Rodinné právoRozchod partnerů s dětmi. Může se přítel po rozchodu odstěhovat s dětmi?

Rozchod partnerů s dětmi. Může se přítel po rozchodu odstěhovat s dětmi?

Rozchod partnerů s dětmi

Prvně je důležité ujasnit si pojmy. V této situaci je totiž nezbytné rozlišovat mezi rozvodem manželů, při němž rozhoduje o výchově a výživě dětí soud, a rozchodem partnerů.

Osoby žijící v nesezdaném soužití, pro něž se užívá pojmů druh a družka, nemají ze zákona vzájemnou vyživovací povinnost, jako mají manželé. Nesmíme však zapomenout na institut výživného neprovdané matky. Ten zakládá povinnost poskytnout výživu družce (partnerce), a to po dobu dvou let od porodu. Dále institut zakládá povinnost podílet se na zvýšených nákladech v době těhotenství a porodu. Vůči společným dětem mají poté stejná práva a povinnosti.

Jak právní řád upravuje péči o děti v případě rozchodu páru?

Rozchodem končí vztah nesezdaného páru. Výživu a výchovu dětí poté právní řád nijak v souvislosti s rozchodem neupravuje. Vše tedy záleží primárně na dohodě druhů (partnerů). Samotný rozchod bývá nepříjemnou a složitou životní situaci, rozchod partnerů s dětmi je však o to složitější. Pokud navíc nastane situace, kdy dohoda o tom, kdo bude mít děti v péči nebo jaká bude výše výživného apod. není možná, může v případném sporu rozhodovat až soud. Na soud se v takovém případě může obrátit pouze jeden z páru, nebo se může jednat o společný návrh obou partnerů. Soud následně zahájí řízení, vyslechne návrhy účastníků a rozhodne o výživě a výchově dětí, tedy především komu budou děti svěřeny do péče, možnosti střídavé péče, výživné atd.

Praktický příklad:

Paní Buráková se rozešla s panem Matějkou. Mají spolu dvě nezletilé děti. Pan Matějka se odstěhoval a jednoho dne se rozhodl, že by se děti měly odstěhovat k němu. Paní Buráková s jeho jednáním rozhodně nesouhlasí, neboť se s bývalým partnerem (panem Matějkou) domluvili, že děti budou v její péči a on bude na jejich výživu měsíčně přispívat. Takové jednání je tedy nepřípustné i vzhledem ke skutečnosti, že k dětem mají oba rodiče stejná práva a povinnosti. Vzhledem k tomu, že domluva není možná, obrátí se paní Buráková na soud. Podá tedy návrh k opatrovnickému soudu, aby rozhodl o výchově a výživě nezletilých dětí. Rozhodnutím soudu bude následně pan Matějka (a samozřejmě také paní Buráková) vázán a bude jej povinen respektovat.

Řešíte podobnou situaci a rádi byste se poradili s právníkem? Vyzkoušejte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do druhého dne.

Poradit se s právníkem od 99 Kč

Nebo si vyberte konkrétní právní službu a nechte řešení celé situace na profesionálech.

Přečtěte si konkrétní situace a případy, kterými se naši advokáti v právní poradně zabývali. Případy z právní poradny Verdikto.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články