Dluhy a exekuceByla na mě uvalena exekuce. Přechází exekuce i na mého manžela?

Byla na mě uvalena exekuce. Přechází exekuce i na mého manžela?

Přechází exekuce i na mého manžela?

Exekuce je vždy vedena jmenovitě na danou osobu. Nestane se tedy, že by exekuce „přešla“ i na manžela. K čemu ale za dané situace dojít může, je postižení majetku, který se nachází ve společném jmění manželů (dále „SJM“). Než – li je vydán exekuční příkaz, je exekutor povinen zjistit stav SJM v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu („Seznam“), který je veden notářskou komorou. Exekutor ze Seznamu zjistí, zda je SJM vedeno v zákonném režimu, či zda došlo k některé z úprav (například k jejímu zúžení, dohodě o oddělení jmění atd.).

Co je tedy důležité?

Vše tedy záleží na tom, co je mezi manželi ujednáno a v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu zapsáno. Je-li SJM upraveno pouze zákonným režimem bez jakýchkoliv dodatků, pak platí, že veškerý majetek nabytý po uzavření manželství kromě toho, co slouží osobní potřebě, darů, dědictví, náhrad nemajetkové újmy apod., je součástí SJM. Obdobně to platí i pro dluhy. Výjimku tvoří dluhy týkající se majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku. Dále také dluhy, které převzal pouze jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání běžných potřeb rodiny.

Pro vydobytí dluhů, které patří do SJM, lze vést exekuci přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu.

Praktický příklad:

Paní Zelenková a pan Zelenka nevložili do Seznamu žádnou speciální dohodu o majetkovém režimu v rámci manželství. Jedná se tedy automaticky o správu v zákonném režimu. Paní Zelenková má v rodině na starost nákupy potravin. Vzhledem k pandemii Covid-19 bohužel ztratila práci a neměla tak dostatečný příjem finančních prostředků. Uzavřela tak smlouvu o zápůjčce (na nízkou částku), aby jí vyšly peníze na další měsíc. Jedná se tedy o dluh, který vznikl za trvání manželství a dá se považovat za dluh, který převzal jeden z manželů bez souhlasu druhého. Jednalo se však o obstarávání běžných potřeb rodiny. Paní Zelenková se následně dostala se splácením dluhu do prodlení a byla na ni uvalena exekuce. Exekutor se rozhodl vést exekuci přikázáním pohledávky ze společného účtu manželů Zelenkových u peněžního ústavu, neboť paní Zelenková na svém účtu neměla žádný finanční obnos, který by pohledávku, třeba i jen částečně, uspokojil.

Řešíte podobnou situaci a rádi byste se poradili s právníkem? Vyzkoušejte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do druhého dne.

Potřebujete se poradit?

Využijte právní poradnu Verdikto. Odpověď advokáta obdržíte do 24 hodin.

Poradit se s právníkem

Nebo si vyberte konkrétní právní službu a nechte řešení celé situace na profesionálech.

Přečtěte si konkrétní situace a případy, kterými se naši advokáti v právní poradně zabývali. Případy z právní poradny Verdikto.

Nejčtenější články

Nejnovější články

Další články