NemovitostiZměna trvalého bydliště 2021 – co je potřeba?

Změna trvalého bydliště 2021 – co je potřeba?

Všichni máme své místo trvalého pobytu. Většinou se nezamýšlíme nad tím, kde se vzalo a jak je upraveno zákonem, je to pro nás přirozené. Dokud není potřeba trvalé bydliště změnit. O tom, jak probíhá změna trvalého bydliště (2021) jsme pro vás sepsali do dnešního článku.

Trvalé bydliště

Trvalé bydliště, nebo slovy zákona místo trvalého pobytu. Česká republika vede registr obyvatel, tj. eviduje obyvatele, jejich adresy a rodná čísla občanů. Každý občan republiky smí mít jen jedno místo trvalého pobytu a má jím být takové místo, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání, nicméně může jím například i rekreační objekt.

Skutečnost, že je daný občan přihlášen k trvalému pobytu v objektu, který mu nepatří, nezakládá žádná práva k takovému objektu. Typicky je tomu tak při uzavření nájemní smlouvy. Nájemce si nechá místo objektu, který má v nájmu, přihlásit jako místo trvalého pobytu. Z přihlášení mu však neplynou žádná práva k objektu.

Každý občan musí mít jedno místo trvalého pobytu. V momentě narození je tak novorozenci určeno takové místo podle místa trvalého pobytu jeho matky.

Kde hlásit změnu trvalého bydliště?

Kompletní změna trvalého bydliště je i nadále jednou z příležitostí, kdy bude třeba opakované návštěvy úřadů. Samotná změna trvalého bydliště není nic náročného a bude stačit vyplnění jednoho formuláře. Je však nutné nechat si vyměnit všechny ostatní doklady, na nichž máte uvedené staré trvalé bydliště, protože občané jsou povinni dohlédnout na aktuálnost údajů uváděných v osobních dokladech.

Změnu je třeba nahlásit na ohlašovně obecního úřadu v místě nového trvalého bydliště. Při ohlášení změny trvalého bydliště je nutné, aby občan:

a)   vyplnil a podepsal přihlašovací lístek k trvalému pobytu s údaji o jménu, příjmení, rodném čísle, předchozí a nové adrese místa trvalého pobytu

b)    prokázal svoji totožnost občanským průkazem (popř. jiným dokladem)

c)     doložil vlastnictví nebo oprávnění umožňující mu objekt (byt, dům) užívat.

V případě bodu c) je také možné předložit úředně ověřený písemný souhlas osoby, která je oprávněná objekt užívat. Tedy v praxi to může znamenat předložení nájemní smlouvy k danému bytu – ta je titulem, na základě něhož je možné v bytě bydlet, tj. užívat jej.

Jak změnit trvalé bydliště?

Jakmile máte v ruce vyplněný přihlašovací lístek, připravenou občanku a dokument, který prokáže, že smíte daný objekt užívat, nezbývá než vydat se na ohlašovnu. Tam s vámi budou všechny potřebné údaje dostatečně probrány. Za přihlášení změny trvalého bydliště zaplatíte příslušný správní poplatek.

Nejste si jisti, jak postupovat a rádi byste se poradili s advokátem? Využijte právní poradnu Verdikto.cz. Vše vyřešíte jednoduše online a odpověď obdržíte do druhého dne.

Ohlašovna je v rámci svojí činnosti povinna oznámit vlastníkovi objektu změnu v počtu osob, které jsou na adrese jeho objektu přihlášeni k trvalému pobytu. Dále má také vlastník objektu právo na to dozvědět se jméno, příjmení a datum narození toho, kdo si v tomto místě přihlásil trvalé bydliště.

Jakmile je změna hotova, ohlašovna nové místo trvalého pobytu přihlásí, je zaplacen poplatek (při změně trvalého bydliště se jedná o správní poplatek 50 Kč), je potřeba tuto změnu nahlásit ostatním úřadům.

Dále má také občan oznamovací povinnost vůči zdravotní pojišťovně nebo úřadu práce, pokud je veden v jeho evidenci. Rovněž je vhodné nahlásit změnu:

– bance

– dodavatelům energie

– obvodnímu lékaři

– zaměstnavateli, škole

Změna trvalého bydliště sama o sobě není časově náročnou záležitostí. Úřady přihlášky vyřizují na počkání. Se změnou údajů v dokladech to ovšem bude trvat déle, například na občanský průkaz je třeba počkat několik týdnů.

Na webu Verdikto.cz naleznete také online právní poradnu. Odpověď na právní či daňový dotaz obdržíte do 24 hodin, a to pouze za částku 99 Kč. S jakým typem dotazů jsme již pomohli tisícům klientů si můžete přečíst na našem blogu. Vedle odborných článků na nejrůznější témata na blogu naleznete také reálné situace, kterými se advokáti v právní poradně Verdikto zabývali.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články