PodnikateléZápůjčka a výpůjčka. Jaký je mezi pojmy rozdíl?

Zápůjčka a výpůjčka. Jaký je mezi pojmy rozdíl?

Jedním z několika znaků právního jazyka je důraz na přesnou terminologii, proto není nikterak překvapující, že právo velice důsledně rozlišuje pojem zápůjčka a výpůjčka. Rozdíly mezi jednotlivými pojmy Vám představí následující článek.

Výpůjčka

Občanský zákoník definuje výpůjčku v § 2193, který stanoví, že: „Smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné užívání.“

Výpůjčkou rozumíme druh relativního majetkového závazku, jenž vzniká na základě uzavření smlouvy o výpůjčce nezuživatelné věci. Ve smlouvě se pojednává o dohodě, kdy vypůjčitel má po určitou dobu v bezplatném využívání konkrétní věc. Majitelem konkrétní věci je z terminologického hlediska půjčitel. Zákon stanoví, že se výpůjčka poskytuje bezúplatně.

Vrácení konkrétní věci je nutno provést po uplynutí sjednané doby nebo v okamžiku, kdy vypůjčitel již danou věc nepotřebuje, tedy vypůjčená věc splní svůj účel. Vypůjčitel má právo věc užívat, zároveň však má povinnost věc užívat řádným způsobem. V případě, kdy nedojde ke sjednání způsobu užití, má vypůjčitel věc užívat způsobem přiměřeným povaze. Pokud nedojde ke sjednání účelu, k němuž se má věc užívat, zařídí se vypůjčitel tak, aby začal věc užívat bez zbytečného odkladu a aby ji po splnění účelu bez zbytečného odkladu vrátil.

Řádné užívání zahrnuje opatrování věci a neumožnění užívání jinou osobou. Právo užít věc nezahrnuje právo vypůjčitele přivlastňovat si plody a užitky věci, je možné si však toto právo ujednat. Vypůjčitel si půjčí sekačku a vrátí ji potom, co poseká zahradu. Ovšem pokud není konkrétní věc užívána v souladu se smlouvou, pak může půjčitel požadovat vrácení dříve.

Jedná se o vrácení téže, přičemž se přihlíží k běžnému opotřebení věci. Jestliže vypůjčitel poruší své povinnosti, musí půjčiteli nahradit újmu.

Zápůjčka

Občanský zákoník nám definici zápůjčka poskytuje v ustanovení § 2390, kde stanoví: „Přenechá-li zapůjčitel vydlužiteli zastupitelnou věc tak, aby ji užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu, vznikne smlouva o zápůjčce.“

Zápůjčka, dle starého občanského zákoníku nazývaná půjčka, je taktéž druh relativního majetkového závazku. Smluvní strany smlouvy o zápůjčce se označují jako zapůjčitel a vydlužitel. Vzniká na základě uzavření smlouvy o zapůjčení zastupitelné věci. Zapůjčitel přenechá vydlužiteli ve smlouvě stanovené množství určitých věcí (nejčastěji peníze). Vydlužitel se zavazuje dle smlouvy po uplynutí doby vrátit zapůjčenou výši a stanovené úroky. Pokud se jedná o nepeněžité plnění zápůjčky (např. oves), pak lze místo úroků sjednat plnění přiměřeného většího množství nebo věcí lepší jakosti, ale téhož druhu.

K uzavření smlouvy nestačí dohoda stran o jejím obsahu, ale musí dojít k faktickému přenechání předmětu zápůjčky vydlužiteli a teprve přenecháním předmětu zápůjčky se smlouva pokládá za uzavřenou a platnou. Pro smlouvu o zápůjčce zákon nestanoví žádnou formu, takže může být uzavřena písemně, ústně, nebo také konkludentně.

Hlavní rozdíl spatřujeme v tom, že zatímco na základě smlouvy o výpůjčce smlouvy se přenechává nezuživatelná věc k dočasnému užívání, přičemž vypůjčitel se nestává vlastníkem vypůjčené věci, smlouva o zápůjčce přenechává zastupitelné věci k užití (včetně spotřebování), přičemž vydlužitel se stává vlastníkem předmětu zápůjčky.

Potřebujete uzavřít smlouvu o zápůjčce? Pomůžeme vám. Vyberte si svého advokáta na Verdikto.cz, největším vyhledávači advokátů v České republice.

Smlouva o zápůjčce

Potřebujete s přípravou smlouvy o zápůjčce pomoci? Neváhejte se na nás obrátit.

Nezávazně poptat

Shrnutí rozdílů

 VÝPŮJČKAZÁPŮJČKA
Druh věciNezuživatelná věc – konkrétní individuální věc, kterou nelze nahradit Př. Gril, autoZastupitelná věc – lze ji nahradit jinou, typicky peníze nebo například oves
Úroky?Neexistují v tomto případě. Výpůjčka je dle zákona bezplatnáPři peněžité zápůjčce lze sjednat úroky. Při nepeněžité (výše zmíněný oves) lze sjednat místo úroků plnění většího množství věci či lepší jakosti téhož druhu. Může být tedy úplatná i bezúplatná.
Kdy se věc vrací?V termínu sjednání případně po dosažení účelu výpůjčky Př. Stěhování pomocí auta, ugrilování masaSplatnost je závislá na vypovězení smlouvy. Výpovědní doba činí 6 týdnů.

Na webu Verdikto.cz naleznete také online právní poradnu. Odpověď na právní či daňový dotaz obdržíte do 24 hodin, a to pouze za částku 99 Kč. S jakým typem dotazů jsme již pomohli tisícům klientů si můžete přečíst na našem blogu. Vedle odborných článků na nejrůznější témata na blogu naleznete také reálné situace, kterými se advokáti v právní poradně Verdikto zabývali.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články