ZaměstnáníČerpání dovolené 2021 - jaká jsou pravidla?

Čerpání dovolené 2021 – jaká jsou pravidla?

Dovolená je jistě jedním z důvodů, proč se vyplatí být ve stálém pracovním poměru. Zaměstnanec, který je ve stálém pracovním poměru je totiž právě tou osobou, která má na dovolenou nárok. Tak zvaní brigádníci konají pouze práci mimo pracovní poměr. A z takového poměru nevzniká na dovolenou nárok. Uvedené souvisí také s ustanovením zákona říkajícím, že brigádník může na základě uzavřené dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr odpracovat maximálně 300 hodin za rok. Jaká jsou pravidla čerpání dovolené (2021) vám přiblížíme v následujícím článku.

Dovolená

Délka dovolené se určuje za kalendářní rok a kromě dovolené jako takové mají zaměstnanci, za zákonem stanovených podmínek, rovněž nárok na dodatkovou dovolenou.

Základní délka dovolené je nejméně 4 týdny za kalendářní rok. Slovo minimálně je v tomto případě velice určující. Zákon stanovuje pouze spodní hranice, kdy nižší délku dovolené zaměstnavatel nemůže určit, avšak nestanovuje délku maximální. Tato skutečnost bývá zaměstnavateli často využívána k tomu, že nabízejí zaměstnancům „prodlouženou“, tj. stanovenou delší než minimální zákonnou, dovolenou jako benefit dané pracovní pozice.

Délka dovolené zaměstnanců pracujících za plat, tj. těch, které zaměstnává stát, územní samosprávný celek, státní fond, zákonem definovaná příspěvková organizace, školská právnická osoba, regionální rada regionu soudržnosti – viz článek zde, je zákonem přímo stanovena na 5 týdnů v kalendářním roce.

Existují další výjimky a speciální případy. Klasickým a nejznámějším příkladem je dovolená pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol. Pro ty je stanovena dovolené v délce 8 týdnů v kalendářním roce.

Jak je dovolená proplácena?

Dovolená znamená, že nejste přítomni na pracovišti, přesto však dostáváte zaplaceno.

Otázkou zůstává, kolik hodin je zaměstnanci denně proplaceno, a platí se vůbec za hodiny? Zákon říká, že pokud osoba pracuje osm hodin denně pět dní v týdnu, může při nároku na čtyřtýdenní dovolenou čerpat celodenní dovolenou v rozsahu osmi hodin. Dodává se, že zaměstnanci, který odpracuje také 40 hodin týdně, ale každý den v jiném rozsahu, je den dovolené počítán v rozsahu tolika hodin, které měl v tento den skutečně odpracovat. Zároveň má zaměstnanec právo na alespoň dva týdny dovolené, které bude čerpat vcelku.

Správné řešení je: náhrada mzdy (nebo platu) za dobu čerpání dovolené se vyplácí zaměstnancům a její výše se vypočítává z průměrného výdělku zaměstnance za rozhodné období (tj. předcházející čtvrtletí).

Nejste si jisti, na co máte v případě čerpání dovolené nárok a raději byste se poradili s advokátem? Využijte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do 24 hodin.

Čerpání dovolené

Čerpání dovolené 2021

Čerpání dovolené určuje zaměstnavatel. Tedy termín, kdy může být dovolená čerpána, a rozsah dovolené. Pravdou zůstává, že zaměstnavatel musí zaměstnanci oznámit povinné čerpání dovolené (zákoník práce) minimálně 14 dnů předem. Tato doba lze zkrátit pouze po vzájemné dohodě. Novými pravidly v dovolenkových dostizích je tzv. převádění si dovolené do dalších let. Vzhledem k tomu, že zákon se snaží chránit zaměstnance pracující (nejen) na jeho území, je zavedena taková úprava, kdy zaměstnanec zkrátka musí v daném kalendářním roce vyčerpat minimální hranici dovolené, která je stanovena zákonem. Tedy každý rok musejí zaměstnanci vyčerpat 4 týdny. Jestliže mají v pracovním poměru stanoveno, že se bude jednat o delší dovolenou, lze tyto týdny, které přesahují zákonný limit, skutečně „převést“ k čerpání do dalšího roku.

Praktický příklad z právní poradny

Např. Pan Jindra má v pracovní smlouvě se zaměstnavatelem sjednáno, že jeho dovolená je vyměřena na 6 týdnů v kalendářním roce. Pan Jindra se rozhodl odjet v létě s dětmi na dovolenou, v zimě na hory a přes Vánoce zůstat doma. Za rok 2021 tím tak vyčerpá ze zákona nutné 4 týdny dovolené. A zároveň jeden týden, který je stanoven pracovní smlouvou nad rámec zákona. Poslední přebývající (šestý) týden si pan Jindra „převede“ do dalšího kalendářního roku. V něm si tedy bude moci vzít celkem dovolenou v rozsahu 7 týdnů za kalendářní rok.

Dodatková dovolená

Nad rámec této právní úpravy je zavedena dodatková dovolená. Ta je určena těm, kdo pracují pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol. A těm zaměstnancům, kteří po celý kalendářní rok konají práce zvlášť obtížné.

Dobu čerpání dovolené je povinen zaměstnavatel určit podle písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace a rady zaměstnanců tak, aby dovolená mohla být vyčerpána zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo.

Při určení rozvrhu čerpání dovolené zaměstnavatel přihlíží k provozním důvodům a svým možnostem a také k oprávněným zájmům zaměstnance. Jestliže se strany pracovního poměru shodnou, dovolená může být vybrána v několika částech. Jedna část musí činit nejméně 2 týdny vcelku.

Na webu Verdikto.cz naleznete také online právní poradnu. Odpověď na právní či daňový dotaz obdržíte do 24 hodin, a to pouze za částku 99 Kč. S jakým typem dotazů jsme již pomohli tisícům klientů si můžete přečíst na našem blogu. Vedle odborných článků na nejrůznější témata na blogu naleznete také reálné situace, kterými se advokáti v právní poradně Verdikto zabývali.

3 KOMENTÁŘE

  1. Jsem dlouholetým zaměstnancem velké společnosti, která se zabývá výrobou komponentů do aut. Tato společnost má přes sto zaměstnanců i z řad cizinců . Nutí své zaměstnance prostřednictvím dovolených, aby dělali každý týden aspoň čtyři hodiny přesčas . I lidi, kteří už z fyzických a jiných třeba rodinných důvodů, přesčasové hodiny dělat nemohou . Takoví lidé chodí do práce pravidelně , ale nedostanou dovolenou tehdy, kdy ji sami potřebují nejvíc ( záměr přímého nadřízeného ). Dostanou dovolenou v době, kdy ji nemají možnost využít . Takoví lidé nezůstanou ani na procentech doma, jsou na tu dobu přeřazeni na jinou práci aby neměli šanci odpočívat, kdy odpočívají ostatní toho daného úseku . Pak se stává, že některé z takových lidí odváží sanitky přímo z pracoviště po kolapsu . Ale ani tehdy, se nikdo nezamýšlí, proč se tohle děje, myslím z vedení této organizace . Dá se s tím něco dělat ? Podotýkám, že lidi mají strach se ozvat, často jsou vytrženi za svého známého kolektivu a jsou poskytování jiným úsekúm aniž by měli stálého nadřízeného .

  2. Dobrý den,taky jsem trvale zaměstnaná v automobilce kde vládnou ,,interní “firemní nařízení….momentálně nám nadřízený nechce podepisovat dovolené a to bez udání důvodu. Lídr mi zdělil že si ji vypsat můžu ale ať nepočítám s tím že mi ji ………. podepíše . Ale po zkušenostech z minulých let jsem si jistá že až nebude materiál na linkách den před nástupem na směnu nás budou opět obvolávat a dovolenou nám budou vnucovat jen aby nás nemusely nechávat doma na procenta…..Skutečně ještě platí že dovolená je pro zaměstnance a jako zaměstnanec si s ní můžu naložit podle vlastních potřeb ? Nebo ? děkuji Malvína

    • Dobrý den, děkuji za dotaz. Takovýto postup samozřejmě není ze strany zaměstnavatele v pořádku. Prosím, popište blíže Vaši situaci do právní poradny Verdikto zde: https://www.verdikto.com/pravni-poradna Advokát celou situaci zhodnotí a doporučí Vám nejvhodnější postup. Odpověď advokáta obdržíte nejpozději do 24 hodin. Děkuji za pochopení a přeji hezký zbytek dne. Jakub za tým Verdikto

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články