NemovitostiSousedské spory - jak je můžete řešit

Sousedské spory – jak je můžete řešit

Jak řešit sousedské spory?

Sousedské spory jsou relativně častým problémem, který však nemá zcela jednoduché řešení. O omezeních vlastnického práva se dozvídáme hned z několika ustanovení části třetí občanského zákoníku. Podle občanského zákoníku se vlastník pozemku musí zdržet jakýchkoliv činností, jejichž účinky (imisemi) by nepřiměřeně místním poměrům narušoval nebo podstatně omezoval obvyklé užívání sousedního pozemku. Imisí se obecně rozumí to, co jako důsledek činnosti na jednom pozemku vniká na pozemek sousední. Jedná se například o: odpad, vodu, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk nebo otřesy. Zjednodušeně řečeno, vlastník sousedního pozemku se musí zdržet veškerých činností, kterými by jakkoliv nepřiměřeně narušoval užívání vašeho pozemku.

Právní praxe navíc dokládá, že sousedním pozemkem se rozumí nejen ten pozemek, který má společné hranice s vlastněným pozemkem, nýbrž i takový pozemek, který nesdílí s vlastněným pozemkem žádnou hranici, ale je danou imisí postižen. To platí také pokud jste v nájmu.

Jak se bránit sousedovým imisím?

Primárně je dobré (a i vzhledem k případnému následujícímu uplatnění nároku u soudu vhodné) pokusit se se sousedem domluvit. Sousedské spory jsou velmi nepříjemnou záležitostí a lze tedy doporučit alespoň pokus o smírné řešení sporu. V případě, že to není možné, máte jako vlastník sousedního pozemku možnost bránit se tzv. sousedskou žalobou (negatorní žalobu). Jedná se o žalobu proti všem zásahům, které nespočívají v neoprávněném držení věci. Tedy je možné ji použít např. pokud soused soustavně chodí po Vašem pozemku (a nemá zřízenu služebnost), nebo odebírá vodu z vaší studny.

Praktický příklad:

Pan Kinkal je starší muž a má rád svůj klid, proto se také odstěhoval na malou vesnici. Ob pozemek má dům se zahradou pan Voříšek (pozemky pana Kinkala a pana Voříška nemají společnou hranici). Pan Voříšek je kytarista a každý čtvrtek od 18 hodin do 2 hodin do rána pořádá menší koncerty pro své přátele. Koncerty jsou velmi hlasité. Pan Kinkal se pokusí s panem Voříškem dohodnout, ale pan Voříšek nehodlá jednat o kompromisech a pokračuje v pořádání koncertů. Pan Kinkal si tedy nechá obstarat zprávu o měření hluku a následně podá na soud negatorní žalobu, kterou se bude domáhat, aby se pan Voříšek zdržel nadměrného hluku.

Řešíte podobnou situaci a rádi byste se poradili s právníkem? Vyzkoušejte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do druhého dne.

Potřebujete se poradit?

Využijte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do 24 hodin.

Poradit se s právníkem

Nebo si vyberte konkrétní právní službu a nechte řešení celé situace na profesionálech – Životní situace sousedské spory

Přečtěte si i další případy, kterými se naši advokáti v právní poradně zabývali. Případy z právní poradny Verdikto.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články