PodnikateléVolná živnost už nestačí. Co musíte nově změnit?

Volná živnost už nestačí. Co musíte nově změnit?

Volná živnost už nestačí. Jaké změny musíte ve společnosti provést, abyste se vyhnuli pokutě?

Nejvyšší soud přišel nedávno se zcela zlomovým rozhodnutím, v němž prezentuje své stanoviska k určení předmětu podnikání obchodních korporací. Volná živnost už nebude stačit.

Tisíce existujících společenských smluv uvádějí jako předmět podnikání pouze volnou živnost, tedy výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Podle Nejvyššího soudu však jde o nedostatečné určení předmětu. Nově tak již nebudou moci vznikat žádné obchodní korporace s tímto předmětem podnikání a ty stávající budou muset projít značnou změnou.

V praxi půjde především o případy, kdy existující společnosti nemající řádně vymezen předmět činnosti, a to z rozličných důvodů; administrativní jednoduchost, nevyhraněný předmět podnikání atd. V minulosti toto řešení opravdu představovalo jednoduché a zdánlivě vhodné řešení. Události dnešních dní však vypovídají jinak.

Rejstříkový soud bude muset společnost vyzvat k nápravě předmětu podnikání a stanoví k této nápravě lhůtu. Nedojde-li k nápravě předmětu podnikání ve stanovené lhůtě, hrozí pokuty až 100 000 Kč a v krajním případě pak i zrušení samotné společnosti.

Nejste si jisti, zda se vás rozhodnutí Nejvyššího soudu týká a zda musíte provést nějaké změny? Poraďte se s advokátem a předejděte tak případným problémům.

Praktický příklad:

Společnost Run to you s.r.o. má ve své společenské smlouvě jako předmět podnikání uvedenu výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (tzv. volnou živnost). Po seznámení se s rozhodnutím Nejvyššího soudu jí začalo být zřejmé, že bude nutné předmět podnikání upravit. Společnost se rozhodla vzít věc do svých rukou a nečekat na vyzvání od rejstříkového soudu. Svolala valnou hromadu společnosti, na které rozhodla o změně předmětu podnikání (rozhodnutí o změně musí mít formu notářského zápisu). Změna byla provedena a notářem zapsána do rejstříku. Společnost Run to you s.r.o. se nyní nemusí obávat žádných sankcí.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články