NemovitostiZaložení SVJ - co je potřeba si pohlídat?

Založení SVJ – co je potřeba si pohlídat?

Společenství vlastníků jednotek

Společenství vlastníků jednotek („SVJ“) je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku. Členem tohoto společenství je vlastník jednotky. Jakmile osoba nabyde vlastnické právo k jednotce, automaticky se stane členem SVJ bez ohledu na její vůli.

Založení SVJ

Společenství musí být založeno v případě, že je v domě alespoň pět jednotek, z nichž minimálně čtyři jsou ve vlastnictví různých vlastníků. V takovém případě je založení SVJ zákonem vyžadováno. SVJ však může vzniknout i v momentě, kdy je v domě méně, než pět jednotek (minimálně dvě), pokud se založením souhlasí všichni vlastníci.

K založení SVJ může dojít zakladatelským právním jednáním, prohlášením o rozdělení práva k nemovitosti na vlastnické právo k jednotkám, nebo ujednáním, které je obsaženo ve smlouvě o výstavbě domu s jednotkami, popř. pak i rozhodnutím soudu.

Praktický příklad:

Pan Novotný je vlastníkem dvoupodlažního domu. Jednotlivé části domu rozdělil svým prohlášením na jednotky. Je tedy vlastníkem všech jednotek v domě. Rozhodl se, že bude výhodné založit SVJ. Byla tak splněna podmínka existence minimálně dvou jednotek v domě a podmínka souhlasu všech vlastníků.

Postup založení SVJ

SVJ je založeno okamžikem schválení stanov. Schválením je v tomto kontextu myšleno přijetí stanov většinou hlasů všech vlastníků jednotek, nebo shoda všech těchto vlastníků o obsahu stanov. Nutno podotknout, že SVJ může založit i jen jediný vlastník všech jednotek (viz příklad pana Novotného).

Aby SVJ vzniklo, je potřeba dalšího právního jednání. Zákon vyžaduje zápis společenství vlastníků do veřejného rejstříku. Vznik společenství tedy následuje po založení SVJ a datuje se ke dni zápisu do rejstříku společenství vlastníků.

Praktický příklad:

Paní Bezoušková je jednou z pěti členů SVJ. Vzhledem k tomu, že ostatní členové jsou velice laxní, rozhodla se sestavit stanovy dle zákonné dikce. Nechala je úředně ověřit a svolala ustavující schůzi SVJ, na níž všichni ostatní členové jednotek se stanovami souhlasili. Stanovy byly přijaty všemi přítomnými a tím došlo k založení SVJ. Paní Bezoušková pak nechala společenství zapsat do rejstříku společenství vlastníků. Ke dni zápisu do rejstříku SVJ vzniklo a stalo se odpovědným za správu domu.

Řešíte podobnou situaci a rádi byste se poradili s právníkem? Vyzkoušejte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do druhého dne.

Potřebujete se poradit?

Využijte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do 24 hodin.

Poradit se s právníkem

Nebo si vyberte konkrétní právní službu a nechte řešení celé situace na profesionálech – Životní situace založení SVJ

Přečtěte si i další případy, kterými se naši advokáti v právní poradně zabývali. Případy z právní poradny Verdikto.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články