Nároky při zpoždění díla

Případ z právní poradny Verdikto

Dotaz:

Dobrý den, pokud ve smlouvě o dílo není stanoveno žádné penále za zpoždění, ale smlouvou stanovený termín dodání byl překročen. Upravuje tuto otázku NOZ nebo jiný zákon? Případně jak se lze bránit či požadovat kompenzaci.

Odpověď advokáta:

Dobrý den, nebyla-li ve smlouvě o dílo sjednána v souvislosti s prodlení zhotovitele jakákoliv sankce, pak je třeba postupovat dle občanského zákoníku. V případě prodlení zhotovitele se jedná o tzv. vadné plnění, jelikož zhotovitel neplní smluvní závazek tak, jak bylo sjednáno. V takovém případě je nutné zkoumat intenzitu porušení smlouvy, jelikož ta hraje roli ve specifikaci nároků objednatele. Pokud je možné prodlení zhotovitele označit jako tzv. nepodstatné porušení smlouvy, pak má objednatel nárok na slevu z ceny díla v přiměřené výši. Pokud by prodlení trvalo delší dobu (řádově několik měsíc- dle povahy díla), jednalo by se již ze strany zhotovitele o podstatné porušení smlouvy a objednatel by byl oprávněn od smlouvy odstoupit a požadovat náhradu škody, která by objednateli s porušením smlouvy ze strany zhotovitele vznikla. Pokud však jde o jakoukoliv sankci odpovídající smluvní pokutě, nebyla-li sjednána ve smlouvě, pak na ni nárok ze zákona nevzniká.

Řešíte podobnou situaci a rádi byste se poradili s právníkem? Vyzkoušejte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do druhého dne.

Poradit se s právníkem za 199 Kč

Sledujte nás také na sociálních sítích:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *