PodnikateléTichý společník a tichá společnost - co si pod pojmy představit?

Tichý společník a tichá společnost – co si pod pojmy představit?

Tichá společnost není obchodní korporací, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale druhem závazkového vztahu vzniklého na základě smlouvy. A to mezi tzv. tichým společníkem a podnikatelem podle § 2747 – 2755 občanského zákoníku. Co si pod pojmem tichý společník a tichá společnost představit, se dozvíte v následujícím článku.

Jak tichá společnost vznikne?

Tichá společnost vzniká na základě smlouvy o tiché společnosti dle občanského zákoníku. Tichost spočívá v tom, jak již z názvu vyplývá, že se institut tiché společnosti nikde neohlašuje či neregistruje. Nevztahuje se na ní tedy zákonná povinnost společností zapsat se do obchodního rejstříku.

Prakticky tudíž nemusí mít nikdo, kromě stran smlouvy o tiché společnosti, o existenci této smlouvy tušení. Tichý společník může po celou dobu zůstat v naprosté anonymitě ve vztahu k veřejnosti. Ze všech právních skutečností vzniklých z podnikání je zavázán pouze podnikatel.  Zákonná úprava pro formu této smlouvy nestanoví žádné parametry, jen a pouze její písemnou formu. Tím, že všechny náležitosti smlouvy budete mít „černé na bílém“, zabráníte případným neshodám v budoucnu.

Tichý společník

Tichým společníkem může být jak fyzická tak i právnická osoba, která se určitým způsobem podílí na podnikání podnikatele. Tichý společník se ve smlouvě zavazuje k poskytnutí vkladu, kterým se bude podílet po celou dobu trvání tiché společnosti na výsledcích podnikání podnikatele a podnikatel se mu zavazuje platit podíl na zisku.

Předmětem vkladu do tiché společnosti je věc, kterou se tichý společník zavazuje předat podnikateli. Například peníze či vnos nemovité věci, přičemž podnikatel za trvání tiché společnosti k ní nabývá užívací a požívací právo. Předmětem vkladu může být také know how, jestliže se účastníci smlouvy dohodnou na bližší specifikaci nabízených zkušeností a určení ocenění penězi. Jako protihodnotu za jakýkoliv z výše uvedených vkladů obdrží tichý společník podíl na zisku podnikatele.

Jaké jsou práva a povinnosti společníka?

  • Právo nahlížet do obchodních dokladů a účetních záznamů podnikatele
  • Pokud je jméno tichého společníka obsaženo ve jménu či obchodní firmě podnikatele, ručí tichý společník za dluhy podnikatele
  • Podílí se na zisku nebo ztrátě podnikatele v ujednané výši

Smlouva o tichém společenství

Rádi byste uzavřeli smlouvu o tichém společenství, ale nevíte, jak postupovat? Poraďte se raději s advokátem a předejděte možným komplikacím. Vyberte si svého advokáta na Verdikto.cz, největším vyhledávači advokátů v České republice a na Slovensku.

Zobrazit nabídku

Zrušení společnosti

Tichá společnost zanikne, nebyla-li ujednána na dobu určitou, nejpozději však 6 měsíců před koncem účetního období. Dále se tichá společnost zruší, dosáhne-li podíl tichého společníka na ztrátě výše jeho vkladu, ledaže uhradí podíl na ztrátě nebo doplní vklad; ukončí-li se podnikání, kterého se tichá společnost týká a společnost se zruší také, bylo-li rozhodnuto o úpadku podnikatele nebo tichého společníka, zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení, zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující, nebo zamítnutím insolvečního návrhu pro nedostatek majetku.

Následně podnikatel vydá tichému společníkovi bez zbytečného odkladu po zániku tiché společnosti vklad upravený o podíl na výsledku svého podnikání podle stavu ke dni zániku tiché společnosti.

Na webu Verdikto.cz naleznete také online právní poradnu. Odpověď na právní či daňový dotaz obdržíte do 24 hodin, a to pouze za částku 99 Kč. S jakým typem dotazů jsme již pomohli tisícům klientů si můžete přečíst na našem blogu. Vedle odborných článků na nejrůznější témata na blogu naleznete také reálné situace, kterými se advokáti v právní poradně Verdikto zabývali.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články