PodnikateléJak na zápis společnosti do obchodního rejstříku?

Jak na zápis společnosti do obchodního rejstříku?

Obchodním rejstříkem rozumíme jeden z veřejných rejstříků, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o právnických i fyzických osobách. Obchodní rejstřík je veden krajským soudem, v jehož obvodu se nachází obecný soud osoby právnické či fyzické, které se zápis do obchodního rejstříku týká. V tomto článku nás ovšem budou zajímat právnické osoby podnikající, představující obchodní společnosti, jež obligatorně (tedy povinně) musejí být v obchodním rejstříku zapsány. Přečtěte si, jak na zápis společnosti do obchodního rejstříku.

Zápis společnosti do obchodního rejstříku

Zápisu do obchodního rejstříku předchází založení společnosti. Právnickou osobu lze ustavit zakladatelským právním jednáním. Nejčastější formou zakladatelského jednání je společenská smlouva, jež v případě založení společnosti s ručením omezeným více než 2 osobami musí ověřit notář. Pokud společnost s ručením omezeným zakládá jen jeden společník, nazýváme toto zakladatelské právní jednání tzv. zakladatelskou listinou, kterou musí rovněž ověřit notář. Akciová společnost se zakládá přijetím stanov. Stanovy jsou zásadním právním dokumentem, jehož přijetí je možné taktéž jen prostřednictvím notářského zápisu. Po založení společnosti, dochází k jejímu vzniku, a to okamžikem zápisu do obchodního rejstříku příslušného krajského soudu.

Návrh na zápis do obchodního rejstříku vyplníte pomocí inteligentního formuláře, který najdete na stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR. Formulář vyplníte přímo na webových stránkách a můžete jej zaslat elektronicky (vyžaduje elektronický podpis). Nebo si formulář vytisknete a podáte v listinné podobě a zašlete na příslušný rejstříkový/krajský soud spolu s úředně ověřeným podpisem. K návrhu přiložíte společenskou smlouvu, zakladatelskou listinu či jiný dokument, jež deklaruje založení společnosti.

Listiny, které musejí být přiloženy k návrhu na prvozápis společnosti s ručením omezeným, v originále či v úředně ověřené kopii:

 1. zakladatelská listina nebo společenská smlouva ve formě notářského zápisu

ve které musí být uvedeno následující:

 • firma společnosti (název)
 • sídlo – stačí obec
 • předmět podnikání nebo činnosti
 • identifikace společníků (jméno, datum narození, bydliště
 • určení druhu podílu či podílů každého společníka a práv a povinností s nimi spojené,
 • výše základního kapitálu (nejméně 1 Kč)
 • vkladová povinnost zakladatelů, vč. lhůty pro její splnění
 • určení správce vkladu
 • počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost, popřípadě jiné členy volených orgánů

dále například listina osvědčující právní důvod užívání prostor, v nichž je umístěno sídlo, oprávnění k podnikání, potvrzení banky o splnění vkladové povinnosti (složení základního kapitálu) nebo čestné prohlášení jednatele nebo jednatelů.

Některé z výše uvedených náležitosti zakladatelského právního jednání mohou být po vzniku společnosti a po splnění vkladové povinnosti vypuštěna.

Soudní poplatek za návrh na zápis společnosti s.r.o. do obchodního rejstříku je ve výši 6 000 Kč nebo můžete využít přímý zápis do obchodního rejstříku od notáře, jenž Vás vyjde na 2.700,- Kč.

Potřebujete založit společnost a nejste si jisti, jaký typ společnosti zvolit? Nebo byste rádi nechali celý proces založení společnosti na zkušených advokátech? Pomůžeme vám celou situaci vyřešit. Vyberte si svého advokáta na webu Verdikto.cz, největším vyhledávači advokátů v České republice.

Založení společnosti

Potřebujete pomoci se založením společnosti? Neváhejte se na nás obrátit, o vše se postaráme.

Nezávazně poptat
Jak na zápis společnosti do obchodního rejstříku?
Zápis společnosti do obchodního rejstříku. Připravili jsme vám návod, jak na to!

Listiny, které musejí být přiloženy k návrhu na prvozápis akciové společnosti, v originále či v úředně ověřené kopii:

 1. stanovy ve formě notářského zápisu

ve kterých musí být uvedeno následující:

 • firma společnosti (název);
 • sídlo – stačí obec;
 • předmět podnikání nebo činnosti;
 • počet akcií, jejich jmenovitou hodnotu, určení, zda a kolik akcií bude znít na jméno nebo na majitele, anebo zda budou vydány jako zaknihované cenné papíry, popřípadě údaj o omezení převoditelnosti akcií, popřípadě údaj, zda jsou akcie imobilizovány;
 • počet hlasů spojených s jednou akcií a způsob hlasování na valné hromadě; mají-li být vydány akcie o různé jmenovité hodnotě, obsahují stanovy také počet hlasů vztahujících se k té které výši jmenovité hodnoty akcií a celkový počet hlasů ve společnosti;
 • údaj o tom, který ze systémů vnitřní struktury společnosti byl zvolen (monistický či dualistický), a pravidla určení počtu členů představenstva nebo dozorčí rady;
 • údaje o tom, kolik akcií který zakladatel upisuje, za jaký emisní kurs, způsob a lhůtu pro splácení emisního kursu a jakým vkladem bude emisní kurs splacen;
 • v jaké výši musí být splacen základní kapitál k okamžiku vzniku společnosti a další…

Dále například rozhodnutí představenstva o volbě předsedy a místopředsedy, rozhodnutí dozorčí rady o volbě předsedy a místopředsedy, listina osvědčující právní důvod užívání prostor, v nichž je umístěno sídlo, oprávnění k podnikání, potvrzení banky o splnění vkladové povinnosti (složení základního kapitálu) nebo čestné prohlášení členů představenstva, dozorčí rady a správní rady, včetně souhlasu se zápisem do obchodního rejstříku s úředně ověřeným podpisem.

Podání návrhu na zápis akciové společnosti do obchodního rejstříku podléhá poplatkové povinnosti ve výši 12 000 Kč a stejně jako u s.r.o. i zde můžete využít zápis od notáře za 8.000,- Kč.

Právní poradna Verdikto

Na webu Verdikto.cz naleznete také online právní poradnu. Odpověď na právní či daňový dotaz obdržíte do 24 hodin, a to pouze za částku 99 Kč. S jakým typem dotazů jsme již pomohli tisícům klientů si můžete přečíst na našem blogu. Vedle odborných článků na nejrůznější témata na blogu naleznete také reálné situace, kterými se naši advokáti v právní poradně Verdikto zabývali.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články