ZaměstnáníKurzarbeit, aneb příspěvek v době částečné práce

Kurzarbeit, aneb příspěvek v době částečné práce

Kurzarbeitem rozumíme dohodu mezi zaměstnancem/ci na straně jedné, zaměstnavatelem na straně druhé a státem na straně třetí. Zaměstnancům se zkrátí pracovní doba a ušlý příjem má doplácet stát, přičemž zaměstnavatel se zaváže, že nikoho v té době, kdy kurzarbeit probíhá, nepropustí. V rámci české legislativy je kurzabeit od 1.7.2021 zakotven v § 120a až §120f zákona o zaměstnanosti. Jedná se o tzv. příspěvek v době částečné práce.

Co si pod pojmem kurzarbeit představit?

Největší výhodou, jež kurzarbeit pro stát přináší, je zachování pracovních míst. Jedná se o opatření přechodné, časově omezené a zavádí se sektorově, aby nedošlo ke zvýhodnění individuálních firem, a aby nebyla porušena konkurenční rovnováha na trhu. Finanční podpora, kterou stát na kurzarbeit vynaloží, je tímto způsobem zhodnocena lépe, než kdyby stát vyplácel podporu a další sociální dávky nezaměstnaným přímo. Zaměstnancům poskytuje kurzarbeit finanční jistotu a možnost využít více volného času na rekvalifikaci, případně včasného hledání pracovního uplatnění v jiných odvětvích. Firmám umožňuje kurzarbeit přečkat krizové období bez ztráty kvalifikovaných pracovníků.

 „Novela zákona o zaměstnanosti, která přináší tzv. kurzarbeit, získala v Senátu podporu. Doba, kdy budeme připraveni na další případnou krizi, se tak opět přiblížila. Díky kurzarbeitu půjde zaměstnavatelům částečně kompenzovat vyplacené náhrady mzdy v situaci, kdy zaměstnancům nebude možné z objektivních důvodů přidělit práci. Stát tak může lépe pomoci firmám udržet pracovní místa. Kurzarbeit, oficiálně „příspěvek v době částečné práce“, umožní zachovat pracovní místa při závažných hospodářských potížích.„

– Ministerstvo práce a sociálních věcí

Novela zákona o zaměstnanosti ukládá zaměstnavateli povinnost v době, kdy bude platit kurzarbeit, vyplácet zaměstnanci náhradu mzdy v minimální výši 80 % jeho průměrného výdělku. Na náhradu mzdy a odvody obdrží zaměstnavatel příspěvek ve výši 80 % nákladů. Stropem pro příspěvek bude měsíčně 1,5násobek celostátní průměrné mzdy dle § 120d odst. 2 zákona o zaměstnanosti. Podmínkou je, že zaměstnavatel bude zaměstnancům přidělovat práci jen v rozsahu 20-80 %.

Jak kurzarbeit aktivovat?

V mnohém se podobá programu Antivirus, nicméně nespornou výhodou je možnost obdržet příspěvek před vyplacením mezd. Maximální doba poskytování příspěvku je stanovena na 12 měsíců. Stejně jako Antivirus není kurzarbeit určen pro platovou sféru, ani pro zaměstnavatele s kontem pracovní doby. Nárok nebudou mít rovněž zaměstnavatelé, kterým byla uložena pokuta za nelegální zaměstnávání, a to tři roky po jejím přiznání.

Aby mohl být kurzarbeit čerpán musí být nejprve aktivován. Jeho poskytování stanoví vláda po projednání v tripartitě, a to v případě, že je závažným způsobem ohrožena ekonomika České republiky či její odvětví z hospodářských důvodů, z důvodů vzniku živelné události spočívající v přírodní pohromě, kyberútoku, při epidemii atd. Nařízením vlády musí být stanoveno, jakého území, odvětví či okruhu zaměstnavatelů se částečná práce se státním příspěvkem týká.

Co probíhá po aktivaci kurzarbeitu?

Po aktivaci příspěvku vládou ČR podá dotčený zaměstnavatel elektronické oznámení dle svého sídla příslušnému úřadu práce. V elektronickém oznámení kromě identifikačního údaje uvede i místo a předmět podnikání nebo činnosti, počet zaměstnanců, důvod poskytování příspěvku, předpokládanou dobu jeho čerpání a předpokládaný počet zaměstnanců, kterých se příspěvek bude týkat (pracovní poměr musí trvat alespoň tři měsíce).

I kurzarbeit přichází s měsíčním vyúčtováním zaměstnavatelů, tedy s přehledem nákladů na náhrady mezd s uvedením identifikačních údajů zaměstnanců, den vzniku jejich pracovního poměru, výši příspěvku, výši průměrné mzdy, údaj o počtu rozvržených hodin jednotlivých zaměstnanců a počet odpracovaných hodin.

Na webu Verdikto.cz naleznete také online právní poradnu. Odpověď na právní či daňový dotaz obdržíte do 24 hodin, a to pouze za částku 99 Kč. S jakým typem dotazů jsme již pomohli tisícům klientů si můžete přečíst na našem blogu. Vedle odborných článků na nejrůznější témata na blogu naleznete také reálné situace, kterými se naši advokáti v právní poradně Verdikto zabývali.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články