NemovitostiPostup při zrušení trvalého bydliště bez souhlasu nájemce

Postup při zrušení trvalého bydliště bez souhlasu nájemce

Zrušení trvalého bydliště bez souhlasu nájemce není ojedinělý problém. Máme-li se bavit o ideální situaci, bylo by jí v daném případě řešení, kdy pronajímatel již do nájemní smlouvy zavede ustanovení o tom, že po skončení nájemního vztahu je stanovena doba, po kterou si bývalý nájemce musí přehlásit trvalý pobyt, měl-li jej evidován na adrese nemovitosti, kde bydlel na základě užívacího práva k ní (práva nájmu).

Chybí-li takové ustanovení v nájemní smlouvě, pak přihlédněme k zákonu o evidenci obyvatel. Vlastník nemovitosti, se může písemně obrátit na ohlašovnu trvalého pobytu na příslušném obecním úřadě, aby mu sdělila, zda má bývalý nájemce na dané adrese stále veden trvalý pobyt. Pokud tomu tak je a údaj je na dané adrese veden neoprávněně, protože nájemní vztah již mezi stranami neexistuje, může vlastník zažádat o zrušení tohoto údaje. Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje, jestliže zaniklo užívací právo osoby k objektu. To, že došlo k zániku práva, tedy k ukončení nájemní smlouvy, musí doložit vlastník.

Jakmile ohlašovna zruší údaj o místě trvalého pobytu, stává se místem trvalého pobytu bývalého nájemce sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen.

Praktický příklad:

Pan Vojáček vlastní byt. Pan Plucar s panem Vojáčkem uzavřeli nájemní smlouvu na dobu určitou k tomuto bytu. Pan Plucar si adresu bytu zapsal jako adresu svého trvalého pobytu. Vše probíhalo řádně, pan Plucar se po ukončení smlouvy odstěhoval. Pan Vojáček se chtěl ujistit, že došlo i k přehlášení trvalého pobytu. Písemně oslovil ohlašovnu, která mu sdělila, že pan Plucar si adresu nepřehlásil. Pan Vojáček se pokoušel pana Plucara kontaktovat, aby věc vyřešili společně, ale ten nebyl k zastižení. Pan Vojáček tedy ohlašovně doložil nájemní smlouvu na dobu určitou, tj. doložil, že užívací právo k bytu zaniklo a zažádal o zrušení údaje, neboť je veden neoprávněně. Žádosti bylo vyhověno, trvalé bydliště pana Plucara v bytě pana Vojáčka zrušeno.

S tímto problémem se klienti obrací na právní poradnu Verdikto poměrně často. Přečtěte si další případy z praxe týkající se zrušení trvalého bydliště bez souhlasu nájemce.

Řešíte podobnou situaci a rádi byste se poradili s právníkem? Vyzkoušejte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do druhého dne.

Potřebujete se poradit?

Využijte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do 24 hodin.

Poradit se s právníkem

Přečtěte si i další případy, kterými se naši advokáti v právní poradně zabývali. Případy z právní poradny Verdikto.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články