ZaměstnáníDohoda o provedení práce 2022 (DPP) - kdy se vyplatí?

Dohoda o provedení práce 2022 (DPP) – kdy se vyplatí?

Pracovní poměr se uzavírá pracovní smlouvou. Co když ale nechceme uzavřít takovou smlouvu? Máme nějaké možnosti? Co je to dohoda o provedení práce a jak se liší od dohody o provedení pracovní činnosti?

Dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce, zkráceně DPP, je jednou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Zákon na zaměstnavatele apeluje, aby zaměstnával především osoby v pracovním poměru. Dovozeno ze zákonného ustanovení: práce konaná „na dohodu“ má být spíše doplňkovým řešením. V praxi k uzavírání dohod dochází nejčastěji v souvislosti se studentskými brigádami.

DPP musí být uzavřena písemně. Dohody o provedení práce je vhodné použít, jestliže se předpokládá, že rozsah práce nebude větší než 300 hodin v kalendářním roce, tj. od ledna do prosince.

Přitom tato skutečnost nijak nezakládá nutnost mít DPP uzavřenou na dobu jednoho roku. Zákon pouze stanovuje, že práce vykonaná na základě Dohody o provedení práce nesmí za jeden kalendářní rok přesáhnout rozsah 300 hodin u jednoho zaměstnavatele.

Tedy můžeme mít uzavřeno i několik takových DPP u různých zaměstnavatelů, ovšem u každého z nich smí odpracovat během kalendářního roku pouze 300 hodin.

I kdyby měl zaměsnanec se zaměstnavatelem uzavřeny dvě dohody o provedení práce týkající se různého vymezení práce, stejně smí odpracovat maximálně 300 hodin za kalendářní rok. Přitom zaměstnavatel není povinen zaměstnanci rozvrhnout pracovní dobu, tudíž pokud tak skutečně neučiní, bude rozsah práce jen těžko měřitelný.

Dohoda o provedení práce

Potřebujete s přípravou dohody o provedení práce pomoci? Neváhejte se na nás obrátit.

Nezávazně poptat

V praxi se dohodou o provedení práce často řeší zaměstnávání studentů – ať už krátkodobě či dlouhodobě. Pokud odměna z dohody měsíčně překročí 10 000 Kč, odvádí zaměstnavatel pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení.

Co musí DPP obsahovat

Zákon nejmenuje konkrétní ustanovení, která by musela být součástí DPP. Jsou však dána okruhově a obecně. Dohoda o provedení práce 2022 by tedy měla obsahovat:

– dobu, po níž se předpokládá, že bude práce vykonávána

– dobu, na kterou se dohoda uzavírá (na dobu určitou/neurčitou)

– konkrétní vymezení práce

– místo, kde bude práce vykonávána

– výši odměny z dohody a také podmínky jejího poskytnutí, tj. splatnost a formu výplaty

– způsob zrušení dohody

Rozdíl mezi DPP a DPČ

Pokud dojde na úvahy, zda by bylo vhodnější zvolit DPP nebo DPČ (dohodu o pracovní činnosti), je nutné se zamyslet právě nad předpokládaným rozsahem vykonávané práce. Zatímco u DPP je stanovena maximální hranice 300 hodin, u DPČ je hranice určena jinak. Jedná se o v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby za dobu trvání této dohody, nejdéle však za 52 týdnů. V dohodě o pracovní činnosti, musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá – taková povinnost se u dohody o provedení práce zákonem nestanovuje.

Maximálně přípustný rozsah výkonu práce zaměstnance v délce nejvýše 12 hodin v rámci 24 hodin po sobě jdoucích je stanoven pro DPP i DPČ. A jestliže zaměstnavatel nebude pracovní dobu zaměstnanci rozvrhovat sám, musí jej o této skutečnosti náležitě poučit.

Na webu Verdikto.cz naleznete také online právní poradnu. Odpověď na právní či daňový dotaz obdržíte do 24 hodin, a to pouze za částku 99 Kč. S jakým typem dotazů jsme již pomohli tisícům klientů si můžete přečíst na našem blogu. Vedle odborných článků na nejrůznější témata na blogu naleznete také reálné situace, kterými se advokáti v právní poradně Verdikto zabývali.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články