NemovitostiUžívání stavby bez kolaudace či v rozporu s kolaudací

Užívání stavby bez kolaudace či v rozporu s kolaudací

Užívání stavby bez kolaudace. Je možné užívat místnost či část nemovitosti jiným způsobem, než k jakému byly zkolaudovány? Přečtěte si, s jakým rizikem je v takovém případě nutno počítat.

Případ z právní poradny Verdikto

Dotaz položený v právní poradně:

Dobrý den, chtěla bych se zeptat na problematiku užívání stavby bez kolaudace, resp. jiným způsobem než jak bylo kolaudováno. Od rodičů jsem dostala rodinný dům. V tomto domě jsou v boční stěně dvě okna směrem k sousednímu rodinnému domu. Místnosti s těmito okny byly zkolaudovány v r. 1996 jako neobytné – důvod odst. vzdálenosti pouze 6 m. Místnost v přízemí je zkolaudována jako květinová síň a místnost v podkroví jako hobby-pracovna. Pokud bychom v budoucnu chtěli tyto místnosti zařídit jinak, než k jakému účelu jsou kolaudované, mohli bychom mít problém? Jak by to bylo v případě, že bych dům pronajala? Sousedé jsou tam problémoví

Odpověď advokáta:

Dobrý den, děkuji za dotaz. Pokud máte nemovitost, či její část zkolaudovanou k určitému typu užívání, pak lze obecně doporučit užívání nemovitosti v souladu s kolaudačním rozhodnutím. V opačném případě se vystavujete riziku spáchání přestupku a udělení pokuty. Je však otázkou, zda by bylo Vaše užívání části nemovitosti v rozporu s kolaudačním rozhodnutím jakýmkoliv způsobem zjistitelné. Čistě formálně by bylo možné požádat příslušný stavební úřad o souhlas se změnou užívání stavby, nicméně je třeba blíže posoudit, zda by takové změně mohlo být vyhověno a na základě jakých podmínek. Pokud jde o nájem nemovitosti či její části, nájemní vztah uzavřít lze a na jeho platnost nemají výše uvedené skutečnosti vliv. Je však třeba upozornit, že v takovém případě se vystavujete i nadále riziku postihu v rámci přestupkového řízení, přičemž rizikem je nájemce, který pokud by o této skutečnosti věděl, mohl by ji v případě budoucích neshod oznámit správnímu orgánu.

Řešíte podobnou situaci a rádi byste se poradili s právníkem? Vyzkoušejte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do druhého dne.

Potřebujete se poradit?

Využijte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do 24 hodin.

Poradit se s právníkem

Přečtěte si i další případy, kterými se naši advokáti v právní poradně zabývali. Případy z právní poradny Verdikto.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články