Trestní právoStalking. Kdy se jedná o trestný čin nebezpečného pronásledování?

Stalking. Kdy se jedná o trestný čin nebezpečného pronásledování?

Anglický výraz stalking dříve v řeči lovců označoval “stopování a přiblížení se k lovené zvěři”. Lovenou zvěří je v tomto případě chápána stalkerova oběť. Zájem široké veřejnosti o stalking vzrostl na základě medializovaných případů, kdy zarytí fanoušci pronásledovali známé osobnosti a celebrity. 

Jedná se o patologickou posedlost zájmu o jinou osobou. Stalking, jakožto trestný čin, má buďto fyzickou povahu (osobní kontakt) nebo formu tzv. cyberstalkingu (kontakt na dálku prostřednictvím telefonátů, e-mailů, SMS zpráv, dopisů). Náš právní řád zná stalking neboli nebezpečné pronásledování od 1. 1. 2010.

Definice nebezpečného pronásledování v českém právním řádu

Mezi trestné činy narušující soužití lidí řadíme mimo jiné i nebezpečné pronásledování. Dle ustanovení §354 trestního zákoníku, se trestného činu nebezpečného pronásledování dopustí ten, kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že

a) vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou jemu nebo jeho osobám blízkým,

b) vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje,

c) vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně nebo jinak kontaktuje,

d) omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života, nebo

e) zneužije jeho osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu,

a toto jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jemu blízkých, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

Projevy trestného činu stalkingu

Nejvyšší soud ve svém nálezu 4 Tdo 1333/2013 uvádí, že výše specifikovaný přečin spočívá převážně v dlouhodobém sledování prováděné taxativně vymezenými formami (v §354 TZ), jež jsou schopny v jiném vzbudit obavu o jeho život či zdraví nebo o život a zdraví jeho blízkých osob. V chování pronásledovatele bychom měli taktéž nalézt záměr danou osobu obtěžovat natolik, že ohrozí jeho psychickou, či fyzickou integritu. Pod pojem snažného vyhledávání osobní blízkosti je proto třeba zahrnout nejrůznější způsoby slídění, obtěžování, dotírání, „doprovázení“, „pozorování“ (např. denní čekání před domem, „doprovod“ při cestě do zaměstnání a nazpátek domů, na nákupech, tzv. „noční hlídky“ před bytem poškozeného, pozorování dalekohledem apod.)

Máte podezření ze spáchání trestného činu? Poraďte se s advokátem o možnosti podání trestního oznámení.

Trestní oznámení

Potřebujete pomoci s přípravou trestního oznámení? Nezávazně nás kontaktujte, rádi vám pomůžeme.

Poradit s právníkem

Za vytrvalý kontakt prostředky elektronické komunikace je považováno zejména opakované zasílání nevyžádaných e-mailových zpráv (často s vulgárním nebo agresivním obsahem), zahlcování elektronické pošty spamy, záměrná distribuce počítačových virů, opakované vzkazy, nevyžádané volání jak na mobilní telefon, tak na pevnou linku, textové zprávy, tradiční písemné formy komunikace, jakými jsou dopisy, pohlednice, lístky apod. Je představován také tzv. telefonním terorem, kdy je oběť vystavena opakovaným anonymním telefonátům, často s obscénním a výhružným obsahem, přičemž je zpravidla vyrušována nejen v denní, ale i v noční době.

Pachatel často pomocí přímých nebo nepřímých výhružek demonstruje moc a sílu nad obětí. Chce jí být blízko, ale zároveň i dostatečně daleko k vzbuzování strachu. Stalker se může vydávat za oběť, otočit role a vydávat sám sebe za oběť. Může se také snažit dehonestovat oběť a to šířením nepravdivých informací, rozesíláním inkriminujících fotografií atd. Mnohdy se po několika výhrůžkám stalker uchýlí i k jejich uskutečnění.

Psychologové konstatují, že ve většině případů bývá stalking uskutečňován za strany bývalých partnerů nebo kolegů a kolegyň z práce.

Stalking může v některých případech bohužel vyústit v sebevraždu, vraždu nebo k trvalé psychické újmě oběti.

Na webu Verdikto.cz naleznete také online právní poradnu. Odpověď na právní či daňový dotaz obdržíte do 24 hodin, a to pouze za částku 99 Kč. S jakým typem dotazů jsme již pomohli tisícům klientů si můžete přečíst na našem blogu. Vedle odborných článků na nejrůznější témata na blogu naleznete také reálné situace, kterými se advokáti v právní poradně Verdikto zabývali.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články