ZaměstnáníPružná pracovní doba. Jak funguje a jaké jsou její výhody?

Pružná pracovní doba. Jak funguje a jaké jsou její výhody?

Jak už jsme psali v článku Pracovní doba, zákoník práce rozeznává několik úrovní vedení pracovního poměru. Pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel. Určí zaměstnanci jak začátek, tak také konec jeho pracovní doby, případně směn. Zaměstnanec je povinen být na začátku každé směny na pracovišti, které bylo stranami sjednáno jako místo výkonu práce, a odcházet z něho až po skončení směny. V tomto článku se budeme věnovat tomu, jak funguje pružná pracovní doba.

Pracovní doba obecně

Rozvržení pracovní doby bývá různé. Je třeba brát ohled na zákonná omezení v tomto smyslu, neboť jsou stanoveny maximální týdenní délky, tak například mladiství nesmějí pracovat déle, než 40 hodin týdně a zároveň ne déle než 8 hodin za den.

Obecně se zpravidla pracovní doba rozvrhuje do pětidenního pracovního týdne, ne nutně do pěti po sobě jdoucích kalendářních dní. Při kompletaci rozvrhu práce je zaměstnavatel povinen přihlédnout k tomu, aby toto rozvržení neporušovalo předpisy o bezpečné a zdraví neohrožující práci. Maximální délka směny, jak jsme již shrnuli ve výše nadepsaném článku, nesmí přesáhnout 12 hodin.

Pružná pracovní doba

Pružná pracovní doba je jeden ze způsobů, jak může být mezi smluvními stranami dohodnuto rozvržení pracovní doby. Samozřejmě to není vhodný způsob rozvržení pro všechna zaměstnání, proto je nutné řádně promyslet její zavedení. Zahrnuje časové úseky základní a volitelné pracovní doby, jejichž začátek a konec opět určuje zaměstnavatel. V základní době pak zaměstnanec musí být přítomen na pracovišti. Kdežto v rámci volitelné pracovní doby si zaměstnance sám zvolí začátek a konec pracovní doby. Celková doba zahrnující jak základní, tak volitelnou nesmí přesáhnout 12 hodin.

Může se také stát, že zaměstnavatel bude potřebovat vyslat zaměstnance na pracovní cestu. Bude třeba zabezpečit nějaký naléhavý pracovní úkol nebo nastane jiný případ, kdy bude nutné, aby zaměstnanec měl přesně vymezenou směnu. Proto je-li mezi smluvními stranami pracovního vztahu sjednána pružná pracovní doba, je zaměstnavatel zároveň povinen stanovit rozvrh pro týdenní pracovní dobu do směn a seznámit s tímto rozvržením zaměstnance. Je-li pak třeba odchýlit se od pružného rozvržení pracovní doby z některého z případů nadepsaných výše, použije se tento rozvrh zaměstnavatele.

Jaké máte v rámci pružné pracovní doby povinnosti?

V rámci pružné pracovní doby je tedy zcela na zaměstnanci, kdy do práce nastoupí a kdy svoji práci ukončí v rámci volitelných úseků pracovní doby. Zaměstnavatel pouze požaduje, aby byl zaměstnance v rámci základní, tedy povinné pracovní doby na svém pracovišti. Délka této povinné pracovní doby není zákonem nijak specifikována. Může se tedy stát, že si zaměstnavatel se zaměstnancem sjednají povinnou pracovní dobu 2 hodiny denně. Jak dlouho bude který den zaměstnanec pracovat je ponecháno na jeho uvážení.

Zároveň je však zaměstnavatel povinen určit tzv. vyrovnávací období, za něž musí zaměstnanec odpracovat stanovenou týdenní pracovní dobu, která připadá na toto vyrovnávací období. Vyrovnávací období je obvykle měsíční. Může být určeno v délce až 26 týdnů (případná kolektivní smlouva jej může prodloužit až na 52 týdnů po sobě jdoucích).

Potřebujete právní radu a nevíte, na koho se obrátit? S členstvím Verdikto Premium máte svého advokáta kdykoliv po ruce. Odpověď obdržíte do 24 hodin kdykoliv a kdekoliv.

Jak vypadá pružná pracovní doba v praxi?

V praxi tedy rozvržení může probíhat následovně. Zaměstnavatel stanoví zaměstnanci základní pracovní dobu např. od 9:00 do 15:00, kdy požaduje aby byl zaměstnanec na pracovišti a zároveň mu dá možnost volitelné pracovní doby od 6:00 do 9:00 a poté od 15:00 do 21:30 s tím, že celkové délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin a mezi koncem jedné směny a začátkem směny druhé musí zaměstnance čerpat nepřetržitý odpočinek trvající minimálně 11 hodin. Zároveň zaměstnance musí vždy po 6 hodinách nepřetržité práce čerpat 30 minutovou přestávku na jídlo a oddech.

Bylo-li by stanoveno týdenní vyrovnávací období, za výše uvedených podmínek, bylo by ponecháno v jednotlivé dny na zaměstnanci, kolik hodin v práci stráví, ovšem na konci týdne by musel mít celkem odpracováno 40 hodin.

Na webu Verdikto.cz naleznete také online právní poradnu. Odpověď na právní či daňový dotaz obdržíte do 24 hodin, a to pouze za částku 99 Kč. S jakým typem dotazů jsme již pomohli tisícům klientů si můžete přečíst na našem blogu. Vedle odborných článků na nejrůznější témata na blogu naleznete také reálné situace, kterými se naši advokáti v právní poradně Verdikto zabývali.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články