OstatníPřepis vozidla - nepřepsání vlastníka v registru vozidel

Přepis vozidla – nepřepsání vlastníka v registru vozidel

Přepis vozidla – co se stane v případě nepřepsání vlastníka v registru vozidel?

Dřívější právní úprava, která počítala i s možností pouhého odhlášení vlastníka vozidla bez přepisu vlastníka na jinou osobu, je již pasé. Dnes se jedná o jeden úkon, který musí být proveden najednou při návštěvě úřadu.

Ačkoliv máte v rukou podepsanou smlouvu o prodeji vozidla, podle níž auto náleží kupci, podle zákona je vlastníkem vozidla osoba, na níž je vozidlo registrované v registru silničních vozidel (dále také jen „Registr“). A právě tento vlastník nese odpovědnost za vozidlo. Tedy i za všechny škodné události provozem vozidla způsobené (pokud je vlastník zároveň provozovatelem).

Při přepisu vozidla je ideální kooperace obou stran, ať už formou osobní přítomnosti, anebo zplnomocnění kupce prodejcem či naopak. Není však nutná. Žádost o přepis vozidla může také podat jen jedna ze stran, a to v případě, že druhá strana není k zastižení a v zákonné lhůtě 10 dní, která je k přepisu vlastníka určená, neposkytne vyžadovanou součinnost.

Důsledky nepřepsání vlastníka v Registru jsou více než dalekosáhlé. A je proto zcela v zájmu prodávajícího, aby došlo k přepisu vlastníka v Registru, neboť jakákoliv škodná událost se připíše osobě zapsané v tomto Registru.

Praktický příklad:

Pan Havlíček prodal své auto paní Fabokové. Domluvili se, že do tří dnů paní Faboková zařídí přepis vozidla (resp. přepis vlastníka vozidla) v Registru. Podepsali plnou moc, podpisy nechali úředně ověřit. Šestého dne si pan Havlíček šel na úřad zkontrolovat, zda k přepisu došlo. Zjistil, že paní Faboková přepis nezařídila a ani se mu ji nepodařilo kontaktovat. Podal tedy sám žádost o přepis vlastníka. Úřad vyzval paní Fabokovou k doložení potřebné dokumentace, aby mohlo k přepisu dojít, stanoví jí lhůtu a v případě nedostatečné součinnosti uloží sankce.

Řešíte podobnou situaci a rádi byste se poradili s právníkem? Vyzkoušejte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do druhého dne.

Poradit se s právníkem od 99 Kč

Přečtěte si i další případy, kterými se naši advokáti v právní poradně zabývali. Případy z právní poradny Verdikto.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články