Covid-19Výjimka z povinného nošení roušky ze zdravotních důvodů

Výjimka z povinného nošení roušky ze zdravotních důvodů

Přečtěte si, jaký postup doporučil advokát klientce, která trpí poruchou autistického spektra, na kterou se vztahuje výjimka z povinného nošení roušky.

Případ z právní poradny Verdikto

Dotaz položený v právní poradně:

Pracuji jako asistent pedagoga a ze zdravotních důvodů spadám do výjimek z povinného nošení roušek apod. Může mě na základě toho zaměstnavatel propustit? Mám silnou fobii z jakékoliv bariéry přes dýchací cesty a před obličejem. Také mám diagnostikovanou vysoce funkční poruchu autistického spektra, která není nijak patrná a nikdo o tom neví. Do teď se na pedagogické pracovníky vztahovala výjimka a s tím jsem i nastupovala do práce.

Odpověď advokáta:

Dobré odpoledne, děkuji Vám za dotaz. Výjimka z povinného nošení roušek se vztahuje na osoby s poruchou autistického spektra, které nejsou schopny dodržovat pokyny a nelze zajistit, že roušky budou nosit v době, kdy je mají nosit – tedy nemá smysl jim takovou povinnost ukládat. Výjimka se tedy vztahuje jen na osoby s nejzávažnějšími formami nemoci.

Jako advokát nejsem schopný posoudit Váš zdravotní stav; to bych s dovolením ponechal na Vašem lékaři. Pokud ze zdravotních důvodů nemůžete roušku (respirátor) nosit, měla byste svému zaměstnavateli doložit lékařskou zprávu prokazující splnění podmínek k nenošení roušky. Zaměstnavatel Vám v takovém případě musí zajistit takové pracovní prostředí, abyste mohla práci vykonávat, aniž byste ohrožovala své zdraví nebo zdraví ostatních.

Pokud byste pro nemoc nebyla zdravotně způsobilá k výkonu práce nebo nesplňovala požadavky k výkonu práce, pak by Vám zaměstnavatel mohl dát výpověď. Pokud odmítnete nosit roušku, aniž byste zaměstnavateli prokázala zdravotní důvody, porušila byste tím zákonnou povinnost. V takovém případě Vám zaměstnavatel může zabránit vstupu na pracoviště, aby zajistil ochranu ostatních zaměstnanců a dětí. Dále by s Vámi mohl ukončit pracovní poměr z důvodu závažného porušení, resp. ohrožení ostatních osob ve vztahu k epidemiologické situaci. Přeji Vám pěkný den a mnoho sil do řešení celé záležitosti.

Řešíte podobnou situaci a rádi byste se poradili s právníkem? Vyzkoušejte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do druhého dne. 

Potřebujete se poradit?

Využijte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do 24 hodin.

Poradit se s právníkem

Přečtěte si i další případy, kterými se naši advokáti v právní poradně zabývali. Případy z právní poradny Verdikto naleznete zde.

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články