Rodinné právoAdopce - jak probíhá a jaké jsou podmínky osvojení dítěte?

Adopce – jak probíhá a jaké jsou podmínky osvojení dítěte?

Adopce

Adopce, neboli slovem zákona osvojení, znamená přijetí cizí osoby za vlastní. Zákon nemluví pouze o adopci dítěte, a to z toho důvodu, že lze připustit i (ač v praxi to není tak běžné) osvojení zletilého. I u osvojování zletilého však musí existovat vztah rodič-dítě, nebo musí existovat alespoň základy takového vztahu. Tato podmínka adopce je logická. Právo se snaží chránit nejlepší zájem dítěte, a proto posuzuje, zda osoba, která žádá o osvojení dítěte, je dostatečně vhodná k zajištění všech potřeb nezletilého dítěte.

O osvojení může rozhodnout pouze soud. Jedná-li se o případ s prvky ryze českého práva, pak postačí návrh osoby, která hodlá osvojovat, adresovaný soudu (v případě osvojování zletilého i jeho souhlas). Pokud se jedná o případ s prvkem mezinárodního práva, je nutné k návrhu na osvojení připojit i souhlas příslušného orgánu veřejné moci daného státu.

S českou zákonnou úpravou osvojení nijak nesouvisí tzv. adopce na dálku. Při adopci na dálku většina nadačních fondů žádá osoby, aby se zapojily při pomoci dětem a finančně podpořily děti v rozvojových zemích. Taková adopce nezakládá žádná práva k „adoptovanému“ dítěti.

Kdo může osvojovat?

Občanský zákoník jmenuje hned několik podmínek pro ty, kdo se rozhodnou osvojit dítě. Zcela logicky vzato může být osvojitelem pouze zletilá a svéprávná osoba. Poněkud kontroverznější už je ustanovení uvádějící, že zdravotní stav osvojitele nesmí omezovat péči o osvojené dítě ve značné míře. Znamená to, že slepec nesmí adoptovat dítě? Znamená to, že muž na vozíčku nemůže společně s manželkou adoptovat dítě?

Závěry v této problematice nejsou jednoznačné. O tom, zda by zdravotní stav osvojitele mohl omezit péči o osvojované dítě, musí rozhodnout soudce v každém konkrétním případě. Zákon tedy nestanoví, se kterým zdravotním postižením ještě lze o dítě pečovat a se kterým už nikoliv. To musí posoudit soudce v kontextu celé situace.

Osvojitelem může být jak jeden z manželů, tak manželé společně, tak i jiná osoba samostatně, kdy v takovém případě musí soud zároveň rozhodnout, že do matriky bude zapsána pouze tato jedna osoba, zápis o druhém rodiči se zcela vypustí.

K roku 2021 zákon nepřipouští osvojení registrovanými partnery. Jedinou možností, jak adoptovat dítě, pro homosexuální páry, je žádat o osvojení samostatně. S tím se ovšem pojí problematika toho, že dítě je osvojeno pouze jedním rodičem a druhý k němu nemá žádná práva a zároveň jej neváží žádné povinnosti se o dítě starat.

Podmínky adopce

Jednou z podmínek, jak už bylo zmíněno, je zletilost a svéprávnost osvojitele. Dále mezi osvojitelem a osvojovaným (dítětem) musí být přiměřený věkový rozdíl, zpravidla ne menší než 16 let.

K adopci dítěte je rovněž zapotřebí souhlasu dítěte. Jestliže dítě ještě nedosáhlo věku alespoň dvanácti let, anebo není schopné posoudit důsledky svého souhlasu, souhlas s osvojením udělí opatrovník – v praxi zpravidla orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) jmenovaný soudem.

Návrh na osvojení dítěte

Chcete požádat soud o osvojení dítěte a rádi byste se poradili s advokátem? Pomůžeme vám! Vyberte si advokáta ze svého města a předejděte případným komplikacím

Chci pomoci

Zároveň je potřeba souhlasu rodičů osvojovaného dítěte. To se provádí osobním prohlášením vůči soudu. Otec může dát svůj souhlas k osvojení dítěte nejdříve po narození dítěte, matka až po uplynutí šesti týdnů od narození dítěte.

Existují i situace, kdy souhlas rodičů není vyžadován. A to v případech, kdy rodič:

a) byl zbaven rodičovské odpovědnosti a zároveň práva dát souhlas k osvojení,

b) není schopen projevit svou vůli nebo rozpoznat následky svého jednání

c) se zdržuje na neznámém místě a toto místo se nepodaří soudu zjistit

d) zjevně nemá o dítě zájem

V těchto případech a také v případě, kdy oba rodiče dítěte zemřeli, nebo se jedná o nalezené dítě (babyboxy) dá souhlas k osvojení opatrovník, kterého jmenuje soud.

Následky osvojení

Osvojením vzniká osvojitelům rodičovská odpovědnost. Co naopak zaniká je příbuzenský poměr k původní rodině. Osvojenec má příjmení osvojitele.

Po uplynutí tří let od rozhodnutí o osvojení, je osvojení nezrušitelné. Jedinou možností je, že by osvojení bylo v rozporu se zákonem, ale na skutečnost zakládající neplatnost osvojení by se přišlo až později. Pravděpodobnost, že by taková skutečnost byla v rámci řízení přehlédnuta, je však mizivá.

Na webu Verdikto.cz naleznete také online právní poradnu. Odpověď na právní či daňový dotaz obdržíte do 24 hodin, a to pouze za částku 99 Kč. S jakým typem dotazů jsme již pomohli tisícům klientů si můžete přečíst na našem blogu. Vedle odborných článků na nejrůznější témata na blogu naleznete také reálné situace, kterými se advokáti v právní poradně Verdikto zabývali.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články