Sousedské sporyRušení nočního klidu – co můžete dělat?

Rušení nočního klidu – co můžete dělat?

Všichni jistě známe sousloví „rušení nočního klidu“, málokdo už ale ví, co to vlastně znamená. Je jakýkoliv povyk po 22. hodině večerní rušením nočního klid? A jak lze vymáhat jeho dodržování?

Co je to noční klid?

Institut nočního klidu není zákonem přímo definován, tj. žádný zákon přímo nevymezuje jeho obsah a rozsah. Dá se říci, že byl zaveden v zájmu široké společnosti na úkor zájmu jednotlivce. Jeho účelem je zajistit spořádané a poklidné soužití osob na určitém místě ve vymezenou dobu.

Právní úprava

V současně platné právní úpravě není rušení nočního klidu zakotveno, ani není stanovena doba, o níž mluvíme jako o době nočního klidu. Obecně uznávané pravidlo chování a obecnou zvyklostí je považovat za tuto dobu čas od 22 hodin večer do 6 hodin ráno.

Tato obecná zvyklost má však svým způsobem v zákoně alespoň oporu. Zákon o přestupcích totiž označuje porušení nočního klidu za přestupek proti veřejnému pořádku.

Doba nočního klidu je ale často upravována konkrétními obcemi. V pravomocích obce totiž je vydávat obecně závazné vyhlášky. Těmi může obec zejména stanovit, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, lze vykonávat pouze na místech a v čase obecně závaznou vyhláškou určených.

Potřebujete se poradit?

Využijte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do 24 hodin.

Poradit se s právníkem

Rušení nočního klidu

V zásadě je jedno, zda se jedná o rušení nočního klidu sousedy, nebo někým vašemu obydlí vzdálenějším. V každém případě, pokud je předmětným chováním rušen váš klid a probíhá ve výše nadepsaných nočních hodinách, pak máte právo žádat, aby se dotyčný zdržel vytváření takového hluku. Jak se bránit rušení nočního klidu pokud bydlíte v nájmu si můžete přečíst zde.

Rušení nočního a denního klidu

Nejčastějším případem tedy je, že obec stanoví obecně závaznou vyhláškou činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek. Například tedy rušení nočního klidu a používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu (rušení denního klidu). Dále pak stanoví přímo ve vyhlášce, na kdy stanovuje dobu nočního klidu a další omezení – tedy chvíle nevhodné denní doby, svátky, víkendy apod.

V praxi je rušení denního klidu obcemi nejčastěji stanoveno v časech mezi 20:00 hodin do 22:00 hodin a pak od 6:00 hodin do 8:00 hodin, kdy v těchto hodinách se osoby musí zdržet veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk (např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil apod.). Rušení klidu o víkendech záleží na tom, jak jej konkrétní obec definuje. Nejčastěji platí pro víkendové dny obecný zákaz rušení denního klidu a žádný další speciální se nestanovuje.

Samozřejmě lze určit případné výjimky z rušení nočního/denního klidu, obvykle se stanovuje výjimka např. z 31. prosince na 1. ledna.

Dodržování nočního klidu

Každý občan je povinen na území obce dodržovat vyhlášky obcí stanovené a vyhlášené. Vyhlášky obcí jsou veřejně dostupné na internetových stránkách obcí. Obec si ve vyhlášce rovněž určí, který orgán vykonává dohled a uděluje sankce za nedodržení povinnosti.

Dohled nad dodržováním vyhlášky provádí povolané oddíly policie a zároveň stanovují sankce. Za porušení klidu (přestupek proti veřejnému pořádku) lze uložit pokutu až do výše 10 000 Kč, přičemž konkrétní výše, kterou policejní orgán v konkrétním případě stanoví, závisí na jeho úvaze a na okolnostech případu.

Existují tzv. polehčující okolnosti, jako například pokud pachatel spáchal přestupek ve věku blízkém věku mladistvých, a rovněž rozeznáváme přitěžující okolnosti, např. pokud pachatel spáchal přestupek opakovaně.

Sousedské spory

Potřebujete pomoci vyřešit spory se sousedem? Neváhejte se na nás obrátit.

Nezávazně poptat

Na webu Verdikto.cz naleznete také online právní poradnu. Odpověď na právní či daňový dotaz obdržíte do 24 hodin, a to pouze za částku 99 Kč. S jakým typem dotazů jsme již pomohli tisícům klientů si můžete přečíst na našem blogu. Vedle odborných článků na nejrůznější témata na blogu naleznete také reálné situace, kterými se advokáti v právní poradně Verdikto zabývali.

Přidat komentář

Vyplňte prosím Váš komentář
Vyplňte prosím své jméno

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články