NemovitostiBývalý přítel chce vrátit vše, co mi daroval. Má na vrácení daru...

Bývalý přítel chce vrátit vše, co mi daroval. Má na vrácení daru právo?

Vrácení daru. V jaké situaci může být dar požadován zpět?

Na první pohled se může zdát, že co bylo jednou darováno, nemůže být jen tak vyžadováno zpět. Ve skutečnosti je tomu však jinak. Občanský zákoník totiž upravuje určité situace, kdy může být vrácení daru ze strany dárce legálně nárokováno.

O jaké situace se jedná?

První možností je situace, kdy dárce sice věc daroval, ale následně upadl do takové nouze, že nemá ani na nutnou výživu, popřípadě na nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen (např. dítě dárce). V takovém případě může dárce požadovat po obdarovaném vrácení daru. Obdarovaný tak musí dar vydat zpět nebo zaplatit jeho obvyklou cenu. Situace má však několik podmínek. Dárce, který požaduje vrácení daru si nesmí nouzi přivodit úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Dále pak smí dárce požadovat vrácení daru pouze v té výši, v jaké se mu nedostává prostředků k nutné výživě. Zároveň však také platí, že pokud se obdarovaný nachází v obdobné nouzi jako dárce, nemusí vrácení daru vyhovět.

Odvolání daru

Poskytli jste dar a požadujete jeho vrácení zpět? Pomůžeme vám s přípravou odvolání daru.

Nezávazně poptat

Odvolání daru pro nevděk

Další možností je tzv. odvolání daru pro nevděk. To však přichází v úvahu až tehdy, jestliže obdarovaný porušil dobré mravy a dárci (popř. osobě, která je dárci blízká) ublížil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Pojem ublížení poté v této souvislosti znamená nejen ublížení fyzické, ale také psychické. Vždy však musí dojít k zjevnému porušení dobrých mravů. Pokud se tedy např. dárce „pouze“ pohádá s obdarovaným, protože má každý na věc jiný názor. Odvolání daru pro nevděk je posuzováno vždy individuálně dle konkrétní situace. V tomto případě by však ve většině případů nedošlo k naplnění podmínky zjevného porušení dobrých mravů a dárce tak nemůže požadovat vrácení daru (tedy odstoupit od darovací smlouvy). Na druhou stranu, zákon dokonce chrání dárce v případě odvolání daru pro nevděk tak silně, že právo odvolat dar přechází i na dárcova dědice – ovšem za stanovených podmínek.

Praktický příklad:

Pan Moravec a paní Lomičová spolu již rok nežijí ve společné domácnosti. Pan Moravec se však z ničeho nic rozhodl, že by chtěl auto, které po dobu trvání vztahu paní Lomičové daroval, zpět. V registru vozidel je již dva roky zapsána jako vlastník i provozovatel auta paní Lomičová. Pan Moravec rozhodně není v hmotné nouzi, jelikož sám uvádí, že auto chce zpět pouze proto, aby jej poskytl k užívání své nové přítelkyni. Paní Lomičová nijak neporušila dobré mravy, aby pro ni platila tato zákonná podmínka pro vrácení daru. Auto si tedy může ponechat, jelikož její bývalý přítel nemá na vrácení auta právní nárok.

Řešíte podobnou situaci a rádi byste se poradili s právníkem? Vyzkoušejte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do druhého dne.

Potřebujete se poradit?

Využijte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do 24 hodin.

Poradit se s právníkem

Přečtěte si konkrétní situace a případy, kterými se naši advokáti v právní poradně zabývali. Případy z právní poradny Verdikto.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články