Trestní právoZmocněnec poškozeného v trestním řízení

Zmocněnec poškozeného v trestním řízení

Účastník trestního řízení v roli poškozeného má možnost nechat se zastupovat, resp. může někoho zmocnit, aby jej zastupoval. Tímto zástupcem může být jak advokát, tak i osoba bez právního vzdělání, například tedy příbuzný poškozeného, nebo osoba blízká. Naopak jím nesmí být osoba, která v řízení vystupuje jako svědek, znalec nebo například tlumočník. zmocněnec poškozeného v trestním řízení. Poškozený je oprávněn zvolit si zmocněnce kdykoli během trestního řízení, nebo i před samotným začátkem řízení.

Zmocněnec poškozeného v trestním řízení

Zmocněnec je oprávněn nejen být přítomen při všech vyšetřovacích úkonech, nýbrž může jménem poškozeného i činit návrhy, podávat žádosti nebo opravné prostředky a zkrátka se účastnit všech úkonů, kterých by se účastnil poškozený. Nemůže za poškozeného podat výpověď coby účastníka.

Služby zmocněnce jsou obvykle zpoplatněny. V případě, že poškozený nemá dostatek finančních prostředků na to, aby uhradil náklady na zastupování zástupcem, smí podat žádost o poskytnutí bezplatné pomoci. Žádost se podává v přípravném řízení státnímu zástupci a v řízení před soudem pak konkrétnímu soudu, který danou věc projednává.

Potřebujete právní radu a nevíte, na koho se obrátit? Díky Verdikto.cz máte svého právníka kdykoliv po ruce. Odpověď obdržíte do 24 hodin kdykoliv a kdekoliv.

Potřebujete se poradit?

Využijte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do 24 hodin.

Poradit se s právníkem

Praktický příklad:

Pan Novák je jeden z účastníků trestního řízení, je v roli poškozeného. Vzhledem k tomu, že chce zajistit hladký průběh celého řízení a sám se těžko orientuje v právní problematice, ještě před zahájením trestního řízení oslovil advokáta. Sepsáním plné moci pro zastupování v daném řízení pan Novák zplnomocnil advokáta, aby jej v řízení zastupoval, a advokát je teď oprávněn činit potřebné kroky k (pro pana Nováka) úspěšnému vyřešení dané věci.

Na webu Verdikto.cz naleznete také online právní poradnu. Odpověď na právní či daňový dotaz obdržíte do 24 hodin, a to pouze za částku 99 Kč. S jakým typem dotazů jsme již pomohli tisícům klientů si můžete přečíst na našem blogu. Vedle odborných článků na nejrůznější témata na blogu naleznete také reálné situace, kterými se naši advokáti v právní poradně Verdikto zabývali.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články