PoradnaStavební povolení a následné změny

Stavební povolení a následné změny

Případ z právní poradny

Dotaz v právní poradně:

Developer má z r. 2008 stavební povolení (dále jen „SP“) na soubor staveb (6 bytových domů atd.). Řešení parkování je v domech i venku. Stavba domu (kde nyní bydlím) byla zkolaudována v r. 2018. Zahájení výstavby tohoto domu r. 2016. Na moje jednotky platí normy z roku 2008? Developer změnil od SP počty bytů (vzhled domu stejný). Asi změna stavby před dokončením. Neměl by dům plnit normy (rozměr vnitřních garáží, tepelná technika) z doby změny?

Odpověď advokáta:

Dobrý den, problematika stavebních povolení, změny stavby před dokončením a povolení k užívání stavby zasahuje podstatnou měrou do jiných odborností a bez konzultace se stavebními inženýry a zjm. detailní znalosti daného správního řízení si netroufám se k položenému dotazu konkrétněji vyjadřovat. Obecně lze říci, že prvotní stavební povolení by mělo být samozřejmě v souladu s tehdy platnou a účinnou právní úpravou včetně technických norem. Pokud je zažádáno před dokončením stavby o změnu, pak změna (ale jenom změna, nic dalšího) by měla být povolena opět v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou. Druhým a podstatně praktičtějším aspektem je, že pokud již nabylo právní moci rozhodnutí o povolení užívání stavby, pak už de facto neexistuje právní možnost, jak se domoci nápravy, i kdyby se dodatečně zjistilo, že některé ze stavebních povolení bylo vydáno v rozporu s aktuální právní úpravou. Zcela samostatnou kapitolou je potom soukromoprávní vztah kupujícího, který nabývá bytovou jednotku, a prodávajícího developera, který kupujícímu ve smlouvě slíbil a nechal si zaplatit zboží o nějaké kvalitě, ale následně dodá zboží o kvalitě odlišné. Na soukromoprávní aspekt sice dotaz zřejmě nesměřuje, ale na tomto poli by byla (v případě prokázání rozporu mezi zbožím popsaným ve smlouvě a zbožím dodaným) o něco reálnější šance domoci se svých práv. Mgr. Petr Volšík

Řešíte podobnou situaci a rádi byste se poradili s právníkem? Vyzkoušejte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do druhého dne.

Potřebujete se poradit?

Využijte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do 24 hodin.

Poradit se s právníkem

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články