NemovitostiSmlouva o dílo (vzor) - co si pohlídat?

Smlouva o dílo (vzor) – co si pohlídat?

Smlouva o dílo je smlouvou specifickou. Nezakládá žádný pracovněprávní vztah, nýbrž zavazuje k činnosti, jejímž předmětem je konkrétní výsledek. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo pro objednatele. Na druhé straně objednatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. Pojďme se podívat, na co si musíte dát při uzavírání smlouvy o dílo pozor.

Smlouva o dílo – jaké náležitosti musí smlouva splňovat?

Smlouva musí především obsahovat:

  • řádné označení smluvních stran
  • identifikaci díla, které má být zhotoveno
  • typicky také cenu díla
  • práva a povinnosti smluvních stran, mezi něž mohou patřit ustanovení o tom, kdy je závazek ze smlouvy splatný, kdy dojde k předání zhotovené věci, zda je zapotřebí osobní jednání zhotovitele či zda může zhotovení věci dále delegovat na jinou osobu apod.

Stanovení ceny díla

Určení ceny za dílo je samotnou kategorií. Zákon nijak kogentně nestanovuje tabulkovou výši, nebo způsob určování ceny, dokonce stanovuje, že cena nemusí být sjednána – za obecného předpokladu, že poté objednatel uhradí zhotoviteli cenu, která by byla uhrazena za totéž nebo srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek. Cena zároveň musí být ujednána dostatečně určitě, tedy je sjednán alespoň způsob jejího určení. Právo na zaplacení ceny díla vzniká vždy provedením díla, tedy je-li dílo odevzdáváno po částech, má zhotovitel nárok na cenu každé části vždy v okamžiku předání této části. Po úhradě ceny a předání díla se vlastníkem díla stává zpravidla objednatel.

Chybně připravená smlouva o dílo se může v budoucnu výrazně prodražit. Vždy je tak lepší poradit se s advokátem a nechat si smlouvu o dílo připravit odborníkem. Pokud nevíte, na kterého advokáta se obrátit, vybrat si můžete na webu Verdikto.cz, největším vyhledávači advokátů v České republice.

Smlouva o dílo

Potřebujete pomoci s přípravou smlouvy o dílo? Neváhejte se na nás obrátit.

Nezávazně poptat
Smlouva o dílo vzor
Přečtěte si, jaké náležitosti musí smlouva o dílo obsahovat a na co si dát pozor.

Typickým příkladem smlouvy o dílo může být malba portrétu objednatele zhotovitelem. Může se ale také jednat například o údržbu okrasného křoví, opravu starožitné věci nebo úpravu stavby či její části. Z uvedeného plyne, že smlouvu o dílo není třeba uzavírat pouze v případě zhotovení jakéhosi uměleckého díla, k čemuž bývá často při interpretacích laickou veřejností inklinováno, nýbrž je tato smlouva namístě i v případě restaurování starého nábytku, úprav na domě, stavbě plotu. Rozdílem oproti ostatním možným postupům je skutečnost, že objednatel v případě smlouvy o dílo neplatí za pracovní činnost (řemeslníků, stavebníků apod.), ale za výsledek.

Má objednatel právo kontrolovat postup zhotovení díla?

Jako objednatel má osoba právo v průběhu konání činnosti vedoucí ke zhotovení díla kontrolovat aplikovaný postup. A v případě, že zhotovitel porušuje sjednané povinnosti, má objednatel právo nárokovat zjednání nápravy na náklady zhotovitele. Není-li náprava zjednána, smí objednatel odstoupit od smlouvy.

Občanský zákoník se také věnuje vadám díla. Dílo má vadu tehdy, jestliže neodpovídá smlouvě. I z tohoto důvodu je vhodné na začátku smluvního vztahu před podpisem smlouvy dílo co nejkonkrétněji specifikovat, aby při předávání mohlo být řečeno, co je ještě v pořádku a co už se dá považovat za vadu díla.

Praktický příklad:

Slečna Bennetová uzavřela smlouvu o dílo s krejčím. Předmětem této smlouvy byly šaty barvy královské modři šité z pravé bavlny a s několika spodničkami. V průběhu pracovní činnosti se paní Bennetová přišla několikrát ujistit, zda práce krejčího vede ke sjednanému cíli. Jednoho dne ale zjistila, že namísto látky královské modři použil látku tyrkysové barvy. Paní Bennetová upozornila krejčího, že taková skutečnost rozhodně nekoresponduje s tím, co si sjednali ve smlouvě. Na tuto skutečnost jej také pro jistotu upozornila písemně. Krejčí však přes veškerá upozornění nenapravil svoje pochybení a pokračoval v zadané práci. Paní Bennetová tudíž právoplatně odstoupila od smlouvy. Krejčí jí nepředal dílo, na jehož zhotovení se domluvili.

Smlouva o dílo vzor 2022 ke stažení zdarma

V případě, že si chcete smlouvu o dílo připravit sami, naši advokáti pro vás připravili obecný vzor smlouvy o dílo. Stažení vzoru je zcela zdarma.

Na webu Verdikto.cz naleznete také online právní poradnu. Odpověď na právní či daňový dotaz obdržíte do 24 hodin, a to pouze za částku 99 Kč. S jakým typem dotazů jsme již pomohli tisícům klientů si můžete přečíst na našem blogu. Vedle odborných článků na nejrůznější témata na blogu naleznete také reálné situace, kterými se naši advokáti v právní poradně Verdikto zabývali.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články