NemovitostiPředkupní právo mezi spoluvlastníky

Předkupní právo mezi spoluvlastníky

V praxi se často setkávám s dotazem, jak je to v současné době s předkupním právem mezi spoluvlastníky. Klienti mnohdy slyšeli o tom, že s novým občanským zákoníkem bylo od 1. 1. 2014 zákonné předkupní právo mezi spoluvlastníky zrušeno, aby bylo od 1. 1. 2018 novelou občanského zákoníku opětovně zavedeno.

Jaký je tedy současný stav?

Od 1. 1. 2018 platilo, že v případě spoluvlastnictví věci je ten ze spoluvlastníků, který chce svůj spoluvlastnický podíl na věci prodat, povinen jej nejprve nabídnout k odkupu ostatním spoluvlastníkům. Zákonodárce tím směřoval k tomu, aby se vlastnické právo zbytečně netříštilo, a aby ostatní spoluvlastníci měli možnost společnou věc získat za stejných podmínek, za jakou by spoluvlastnický podíl byl převeden na třetí osobu.

V praxi však s takto širokým zákonným předkupním právem mezi spoluvlastníky vznikaly problémy, které se nejčastěji vázaly například na garáže, v nichž spoluvlastnické podíly vlastnilo několik desítek nebo stovek osob, a v případě prodeje bytu, s nímž byl spojen spoluvlastnický podíl na garáži, musel prodávající ze zákona nejprve nabídnout tento spoluvlastnický podíl ke koupi ostatním spoluvlastníkům garáže za stejných podmínek, jako kupujícímu.

Zřejmě i z toho důvodu přistoupil zákonodárce opět k tomu, že zákonné předkupní právo mezi spoluvlastníky částečně zrušil. Spoluvlastníci tedy nyní (konkrétně od 1. 7. 2020) nemají vůči sobě zákonné předkupní právo, ovšem s výjimkou případů, kdy bylo spoluvlastnictví založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit (tedy zejména pokud se stali spoluvlastníky jako dědicové nebo obdarovaní), kdy takové předkupní právo mají po dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví.

Nezbývá než doufat, že se jedná o na dlouhou dobu poslední změnu ve vztahu k předkupnímu právu mezi spoluvlastníky, kterou zákonodárce učinil.

Řešíte podobnou situaci, a rádi byste se poradili s advokátem? Využijte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do 24 hodin.

Potřebujete se poradit?

Využijte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do 24 hodin.

Poradit se s právníkem

S jakým typem dotazů jsme již pomohli tisícům klientů si můžete přečíst na našem blogu. Vedle odborných článků na nejrůznější témata na blogu naleznete také reálné situace, kterými se naši advokáti v právní poradně Verdikto zabývali.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články