PoradnaDoručeno ale vy jste nic nepřebrali? Značka: doručeno fikcí

Doručeno ale vy jste nic nepřebrali? Značka: doručeno fikcí

Z praxe vyplývá, že spousta občanů má (snad vlivem časů již minulých) dojem, že když nebude přebírat písemnosti, nic se jim nemůže stát, protože přece kdo nic nedělá, nic nezkazí. To je ovšem veliký omyl! Občanský soudní řád totiž zakotvuje tzv. fikci doručení.

Doručeno fikcí, co to znamená?

Každá osoba je povinna na adrese, kterou má vedenu jako trvalou (popř. v sídle firmy), přebírat a kontrolovat doručené písemnosti. Jestliže se tedy například soudní orgán bude snažit prostřednictvím poštovní služby doručit písemnost adresátovi do vlastních rukou a tento nebude zastižen, uloží se písemnost na poště k vyzvednutí a začne běžet desetidenní lhůta. Jestliže si adresát v této lhůtě písemnost nevyzvedne, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou (je tedy doručeno fikcí). Tedy dochází ke zmiňované fikci. Jiné písemnosti, než ty do vlastních rukou, pod zákonnou fikci taktéž spadají, ovšem za den doručení se považuje buďto den vhození písemnosti do schránky, popřípadě desátý den ode dne, kdy byla písemnost vyvěšena na úřední desce soudu.

Obsahem písemnosti, kterou se soud snažil adresátovi do vlastních rukou doručit, může být klidně povinnost zaplatit určitou peněžitou částku. Jestliže adresát písemnost nepřebere, nereaguje a se soudem nekomunikuje, soud má za to, že s obsahem písemnosti souhlasí. Soudní rozhodnutí tak nabyde právní moci a vykonatelnosti. Čímž se adresát může jednoduše dostat do exekuce.

Praktický příklad z právní poradny:

Paní Horáková se rozhodla nepřebírat jakékoliv písemnosti, které jí od soudního orgánu chodí. Vůbec jim nerozumí a navíc, první takovou písemností, kterou si nevyzvedla, byl platební rozkaz k zaplacení částky 12 000 Kč a jdoucí úroky z prodlení. Jelikož jej nedostala do vlastních rukou, byl zrušen. Soud tak paní Horákové zaslal výzvu k vyjádření k žalobě, která na ni byla podána. Ani na tuto výzvu paní Horáková neodpověděla, tudíž soud měl za to, že paní Horáková k žalobě nemá žádné výhrady a nárok uznává co do důvodu i výše.

Soud tedy vydal rozhodnutí, v němž uložil paní Horákové povinnost zaplatit předmětnou částku a k ní navíc ještě úroky z prodlení a náhradu nákladů řízení žalobce. Paní Horáková se nijak nebránila, bylo doručeno fikcí a rozsudek tedy nabyl právní moci a vykonatelnosti. Žalobce se obrátil na exekutora a ten zahájil exekuční řízení. Paní Horáková je v exekuci, aniž by cokoliv dlužila. Ovšem tím, že nepřebírala písemnosti a nereagovala, měl soud za to, že se vším souhlasí.

Řešíte podobnou situaci a rádi byste se poradili s právníkem? Vyzkoušejte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do druhého dne.

S jakým typem dotazů jsme již pomohli tisícům klientů si můžete přečíst na našem blogu. Vedle odborných článků na nejrůznější témata na blogu naleznete také reálné situace, kterými se naši advokáti v právní poradně Verdikto zabývali.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články