PodnikateléOdpovědný zástupce. Kdy je odpovědný zástupce potřeba?

Odpovědný zástupce. Kdy je odpovědný zástupce potřeba?

Odpovědný zástupce. Určitě jste tento pojem již slyšeli. Shrnutí toho, kdo může být odpovědným zástupcem a kdy se tento institut používá, jsme pro vás připravili v následujícím článku.

Kdy ustanovit odpovědného zástupce?

Úkolem odpovědného zástupce je dozorovat řádný provoz živnosti a dodržování živnostenských předpisů. Odpovědný zástupce odpovídá za provoz živnosti. Odpovídá podnikateli, s nímž je ve smluvním vztahu. To v důsledku znamená, že pokud by zástupce způsobil škodu klientovi, bude za tuto škodu odpovídat podnikatel.

Odpovědného zástupce je vhodné ustanovit v případě (pokud se nejedná o případy přímo vyžadované zákonem), kdy osoba chce podnikat v oboru, v němž však není vzdělána a nemá praxi, tedy nesplňuje podmínky stanovené živnostenským zákonem.

Jestliže je odpovědný zástupce v rámci dané živnosti ustanoven, živnostenská činnost je dále prováděna samotným podnikatelem a jeho případnými pověřenými zaměstnanci. Zástupce spíše dohlíží, aby prováděná činnost splňovala veškerá kritéria, která jsou pro ni předepsána.

Odpovědný zástupce

Osobou odpovědného zástupce je fyzická osoba, kterou ustanoví podnikatel. K tomuto ustanovení dochází smluvně. Tedy podnikatel uzavře smlouvu s osobou vzdělanou v daném oboru, aby vykonávala funkci odpovědného zástupce za účelem řádného provozování živnosti a za účelem dodržování živnostenskoprávních předpisů.

Zákon jmenuje konkrétní případy, kdy je nutné a je přímo požadováno, aby byl odpovědný zástupce ustanoven. Dále pak může být ustanoven i v dalších případech. Tehdy záleží pouze na vůli podnikatele, zda si přeje odpovědného zástupce v rámci živnosti ustanovit.

Živnostenský zákon jmenuje jisté podmínky pro provozování živnosti a negativně vymezuje okruh osob, které se odpovědným zástupcem stát nemohou. Nemůže jím být:

  • osoba, jíž byl uložen zákaz činnosti (pro živnosti do jejichž obsahové náplně spadá živnost, k níž byl zákaz činnosti uložen)
  • osoba, jíž bylo zrušeno či pozastaveno živnostenské oprávnění z důvodu závažného porušení podmínek stanovených v rozhodnutí o udělení oprávnění k živnosti, nebo jestliže podnikatel neplní závazky vůči státu
  • osoba, která je členem kontrolního orgánu právnické osoby provozující živnost

Potřebujete se poradit?

Využijte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do 24 hodin.

Poradit se s právníkem

Kdy je povinnost mít odpovědného zástupce

Odpovědného zástupce je povinen ustanovit podnikatel, fyzická osoba, který nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti. Jedná se právě o výše zmíněné případy, kdy podnikatel není v oboru vzdělán a vyučen, nemá praxi a je třeba, aby nad prováděnou činností vykonávala dohled osoba k tomu povolaná s dostatečným vzděláním a odborností.

Dále tato povinnost platí pro podnikatele, právnickou osobu, kdy musí být odpovědným zástupcem ustanoven člen statutárního orgánu této právnické osoby.

Funkce odpovědného zástupce

Vznik funkce odpovědného zástupce se datuje různě podle druhu živnosti. Jedná-li se o ohlašovací živnost, je ve funkci ode dne ustanovení.

Jedná-li se však o živnost koncesovanou, je zástupce ve funkci teprve ode dne, kdy rozhodnutí o schválení takové osoby do této funkce (ze strany živnostenského úřadu) nabyde právní moci.

Zjednodušeně tedy odpovědný zástupce:

  • je ustanoven na základě smlouvy s podnikatelem
  • musí mít v oboru (konkrétní živnosti) vzdělání a praxi
  • nemůže vykonávat tuto funkci pro více než 4 podnikatele
  • ve výše jmenovaných případech se bez něj nelze obejít
  • nemůže být přímo postižen ze strany živnostenského úřadu (to by byl podnikatel), ale podnikatel pak může požadovat náhradu škody po odpovědném zástupci

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články