NemovitostiStavební povolení - kdy ho potřebujete a kdy stačí ohlášení stavby

Stavební povolení – kdy ho potřebujete a kdy stačí ohlášení stavby

Stavební povolení a ohlášení stavby

Od novely stavebního zákona z roku 2018 není u velkého množství staveb zapotřebí stavební povolení, nýbrž vám postačí pouhé ohlášení stavby. Stavební povolení je pak potřeba v případě zásahů do nosných konstrukcí domů, budování studny nebo její rekonstrukci či prohlubování. Dále také v případě budování domů nebo rekreačních objektů, které překračují podmínky pro ohlášení stavby. Pokud vás zajímá odlišný pojem Právo stavby a superficiální zásada, přečtěte si samostatný článek zde.

Jaký je postup získání stavebního povolení?

Na stavební úřad bude potřeba doložit několik dokumentů. Prvním z nich je dokument obsahující právní titul k vlastnictví pozemku, na němž budete stavět (popřípadě vaše právo stavby k pozemku). Tímto dokumentem je nejčastěji výpis z katastru nemovitostí. Stavební úřad bude vyžadovat projektovou dokumentaci, která byla zpracována osobou k tomu pověřenou, tedy návrh stavby a studii stavby.

S těmito dokumenty je vhodné oslovit krajskou hygienickou stanici a odbor životního prostředí příslušné obce (s rozšířenou působností). Od těchto orgánů je potřeba povolení, aby mohl stavební úřad vydat listinu s uvedením hesla: „Stavba povolena“. Pokud je takový postup alespoň trochu možný, doporučujeme s vašimi plány obeznámit i sousedy. V případě stavebního povolení nepotřebujete jejich souhlas (jako je tomu při ohlášení stavby), ovšem do stavebního řízení mohou zasahovat.

Po získání všech dokumentů podáte na stavební úřad žádost o stavební povolení se všemi povinnými přílohami. Jakmile stavební úřad rozhodne o vaší žádosti, začíná Vám, jakožto účastníkům řízení běžet 15 denní lhůta pro podání odvolání. Uplynutím lhůty nabyde povolení právní moci a vy můžete začít budovat!

Praktický příklad:

Pan Horák se rozhodl si na svém pozemku postavit dům. Nechal si u notáře vyhotovit výpis z katastru nemovitostí, aby doložil vlastnictví k pozemku, na němž se má stavět. Projektant s architektem panu Horákovi vytvořili návrh stavby a její studii, v nichž je mimo jiné řešen i přístup na pozemek a inženýrské sítě. Pan Horák získal i povolení od krajské hygienické stanice a odboru životního prostředí a obeznámil sousedy se svými plány na pozemku stavět. Dokonce si opatřil jejich souhlasy s touto stavbou v písemné formě. Všechny dokumenty podal i se žádostí o stavební povolení na stavební úřad. Ten rozhodl kladně a panu Horákovi povolení vydal.

Řešíte podobnou situaci a rádi byste se poradili s právníkem? Vyzkoušejte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do druhého dne.

Potřebujete se poradit?

Využijte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do 24 hodin.

Poradit se s právníkem

Přečtěte si i další případy, kterými se naši advokáti v právní poradně zabývali. Případy z právní poradny Verdikto.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články