku.

Pokud nastane situace, kdy jeden z manželů má ve svém výlučném vlastnictví například byt, který si koupil za své finanční prostředky, ještě než se oženil, a následně si přeje darovat manželce část této nemovitosti, může tak učinit následujícím způsobem. S manželkou uzavře darovací smlouvu a jejím prostřednictvím převede část nemovitosti na manželku. V případě takového převodu bude nemovitost po přepisu v katastru nemovitostí vlastněna oběma manželi, a to ve formě podílového spoluvlastnictví.

Chystáte se darovat nemovitost a rádi byste se poradili s advokátem? Vyberte si svého advokáta na Verdikto.cz, největším vyhledávači advokátů v České a Slovenské republice.

Darování nemovitosti

Potřebujete připravit darovací smlouvu a rádi byste se poradili s právníkem?

Nezávazně poptat

Co je důležité si pamatovat u darování nemovitosti mezi manželi při existenci SJM?

  • Darování je možné pouze v případě, že jde o nemovitost ve výlučném vlastnictví – nemovitost byla zakoupena před sňatkem, jeden z manželů nabyl nemovitost darem nebo ji zdědil.
  • Darovat část společného majetku ze SJM jednomu z manželů není právně možné. Tato situace se může vyřešit pomocí zúžení společného jmění a výňatku nemovitosti. Takový majetek je pak možné převést darovací smlouvou.


Nemovitost, která je ve společném jmění

Darování do společného jmění manželů je novým institutem, který přinesl zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Jedná se o složitější situaci, kdy se nemovitost ve společném jmění manželů nachází. V takovém případě je třeba provést zúžení společného jmění manželů. Tento úkon už nutně musí provést notář. Ten je dle platného právního stavu zpoplatněn procentní částkou z hodnoty nemovitosti, která je ze SJM vylučována, a která plyne z notářského řádu. Po podpisu notářského zápisu tak bude nemovitost zahrnuta do společného jmění manželů a notářský zápis bude sloužit jako podklad pro zápis změny vlastnictví do katastru nemovitostí.

Na webu Verdikto.cz naleznete také online právní poradnu. Odpověď na právní či daňový dotaz obdržíte do 24 hodin, a to pouze za částku 99 Kč. S jakým typem dotazů jsme již pomohli tisícům klientů si můžete přečíst na našem blogu. Vedle odborných článků na nejrůznější témata na blogu naleznete také reálné situace, kterými se advokáti v právní poradně Verdikto zabývali.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články