PodnikateléŽivnost - jaké existují druhy živností a jak je zřídit

Živnost – jaké existují druhy živností a jak je zřídit

Živností rozumíme soustavnou, samostatnou činnost provozovanou vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem o živnostenském podnikání. Pro subjekty, jež chtějí živnost vykonávat, platí dvě zákonné podmínky. Dovršení 18 let věku nebo potvrzení soudu, že zákonný zástupce nezletilého se samostatným podnikáním souhlasí. Druhou podmínkou je trestní bezúhonnost.

Jak živnost založit?

Jestliže uvedené podmínky splňujete, můžete získat živnostenský list a tím tak založit živnost. K založení budete potřebovat občanský průkaz, vyplněný jednotný formulář, jež naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu a správní poplatek ve výši 1.000,- Kč. Pokud si budete chtít založit řemeslnou, vázanou či koncesovanou živnost budete potřebovat další dokumenty k ověření odbornosti.

V České republice existují dva hlavní druhy živností. Živnosti koncesované a živnosti ohlašovací. Ohlašovací živnosti se dělí dále na živnosti řemeslné, volné a vázané. Rozdíl mezi ohlašovací a koncesovanou živností je v okamžiku vzniku práva živnost provozovat. Živnost ohlašovací vznikne, jak je již patrno z názvu, ohlášením živnostenskému úřadu, za předpokladu splnění všeobecných podmínek. Zatímco živnost koncesovaná vzniká po pravomocném rozhodnutí o udělení státního souhlasu s výkonem koncese.

Řemeslné živnosti

Například lze uvést hodinářství, pivovarnictví, pekařství, mlékárenství, malířství, zlatnictví, pedikúra a manikúra a další. Jedná se o živnosti, pro jejichž provozování je potřeba jednak splnit všeobecné požadavky stanovené zákonem (výše popsané), ale je také nezbytná určitá odborná způsobilost. Ta se podle ustanovení § 21 živnostenského zákona prokazuje dokladem o:

  • řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání,
  • ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru vzdělání, nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru,
  • řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příslušném oboru vzdělání,
  • řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné oblasti studijních programů a studijních oborů,
  • uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace, nebo
  • získání všech profesních kvalifikací tak, jak jsou pro odpovídající povolání stanoveny v Národní soustavě kvalifikací.

Vázané živnosti

Jmenovat můžeme například zpracování tabáku, oční optiku, realitní zprostředkování, restaurování, vodní záchranářská služba, provozování autoškoly, masérství, provoz solárií, vedení účetnictví apod. Rovněž pro tento druh živností postačí jejich ohlášení jakémukoliv živnostenskému úřadu.

Kromě všeobecných podmínek je i u živností vázaných nutné splnit podmínku odborné způsobilosti. Ta se pro vázané živnosti prokazuje doklady stanovenými v příloze č.2 živnostenského zákona nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými ve zmíněné příloze.

Potřebujete právní radu a nevíte, na koho se obrátit? Díky Verdikto.cz máte svého právníka kdykoliv po ruce. Odpověď obdržíte do 24 hodin kdykoliv a kdekoliv.

Potřebujete se poradit?

Využijte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do 24 hodin.

Poradit se s právníkem

Volné živnosti

Živnost volná existuje pouze jediná, a to Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Živnost volná pak ale obsahuje 80 oborů činností, a to například výrobu krmiv, výroba textilií, výroba motorových vozidel, marketing, fotografické služby, překladatelství, návrhářství, poskytování služeb pro zemědělství, činnost odborného lesního hospodáře, výroba strojů a další.

Jedná se o živnost opravňující k výkonu činností, pro jejichž provozování živnostenský zákon nevyžaduje prokazování žádné odborné ani jiné způsobilosti. Provozovat živnost ohlašovací volnou je tak nejjednodušším způsobem živnostenského podnikání, a to právě díky absenci prokazování odborné či jiné způsobilosti.

Živnost koncesovaná

Koncesovaná živnost může být provozována pouze po udělení zvláštního oprávnění k podnikání, tzv. koncese. Na koncesovaných živnostech má stát zvláštní zájem, proto vyžadují zvláštní oprávnění. Mezi tyto živnosti patří směnárenská činnost, provozování pohřební služby, služby soukromých detektivů, provozování cestovní kanceláře, výroba tepelné energie, výroba zbraní a střeliva, výroba a úprava kvasného lihu a ostatních alkoholických nápojů.

K provozování živnosti koncesované musí zájemce splnit všeobecné požadavky a dále prokázat odbornou způsobilost k vykonávání dané činnosti. Podobně jako u živností vázaných se i u živností koncesovaných odborná způsobilost prokazuje způsobem uvedeným v příloze č. 3 k živnostenskému zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy.

Na webu Verdikto.cz naleznete také online právní poradnu. Odpověď na právní či daňový dotaz obdržíte do 24 hodin, a to pouze za částku 99 Kč. S jakým typem dotazů jsme již pomohli tisícům klientů si můžete přečíst na našem blogu. Vedle odborných článků na nejrůznější témata na blogu naleznete také reálné situace, kterými se naši advokáti v právní poradně Verdikto zabývali.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články