PodnikateléZákon o evidenci skutečných majitelů - co přináší novela?

Zákon o evidenci skutečných majitelů – co přináší novela?

Zákon o evidenci skutečných majitelů – jaké změny přináší novela zákona (2021)?

Dne 1. června 2021 nabyl účinnosti zákon o evidenci skutečných majitelů a přinesl do právního řádu České republiky značné změny.

Tento zákon ukládá především povinnost právnickým osobám, aby uváděly skutečné majitele, tedy osoby fyzické. Nepůjde ovšem o to zapisovat veškeré majitele, nýbrž jen ty, kteří mají podíl ve společnosti větší než 25 %. Zákon však uvádí podrobnější kritéria pro určení skutečného majitele pro případy, že ve společnosti žádná taková osoba není. V případě, že se jedná o fundace a ústavy, pak je skutečným majitelem fyzická osoba, která je zakladatelem, členem dozorčí rady nebo správní rady, nebo na jejíž podporu je fundace založena. U sveřenských fondů je skutečným majitelem zakladatel fondu, svěřenský správce nebo obmyšlený. Nejedná se o žádné přepisování vlastnických podílů nebo vlastníků, jde pouze o evidenci.

Nevíte si rady se zápisem změn do evidence skutečných majitelů? Poraďte se s advokátem a předejděte případným komplikacím či pokutám.

Evidence skutečných majitelů

Potřebujete pomoci se zápisem do evidence skutečných majitelů? Neváhejte se na nás obrátit, rádi vše zajistíme.

Nezávazně poptat

Jaké jsou další podstatné změny?

Další podstatnou změnou jsou sankce, které mají vynutit dodržování zákona. Doposud totiž povinnost uvádět skutečného majitele neexistovala a jednalo se o informaci dobrovolně poskytovanou, kdežto s účinností nového zákona jsou nesrovnalosti v evidenci sankcionovatelné. Přestupků zákon rozlišuje několik, celkem pak může správní orgán určit pokutu až do výše 500 000 Kč. A finančním obnosem to nekončí. Zákon specifikuje i postihy jako zákaz výkonu hlasovacího práva nebo zákaz rozhodování jediného společníka při hlasování valné hromady nebo nevyplácení podílu na zisku.

Z této evidence skutečných majitelů existují i výjimky, tedy například státní podniky, církve nebo společenství vlastníků jednotek, které nemají skutečného majitele dle názvosloví tohoto zákona. Nesporně dobrou zprávou také je, že tato nová evidence bude veřejnosti zpřístupněna na internetu.

Praktický příklad:

Špunt, s. r. o. je právnickou osobou, podle zákona o evidenci skutečných majitelů osobou evidující, která je povinna uvést osobu skutečného majitele, tedy fyzickou osobu. Vzhledem k tomu, že skutečným majitelem je osoba, která má na firmě podíl větší než 25 %, zapíše se jako skutečný majitel pouze pan Volha, protože jeho podíl ve společnosti je 70 %. Ostatní vlastníci jsou pouze menšinoví a nikdo z nich nedosahuje na potřebných 25 %.

S jakým typem dotazů jsme již pomohli tisícům klientů si můžete přečíst na našem blogu. Vedle odborných článků na nejrůznější témata na blogu naleznete také reálné situace, kterými se naši advokáti v právní poradně Verdikto zabývali.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články