NemovitostiChyba v darovací smlouvě stála paní Janu byt v hodnotě 3 mil....

Chyba v darovací smlouvě stála paní Janu byt v hodnotě 3 mil. Kč

Příběh paní Jany, která přišla o byt v hodnotě 3 mil. Kč kvůli chybě v darovací smlouvě.

Paní Jana byla vnučkou pana Karla. Pan Karel byl poslední roky často nemocný a chtěl své vnučce, paní Janě, darovat svůj byt jako poděkování za to, jak se o něj poslední roky poctivě starala. Paní Jana byla samozřejmě moc ráda a s darem souhlasila. Stáhla tedy z internetu vzor darovací smlouvy, kterou následně s dědečkem podepsali. 

Paní Jana od své kamarádky věděla, že je k převodu vlastnického práva zapotřebí změna v katastru nemovitostí. Podepsanou darovací smlouvu společně s návrhem na vklad vlastnického práva tak donesla na příslušný katastrální úřad. Na podatelně katastrálního úřadu paní Jana předložila darovací smlouvu (s úředně ověřenými podpisy) a dva podepsané návrhy na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Zaplatila správní poplatek ve výši 2 000 Kč a nechala si razítkem potvrdit doručení návrhu na vklad. Vše se zdálo v pořádku a paní Jana bezstarostně odešla domů. Ani ve snu ji nenapadlo, co se bude dít dál.

Darování nemovitosti
Darovací smlouva vypadá jednoduše, ale zpravidla se týká nemovitosti nepatrné hodnoty. Nepodceňte tak situaci a poraďte se před podpisem raději s advokátem.

Stačila drobná nepozornost při vyplňování darovací smlouvy

Katastrální úřad za necelé dva týdny paní Janu vyrozuměl o zamítnutí vkladu. Důvodem zamítnutí byl nesoulad darovací smlouvy a návrhu na vklad. Aniž by to paní Jana tušila, zapomněla totiž zkontrolovat a správně vyplnit zásadní věc. 

Specifikace nemovitosti v darovací smlouvě totiž neodpovídala specifikaci uvedené v návrhu na vklad. Jelikož se jednalo o starší byt, který byl vymezen ještě dle starého zákona o vlastnictví bytů, společně s bytem se převádí také podíl na společných částech domu a pozemku, který k bytové jednotce náleží. Tento podíl byl správně uveden v návrhu na vklad, ale v darovací smlouvě chyběl. Darovací smlouva obsahovalo zároveň další věcné nepřesnosti ve specifikaci dané nemovitosti. Zdánlivě malá drobnost tak vedla k zamítnutí návrhu na vklad. Tato situace by sama o sobě vedla k nepříjemnostem, jelikož by se celý proces převodu vlastnického práva o několik týdnů protáhl a prodražil. 

Než se však stihlo vše napravit, pan Karel náhle zemřel. Jelikož předpokládal, že dojde k darování bytu své vnučce, nepořídil za svého života žádnou závěť ani dědickou smlouvu. V dědickém řízení se tak postupovalo dle tzv. zákonné dědické posloupnosti, což znamenalo, že dědicem nebyla paní Jana jakožto vnučka pana Karla, ale přednostně jeho dvě děti (matka a teta paní Jany). Paní Jana však ani s jednou z nich neměla příliš dobrý vztah, vyčítala jim, že se o dědečka, pana Karla, příliš nestaraly. S nastalou situací se však již nedalo nic dělat a byt do vlastnictví paní Jany nepřešel.

Paní Jana tak přišla o byt v hodnotě 3 mil. Kč kvůli nepozorné chybě v darovací smlouvě. Přitom stačilo darovací smlouvu nepodcenit a nechat ji před podpisem zkontrolovat advokátem.

Nepodceňte situaci jako paní Jana

Předejděte případným komplikacím a poraďte se s advokátem než podepíšete darovací smlouvu. Nezávazně nám napište, rádi vám pomůžeme.

Nezávazně kontaktovat

Stáhněte si vzor darovací smlouvy zkontrolovaný právníky zde.

Přečtěte si také příběh paní Martiny, které jsme pomohli získat zpět byt v hodnotě 2 mil. Kč.

2 KOMENTÁŘE

  1. Ano je to o přesnosti a specofikaci darované věci. Já mám problém se specofikací u tří podílových fondů nakoupených v jedné bance. Finanční částkou to nejde, protože ta má hodnotu u fondů téměř každý den jinou. Chci konkrétní podílové fondy darovat dceři, prostřednictvím darovací smlouvy. Mělo by to jít uvedením počtu kusů, jednotlivých podílů a registračních čísel (ISIN)pod kterými jsou u banky vedeny.

    • Dobrý den, děkuji za zprávu. Ve Vašem případě je situace o něco komplikovanější a pokud si nejste postupem či přípravou darovací smlouvy jist, určitě kontaktujte advokáta, než učiníte další kroky. Pokud Vaši situaci co nejblíže popíšete do právní poradny zde: https://www.verdikto.com/pravni-poradna Advokát zabývající se danou problematikou celou Vaši situaci posoudí a doporučí Vám další možný postup, příp. navrhne řešení celé situace. Odpověď zároveň obdržíte nejpozději do druhého dne. Děkuji a přeji hezký zbytek dne. Jakub za tým Verdikto.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články