PodnikateléSmlouva o zápůjčce (vzor 2022) a o výpůjčce - kterou využít?

Smlouva o zápůjčce (vzor 2022) a o výpůjčce – kterou využít?

Jak v případě smlouvy o výpůjčce, tak i smlouva o zápůjčce se řadí mezi smlouvy, při nichž dochází k přenechání věci k užití jinému. Jaká je forma uzavírání těchto smluv a na co byste měli dát pozor při jejich rozlišování?

Obecně se jedná o smlouvy, které jsou aplikovatelné na nejběžnější situace v našich každodenních životech. Naprosto běžně je každý z nás uzavíráme za účelem pomoci našim blízkým nebo známým, aniž bychom si uvědomovali, že vstupujeme do smluvního vztahu. Uzavřením těchto smluv písemnou formou se snažíme předejít případným problémům vznikajícím na základě nejasné komunikace nebo nedostatečnému stanovení podmínek mezi stranami apod.

Smlouva o výpůjčce

Smlouvu o výpůjčce tedy lze uzavřít vždy, když půjčitel (tj. ten, kdo věc půjčuje) přenechává vypůjčiteli (tj. ten, komu je věc svěřena) věc, která se užíváním nespotřebuje a která je tzv. nezastupitelná. To znamená, že daná věc je nezaměnitelná, např. půjčitel má k této konkrétní věci speciální osobní vztah a nelze vrátit mu místo vypůjčené věci věc jinou, podobnou, a zavazuje se umožnit vypůjčiteli bezplatné a dočasné užívání této věci.

Smlouva o výpůjčce, neboli výpůjčka se řadí mezi kontrakty reálné, což v praxi znamená, že k uzavření této smlouvy nestačí podpisy na papírech, nýbrž k uzavření smlouvy dojde až předáním věci, která je předmětem výpůjčky.

V praxi běžně uzavíráme tuto smlouvu, když například půjčíme známému stavební stroj, a žádáme jej, aby nám jej do tří měsíců vrátil. Takto může výpůjčka vypadat.

Pokud by však následně došlo ke sporu o tento stroj bude půjčitel v důkazní nouzi, protože půjčil známému tento stavební stroj pouze na základě ústní domluvy. Proto může být vhodné (a pokud se jedná o hodnotné nebo osobní cenné věci, tak je to vhodné vždy) uzavřít tuto smlouvu písemně.

Přitom zákon nevyžaduje speciální náležitosti této smlouvy.

Smlouva o zápůjčce

Potřebujete připravit smlouvu o zápůjčce a nejste si jisti, jak postupovat? Rádi vám pomůžeme.

Mám zájem o pomoc
Smlouva o zápůjčce
Přečtěte si, jak se liší smlouva o zápůjčce od smlouvy o výpůjčce

Smlouva o zápůjčce

Smlouva o zápůjčce (vzor naleznete níže) nebo také jen zápůjčka se od výpůjčky liší tím, že zapůjčitel (tj. ten, kdo půjčuje) přenechává vydlužiteli (tj. ten, komu je věc přenechána k užití) věc, aby ji vydlužitel užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu, nikoliv věc vyloženě stejnou. Věc, která je předmětem zápůjčky tedy bude věcí zastupitelnou, tj. nahraditelnou věcí stejného druhu.

Nejtypičtějším případem předmětu zápůjčky bude věc movitá, hmotná a taková, která se užíváním spotřebuje – tedy může se jednat například o brambory. Sousedovi dojdou brambory, obchody jsou ten den zavřeny, a požádá sousedku, zda by mu mohla půjčit brambory. O dva dny později soused přiveze sousedce rovněž brambory, jakožto úhradu zápůjčky, ale budou to jiné brambory, než dostal od ní (ty od ní totiž snědl před dvěma dny k obědu), budou však stejného druhu. V praxi jsou však nejběžnějším předmětem zápůjčky peníze.

I v případě zápůjčky se jedná o kontrakt reálný, tedy k uzavření smlouvy dojde až předáním věci. Na rozdíl například od úvěru, který je svou povahou zápůjčce podobný (pokud by se mělo jednat o zapůjčení peněz), avšak k uzavření smlouvy o úvěru dojde již okamžikem přijetí smlouvy, nikoliv až vyplacením peněz.

Rovněž v případě zápůjčky může být v zájmu stran, aby uzavřely písemnou smlouvy, a tudíž aby měly písemné důkazy pro případ nejasností, či případného pozdějšího sporu.

Kdy kterou použít?

Smlouvu o zápůjčce je vhodné použít tehdy, jedná-li se o věci nahraditelné. Jako příklad uveďme již zmíněné potraviny, stavební písek, suché nasekané dřevo, 10 pytlů obilí apod.

Smlouvu o výpůjčce je pak naopak vhodné využít v situaci, kdy sice chceme někomu pomoci, ale zároveň se chceme „pojistit“, aby v pořádku došlo k vrácení té které konkrétní naší věci, a to samozřejmě (stejně jako v případě zápůjčky) bez poškození a včas.

V jednotlivých smlouvách je proto vhodné sjednat s protistranou konkrétní časový údaj, do kdy má být věc vrácena, případně se domluvit, že je možné půjčení věci prodloužit. Taková varianta je rozhodně vhodnější, než časový údaj vypustit zcela.

Zároveň je také třeba vypůjčovanou věc řádně specifikovat. Jestliže totiž půjčitel věc specifikuje pouze jako „šperk vysoké hodnoty modré barvy“ mohl by klidně namísto smaragdového náhrdelníku obdržet nazpátek náramek modrých korálků.

Smlouva o zápůjčce vzor 2022

Na webu Verdikto.cz naleznete také online právní poradnu. Odpověď na právní či daňový dotaz obdržíte do 24 hodin, a to pouze za částku 99 Kč. S jakým typem dotazů jsme již pomohli tisícům klientů si můžete přečíst na našem blogu. Vedle odborných článků na nejrůznější témata na blogu naleznete také reálné situace, kterými se advokáti v právní poradně Verdikto zabývali.

Potřebujete se poradit?

Využijte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do 24 hodin.

Poradit se s právníkem

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články