DaněJak vyplnit daňové přiznání 2022 a na co nesmíte zapomenout!

Jak vyplnit daňové přiznání 2022 a na co nesmíte zapomenout!

Termíny pro podání daňového přiznání za rok 2022 se neúprosně blíží a proto jsme pro vás připravili přehledné shrnutí všeho, co by vás mohlo při vyplňování daňového přiznání trápit. V článku se dozvíte mimo jiné také co si můžete z daní odečíst, co je to a jak funguje sleva na poplatníka, kdy se vrací přeplatky na dani, jak daňové přiznání podat a další.

Co se v článku dozvíte:

Kdo podává daňové přiznání za rok 2022?

Daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2022 podává v zásadě každý, kdo měl v roce 2022 příjmy vyšší než 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání musí podat také podnikatel, který skončil za rok 2022 ve ztrátě.

Do kdy se podává daňové přiznání 2022?

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob musíte letos podat do 1. dubna 2023. Pokud daňové přiznání podáváte elektronicky, pak je lhůta prodloužena do 2. května 2023. V případě, že vám daňové přiznání zpracovává daňový poradce nebo pokud máte ze zákona povinný audit, lhůta je prodloužena až do 1. července 2023.

Kdo nemusí podat daňové přiznání za rok 2022?

Daňové přiznání se netýká většiny zaměstnanců. Zaměstnanci, kteří měli v roce 2022 příjmy pouze od jednoho zaměstnavatele nebo od více zaměstnavatelů (ne však současně), nemusí daňové přiznání podávat. Pozor, to se týká pouze zaměstnanců, kteří neměli současně s příjmem ze zaměstnání také jiné zdanitelné příjmy (např. z pronájmu, podnikání, aj.) přesahující 6 000 Kč. Pokud tyto podmínky splňujete, daňové přiznání letos řešit nemusíte, zálohy na daň z příjmů vám totiž průběžně strhával váš zaměstnavatel, který zároveň zajistí také roční zúčtování daně.

Daňové přiznání nemusíte podávat ani tehdy, pokud jste měli příjmy pouze z příležitostných činností nebo příležitostného pronájmu movitých věcí, a to do výše 30 000 Kč. Pozor, nesmí se jednat o systematickou a opakovanou činnost. V takovém případě se totiž jednalo již o příjmy z podnikání, které by od daně osvobozeny nebyly.

Kdy se vám vyplatí podat daňové přiznání i pokud nemusíte?

Pokud jste byli v loňském roce zaměstnáni pouze po část roku a zbytek roku jste např. studovali, byli na mateřské, hledali si jinou práci nebo byli již např. v důchodu, daňové přiznání se vám vyplatí podat i přesto, že nemusíte. Důvodem je sleva na poplatníka. Tu lze totiž vždy využít v plné výši, tedy 27 840 Kč, a to bez ohledu na to, zda vaše výdělečná činnost trvala celý rok.

Sleva na poplatníka za rok 2021 se oproti roku 2020 zvýšila z původních 24 840 Kč na 27 840 Kč.

Jak vyplnit daňové přiznání 2022?

Daňové přiznání k dani z příjmu za rok 2022 můžete podat buďto elektronicky nebo v papírové formě. Pro vyplnění přiznání můžete využít klasický růžový formulář, který si můžete stáhnout a následně vytisknout a ručně vyplnit. Jednodušším způsobem je však využití elektronického interaktivního formuláře, který je k dispozici na stránkách Finanční správy ČR. Pokud se vás týká také daň z nemovitosti, sepsali jsme pro vás samostatný článek.

Kdo musí podat daňové přiznání elektronicky?

Výhradně elektronickou cestou, tedy prostřednictvím datové schránky, musí daňové přiznání podávat ty subjekty, které mají datovou schránku zřízenou ze zákona. Typicky se tedy bude jednat o firmy. V případě nesplnění povinnosti vás může čekat sankce ve výši 1 000 Kč.

Daňové přiznání

Vstávají vám při vyplňování daňového přiznání vlasy hrůzou a raději byste si vše nechali zkontrolovat nebo připravit daňovým poradcem? Rádi vám pomůžeme, neváhejte nás kontaktovat.

Nezávazně kontaktovat
Daňové přiznání 2022
Na slevách na dani můžete ročně ušetřit tisíce korun. Nezapomeňte je proto uvést v daňovém přiznání. Pokud si nevíte rady, rádi vám pomůžeme.

Jaké slevy můžete uplatnit?

Sleva na poplatníka

Sleva na daňového poplatníka činí za rok 2022 27 840 Kč, tedy 2 320 Kč měsíčně. Slevu na poplatníka mohou uplatnit všichni daňoví poplatníci a jako jediná sleva se uplatňuje vždy v plném rozsahu.

Sleva na dítě

Daňové zvýhodnění v podobě slevy na dani na dítě mohou čerpat rodiny s dětmi, a to v níže uvedeném rozsahu. Sleva na dítě mohou využít také OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné), pokud uplatňují daňové paušály a jejich roční příjem nepřekročil 1 mil. Kč.

Sleva na první dítě činí 15 204 Kč (tedy 1 267 Kč měsíčně). Na druhé dítě poté 22 320 Kč (tedy 1 860 Kč měsíčně). Na třetí a další dítě je pak sleva na dani stanovena na 27 840 Kč (tedy 2 320 Kč měsíčně).

Sleva na manželku / manžela

Slevu na dani na manžela / manželku může uplatnit jeden z manželů v případě, že druhý manžel / manželka nemá zdanitelné příjmy. Resp. rozhodné příjmy nesmí překročit 68 tisíc Kč za rok 2022. 

Sleva na vyživovanou manželku / manžela je v takovém případě 24 840 Kč za rok 2022. V případě osoby se zdravotním postižením je sleva na dani vyšší, a to 49 680 Kč ročně.

Sleva na studenta

V případě, že při studiu pracujete (ať už na hlavní pracovní poměr, DPP nebo DPČ), máte nárok nejen na slevu na poplatníka, ale také na slevu na studenta. Sleva na dani na studenta činí 4 020 Kč ročně. Pokud máte status studenta pouze po část roku, poté se sleva uplatní pouze v poměrné výši, tedy 335 Kč měsíčně.

Pokud tedy studujete po celý rok, při dani z příjmu fyzických osob máte nárok na uplatnění slev na dani v min. výši 31 860 Kč (sleva na poplatníka ve výši 27 840 Kč + sleva na studenta ve výši 4 020 Kč).

Sleva na invaliditu

Sleva na dani je u invalidity stanovena jejím stupněm. U invalidity prvního a druhého stupně je stanovena na 2 520 Kč ročně. U invalidity třetího stupně je poté sleva na dani ve výši 5 040 Kč ročně.

Školkovné

Rodiče, kteří mají dítě umístěné ve školce nebo jiném předškolním zařízení, mohou uplatnit také tzv. školkovné. Sleva na dani činí za každé dítě 15 200 Kč. Slevu může uplatnit pouze jeden z rodičů a zároveň rodič musí žít s dítětem v jedné domácnosti.

Co si můžete z daní odečíst?

Díky snížení základu daně si můžete snížit daně o tisíce korun. Z daní si tak můžete odečíst např. dobročinné dary, úroky z úvěrů na bydlení, penzijní pojištění, odběry krve a další.

Dobročinné dary

Od základu daně si můžete odečíst hodnotu darů, které jste v roce 2022 darovali. Musí být však splněny určité podmínky. Dar musí být věnován na zákonem stanovené účely, vedle charity také např. ekologie, kultura, školství apod. Celková hodnota darů poté musí dosáhnout alespoň 1 000 Kč nebo přesáhnout dvě procenta vašeho základu daně v roce 2022. Cenu darů je poté možné si odečíst od základu daně, a to max. do výše třiceti procent tohoto základu. Dar je zároveň nutné prokázat potvrzení o daru.

Daňové přiznání

Vstávají vám při vyplňování daňového přiznání vlasy hrůzou a raději byste si vše nechali zkontrolovat nebo připravit daňovým poradcem? Rádi vám pomůžeme, neváhejte nás kontaktovat.

Nezávazně kontaktovat
Daňové přiznání a snížení základu daně
Základ daně si můžete snížit např. o hodnotu darů nebo darování krve. Nezapomeňte však na dodržení podmínek.

Penzijní pojištění

Pokud máte penzijní připojištění nebo penzijní spoření, můžete si za rok 2022 odečíst od základu daně až 24 000 Kč. Odečíst si můžete jen vklady nad 1 000 Kč. Vklady do 1 000 Kč ani příspěvky od zaměstnavatele odečíst nelze.

Abyste tak dosáhli na plný odpočet 24 000 Kč, musíte na penzijní spoření zaslat vklady v min. hodnotě 36 000 Kč za rok 2022, tedy 3 000 Kč měsíčně. Za každý měsíc si tak odečtete 2 000 Kč nad zmíněnou výši 1 000 Kč. Při vynásobení dvanácti měsíci se poté dostanete na max. výši odpočtu, a to 24 000 Kč (12 * 2 000 Kč).

Životní pojištění

Stejně jako u penzijního pojištění, i u životního pojištění si můžete za rok 2022 odečíst od základu daně až 24 000 Kč. V případě životního pojištění musí být splněny přesné podmínky. Pojistné plnění vám bude dle uzavřené smlouvy vyplaceno nejdříve ve věku 60 let a ne dříve než po 60 měsících od sjednání smlouvy. Zároveň musí být splněna min. výše pojistné částky, a to 40 000 Kč u pojistné doby od 5 do 15 let nebo 70 000 Kč u pojistné doby delší než 15 let.

Úroky z úvěrů na bydlení

Ze základu daně si můžete za rok 2022 odečíst až 300 000 Kč, které jste zaplatili na úrocích. pokud splácíte hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření. Hypotéka či stavební spoření musí sloužit k zajištění vlastní bytové potřeby.

Odběry krve

Základ daně si můžete snížit také o bezplatné darování krve. Za každý odběr krve si můžete základ daně snížit o 3 000 Kč. V případě darování orgánu nebo kostní dřeně poté 20 000 Kč.

Zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání

Odečíst si můžete také zkoušky, které ověřují výsledky dalšího vzdělávání, a to v max. výši 10 000 Kč. Jedná se zejména o zvyšování profesní kvalifikace. U lidí se zdravotním postižením se částka zvyšuje na 13 000 Kč, v případě těžšího zdravotního postižení poté 15 000 Kč.

Členské příspěvky odborové organizaci

Základ daně si můžete snížit také o zaplacené členské příspěvky odborové organizaci, a to až do výše 3 000 Kč.

Jak daň z příjmů zaplatit?

Daň z příjmů musíte zaplatit ve stejné lhůtě, která je stanovena pro samotné podání daňového přiznání. Daň můžete uhradit bezhotovostně převodem z bankovního účtu na účet finančního úřadu nebo v hotovosti na pokladnách vybraných územních pracovišť finančních úřadů, příp. poštovní poukázkou. 

Pokud podáváte daňové přiznání přes interaktivní formulář, daň můžete zaplatit také přes vygenerovaný QR kód.

Do kdy se vrací přeplatek na dani?

Na vrácení přeplatku na dani má finanční úřad lhůtu 30 dnů. Lhůta přitom začíná běžet den po posledním řádném termínu pro podání daňového přiznání, tedy od 2. dubna 2023.

Na webu Verdikto.cz naleznete nejen právní, ale také online daňovou poradnu. Odpověď na právní či daňový dotaz obdržíte nejpozději do 24 hodin. S jakým typem dotazů jsme již pomohli tisícům klientů si můžete přečíst na našem blogu. Vedle odborných článků na nejrůznější témata na blogu naleznete také reálné situace, kterými se naši advokáti v právní poradně Verdikto zabývali.

1 KOMENTÁŘ

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články