Rodinné právoZvýšení výživného - jak probíhá a kdo o tom rozhoduje?

Zvýšení výživného – jak probíhá a kdo o tom rozhoduje?

Může o zvýšení výživného rozhodnout sociální úřad? Bude vám v případě žádosti o snížení výživného kdykoliv vyhověno? Přečtěte si krátké shrnutí, jak úprava výše výživného probíhá a kdo o ní rozhoduje.

Výživné

Výživné si lze nejlépe představit jako plnění vyživovací povinnosti, kterou zákon zakládá mezi předky a potomky (a naopak). Jak už jsme šířeji vysvětlili v článku Výživné a vyživovací povinnost. Nejčastěji je pojem výživného zmiňován v souvislosti s rozvody rodičů nezletilého dítěte. Zde je opravdu namístě rozhodnout, který z rodičů bude o dítě pečovat a který přispívat na jeho výchovu a výživu. A hlavně kolik přispívat.

Výživné se přiznává i v jiných než výše nastíněných případech, vždy o něm však rozhoduje soud. O výživném nemůže rozhodovat žádný jiný úřad. Soud rozhoduje v rámci soudního řízení buď v úplně novém, zahájeném na návrh osoby, jíž se výživné týká. Nebo v jiném, již probíhajícím (např. rozvodové řízení).

Řízení zahájená na návrh jednoho z rodičů, který o dítě pečuje, se nejčastěji týkají toho, že druhý rodič, který má povinnost každý měsíc přispívat na péči o dítě, tuto povinnost neplní řádně a včas.

Úprava výživného

Potřebujete pomoci se zvýšením nebo naopak snížením výživného? Rádi vám pomůžeme.

Nezávazně poptat

Jak postupovat v situaci, kdy nemáte na zaplacení výživného dostatek peněz?

Nutno podotknout, pokud by se finančně nedařilo a nebyl by dostatek peněz na výživné pro dítě, rozhodně není řešením přestat jej platit. Nebo si jej samovolně snížit. Jak již bylo výše nadepsáno, o výživném totiž vždy rozhoduje soud. V případě, že by nerozhodl soud a dejme tomu v rámci dobrých vztahů v době uzavření takovéto (ústní) smluvní dohody o snížení výživného, by si žádný z rodičů nevedl evidenci toho, kdy a kolik na výživném platil, mohlo by se (po zhoršení vztahů mezi rodiči) stát, že daná strana soudního řízení domáhající se výživného bude požadovat například i úroky z prodlení apod. Skutečnost, že výživné není hrazeno, ač by hrazeno být mělo, se nijak neanuluje tím, že není uhrazeno. Naopak. Výživné je často soudem přiznáváno i zpětně.

Jak v případě snížení, tak v případě zvýšení musí rozhodnout soud. Jestliže jste se dostali do finančně náročnější situace, obraťte se na soud, než začne být příliš mnoho splátek po splatnosti. Nejlepším řešením je sepsat návrh na zahájení řízení o snížení výživného. V tom se vylíčí všechny rozhodné skutečnosti, proč by soud měl návrhu vyhovět. Relevantní jsou například tvrzení, že rodič ztratil zaměstnání, je veden na úřadu práce nebo došlo k velmi vážné nehodě způsobující následky kvůli nimž není rodič dočasně schopen pracovat atd. Všechna svá tvrzení musíte podložit důkazy, z nichž by soud seznal vaši skutečnou situaci a z nichž by plynulo, že to, co je tvrzeno právě v předkládaném návrhu, je pravda. Soud na základě tohoto návrhu zahájí řízení a na základě tvrzení účastníků, listin nebo výpovědí pak rozhodně o případném snížení.

Výživné a vyživovací povinnost

Zvýšení výživného

Co se týče zvýšení výživného, důvodem může být skutečnost, že se rodiči začalo dařit lépe, než v okamžiku, kdy soud o výživném rozhodoval. Může se jednat například o takovou situaci, kdy rodič zdědil po svých předcích rozsáhlé finance, dostal něco darem či se mu podařilo sehnat lepší uplatnění na trhu práce.

Samozřejmě existuje možnost zkrátka přispívat dítěti více, než kolik soud stanovil, aniž by bylo nutné faktické zvýšení výživného. V takovém případě se však může naskytnout riziko, že by druhý rodič mohl v rámci dalšího řízení před soudem namítnout, že si rodič číslo jedna přilepšil, ale svému dítěti přilepšit odmítá. Podle zákona má totiž dítě právo mít v zásadě shodnou životní úroveň, jako mají jeho rodiče.

Proto se může stát, že v rámci soudního řízení je v jednom případě přiznáno dítěti výživné ve výši 2 000 Kč a v řízení jiném např. 5 000 Kč. Soud při tomto rozhodování musí brát v potaz celkovou finanční a majetkovou situaci rodiče. Nebo například to, na co (na jaký „servis“) bylo dítě zvyklé před rozvodem rodičů.

Výživné na dítě – určení výše výživného

Dítě má právo, pokud to umožňují majetkové poměry rodičů, požadovat výživné v takové výši, aby bylo možné z něj tvořit úspory. Jakmile je totiž dítě dostatečně samostatné, výživné přechází do jeho vlastnictví a ač správu takto nabytých prostředků má do jisté míry na starost jeho zákonný zástupce, může o nich rozhodovat samo dítě.

Důležité je zdůraznit, že výživné je třeba platit a soud jej přizná pouze tehdy, pokud oprávněný (tj. ten, kdo má na výživné právo – dítě) není schopen se sám živit. Prokázal-li by rodič, že dítě je zcela samostatné a schopné se živit, soud vůbec povinnost hradit výživné v konkrétní výši nestanoví.

O něco jiného se jedná v případě nezletilého dítěte. To má právo na výživné, i když by mělo vlastní majetek, zisk z něj a další příjmy z výdělečné činnosti, které by však nestačily k jeho výživě.

Potřebujete se poradit?

Využijte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do 24 hodin.

Poradit se s právníkem

Na webu Verdikto.cz naleznete také online právní poradnu. Odpověď na právní či daňový dotaz obdržíte do 24 hodin, a to pouze za částku 99 Kč. S jakým typem dotazů jsme již pomohli tisícům klientů si můžete přečíst na našem blogu. Vedle odborných článků na nejrůznější témata na blogu naleznete také reálné situace, kterými se advokáti v právní poradně Verdikto zabývali. Jak probíhá rozvod manželství dle slovenské právní úpravy si můžete přečíst také na slovenském blogu Verdikto.sk.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články