NemovitostiJak postupovat při darování nemovitosti?

Jak postupovat při darování nemovitosti?

Dědické řízení bývá často poměrně zdlouhavé, a proto v posledních letech roste popularita jeho alternativy. Darování nemovitosti. Dárce tedy v tomto případě bezúplatně převádí vlastnické právo k nemovitosti na obdarovaného. Jak při darování nemovitosti postupovat a na co byste si měli dát pozor?

Darovací smlouva

Prvním a nejdůležitějším krokem k darování nemovitosti je obsahově správně sepsaná darovací smlouva. Ve smlouvě musí být jasně uvedena jména, adresy, rodná čísla, či data narození dárce i obdarovaného. Dalším krokem je podrobný popis darované nemovitosti (uvádí se číslo popisné, parcelní číslo, list vlastnictví, katastrální území). Obdarovaný musí s darem souhlasit a zároveň musí být obeznámen s právním a faktickým stavem nemovitosti. Podpisy na smlouvě musí být úředně ověřené notářem, advokátem či pracovníkem Czech Pointu (úředníci na poště).

Pokud je darovací smlouva náležitě sepsána a podepsána, je dále třeba vyplnit návrh na vklad do katastru nemovitostí. Vlastnické právo převádí na nového vlastníka až vkladem do katastru nemovitostí. Návrh na vklad do katastru nemovitostí je dostupný elektronicky na webových stránkách Českého katastrálního úřadu.

Jak probíhá darování nemovitosti?

V návrhu na vklad je nutné vyplnit:

  • identifikační údaje o nemovitosti 
  • identifikaci dárce
  • identifikaci obdarovaného
  • na koho převádí vlastnické právo
  • listiny, na jejichž základě se mění vlastnické právo (darovací smlouva)

Návrh na vklad podepište (podpisy nemusí být úředně ověřeny). S darovací smlouvou a dvěma návrhy na vklad se pak dostavte na katastr nemovitostí, pod který darovaná nemovitost spadá. Za vklad do katastru nemovitostí zaplatíte 2.000 Kč. Na podatelně katastrálního úřadu necháte darovací smlouvu a jeden návrh na vklad. Druhý návrh na vklad vám katastr vrátí zpět jako doklad o zahájení řízení.

Chystáte se darovat nemovitost a nejste si jisti, jak celý průběh darování nemovitosti funguje? Poraďte se s advokátem a předejděte tak případným komplikacím. Vyberte si svého advokáta na webu Verdikto.cz, největším vyhledávači advokátů v České republice.

Darování nemovitosti

Potřebujete připravit darovací smlouvu a raději byste se poradili s právníkem? Neváhejte se na nás obrátit.

Nezávazně poptat
Darování nemovitosti
Přečtěte si, jakým způsobem můžete darovat nemovitost.

Katastrální úřad informuje vlastníky nemovitosti o zahájení řízení a o změně vlastnického práva skrze doporučený dopis, e-mail či SMS. Ode dne vkladu také počíná běžet 20 denní lhůta, ve které mají účastníci řízení možnost katastrální úřad vyrozumět o nesouhlasu či připomínkách o změně vlastnického práva. Během této doby je na nemovitost v katastru uvalena plomba, což znamená, že u dané nemovitosti probíhá řízení o změně vlastnického práva. Po 20denní lhůtě, nejpozději do 30 dnů, odešle katastrální úřad rozhodnutí o změně vlastnického práva a o případných chybách v návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

Darování nemovitosti a daně

S převodem nemovitosti souvisí i daně. Jedná se o daň z příjmu a daň z nemovitých věcí. Daň z nemovitých věcí musí každý rok platit všichni majitelé nemovitostí, tedy i ti, kteří nemovitost získali darem.

Daň z příjmu se nemusí platit, pokud nemovitost daruje dárce:

  • Příbuznému v hlavní linii – prarodiče, rodiče, děti, vnoučata, pravnoučata
  • Příbuznému ve vedlejší linii – tedy darujeme manželovi/ce, sourozenci, neteři, synovci, rodičům či dětem manžela/ky, manželce/manželi rodičů
  • Obdarovanému, se kterým dárce sdílí domácnost déle než 1 rok

Jestliže obdarovaný nespadá do žádné z těchto kategorií, tak bude muset z hodnoty nemovitosti odvést 15 % z její hodnoty na dani z příjmu.

Praktický příklad z právní poradny:

Pan Koryčan bydlí celý svůj život v nádherném secesním domě z konce 19. století v centru Písku. Tuto pozoruhodnou památku si přál ponechat v kruhu rodinném, a proto se rozhodl dům darovat své dceři, paní Uhrové. Strany si nechaly vyhotovit darovací smlouvu u advokáta, kterou u něj i následně podepsaly a nechaly jím své podpisy úředně ověřit. Následně paní Uhrová vyplnila dva návrhy na vklad a vydala se s panem Koryčanem na katastrální úřad v Písku. Na podatelně katastrálního úřadu zaplatili správní poplatek 2.000 Kč za vklad vlastnického práva spolu s darovací smlouvou a jedním návrhem na vklad.

Druhý návrh na vklad jim byl s vyznačeným razítkem katastrálního úřadu navrácen. Katastr pana Koryčana krátce poté prostřednictvím e-mailové adresy, kterou pan Koryčan uvedl v návrhu na vklad, informoval o zahájení řízení o změně vlastnického práva k příslušné nemovitosti. Po 25 dnech odeslal katastrální úřad rozhodnutí o změně vlastnického práva a paní Uhrová se stala novým vlastníkem secesního domu.

Na webu Verdikto.cz naleznete také online právní poradnu. Odpověď na právní či daňový dotaz obdržíte do 24 hodin, a to pouze za částku 99 Kč. S jakým typem dotazů jsme již pomohli tisícům klientů si můžete přečíst na našem blogu. Vedle odborných článků na nejrůznější témata na blogu naleznete také reálné situace, kterými se naši advokáti v právní poradně Verdikto zabývali.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články